RTC 690

REF: 8056890

RTC 690

2009

Datum uvedení na trh: 2009

Mám problém

Veslařský trenažér je příliš hlučný

Při používání dělá trenažér velký hluk
 
 
           =>Šrouby nejsou dotaženy
Dotáhněte všechny viditelné šrouby
           =>Mechanismus není promazán a vozík skřípe
Promažte spoje a kolejničku vozíku silikonovým sprejem

Chybějící nebo poškozené díly

Klikněte na „NE“

Zobrazovací jednotka se rozsvítí, ale nezobrazí se žádné informace

Přístroj je pod napětím, ale na zobrazovací jednotce nejsou žádné informace
 
 
           =>Jednotka je špatně zapojena 
Zkontrolujte všechny propojovací kabely zobrazovací jednotky

Má rychlost je stále na '0'

Sedačka neprochází čidlem
 
           => hýbejte sedačkou pomocí rukou, aby procházela čidlem.

Na zobrazovací jednotce není patrný žádný údaj nebo jsou údaje špatně čitelné

Zobrazení je špatně vidět nebo není vůbec viditelné
 
 
           =>Vybité baterie
 
Vyměňte stávající baterie za nové

Návody a software