Náramek Kalenji ONcoach 900 HR

REF: 8485288, 8485289, 8519625, 8519415

ONCOACH 900 HR

2018

Náramek ONcoach 900 HR lze propojit s vaším telefonem pomocí aplikace DECATHLON CONNECT.

Pro stažení aplikace DECATHLON CONNECT klikněte zde .

Upozornění: notifikace jsou náramku ONcoach 900 HR jsou kompatibilní pouze s iPhonem.

První použití

Jak správně náramek nosit?

-

PRVNÍ POUŽITÍ

Jak náramek oncoach 900 kalibrovat?

Kalibrace produktu spočívá v ručním zadání skutečné vzdálenosti vykonané aktivity (na trati, jejíž vzdálenost dokonale znáte).

Pokud přesnost nedosahuje 95 %, máte dvě možnosti kalibrace:

- Po skončení aktivity budete mít v souhrnu přístup ke kalibrační obrazovce (procházejte obrazovky) a budete mít možnost zkalibrovat skutečnou vzdálenost své aktivity.

- V nastavení produktu můžete vstoupit do nabídky kalibrace a mít možnost zkalibrovat vzdálenost poslední aktivity.

DŮLEŽITÉ: Pokud provádíte aktivitu při dané rychlosti (např. 6 km/h) a poté provádíte jinou aktivitu při výrazně odlišné rychlosti (např. 8 nebo 10 km/h), doporučujeme výrobek překalibrovat, protože algoritmy nepracují při různých rychlostech odlišně.

V takovém případě ujeďte například 1 km požadovanou rychlostí, zkalibrujte výrobek a zahajte aktivitu.

Příklad na videu:

Spustím aktivitu.

Provedu aktivitu o vzdálenosti 1 km (na předem známé trati) požadovanou rychlostí.

Výrobek ukazuje 820 m místo 1 km.

Zkalibruji výrobek, aby ukazoval 1 km.

Upozorňujeme, že pokud se pokusíte o kalibraci výrobku, když je přesnost měření vyšší než 95 %, nebude kalibrace zohledněna.

Oncoach 900 HR

Jak spustit a zastavit aktivitu?

Spuštění aktivity ONcoach 900 HR

Jak si mohu vybrat, na kterém zápěstí budu moct nosit oncoach 900 hr?

V nastavení aplikace a výrobku musíte uvést, na které ruce výrobek nosíte. To umožňuje spolehlivé měření dat. Tato informace neodpovídá vašim motorickým schopnostem (pravák nebo levák), ale zápěstí, na které výrobek nasazujete. V případě chybných informací bude ovlivněna přesnost měření kroku, vzdálenosti a rychlosti.

Jak zjistím, zda jsem dosáhl/a svého denního cíle?

Můžete si nastavit denní cíl kroků a měřit tak svou denní aktivitu.

Po nastavení v aplikaci už stačí jen chodit. Jakmile je cíle dosaženo, budete upozornění vibrací a zobrazením:

ONcoach 900 cíle
Jak funguje automatická detekce aktivity?

V nastavení produktu máte možnost zapnout režim automatické detekce aktivity pro chůzi, běh a jízdu na kole.

Vaše cyklistické a běžecké aktivity (nikoli chůze) se pak při příští synchronizaci zobrazí v aplikaci stejným způsobem, jako kdybyste aktivitu spustili ručně z režimu "aktivity".

DŮLEŽITÉ: Další aktivity mohou být detekovány a mylně považovány za jízdu na kole, chůzi nebo běh. Například tlačení kočárku nebo nákupního vozíku může být rozpoznáno jako cyklistická aktivita. V takovém případě stiskněte dotykové tlačítko pod obrazovkou, abyste zrušili.

Čemu odpovídá rychlost mé aktivity?

Rychlost zobrazená během aktivity je okamžitá rychlost.

Na obrazovkách přehledu se zobrazuje průměrná rychlost dosažená během aktivity.

Jak "vynulovat" stopky?

Pro "vynulování" dlouze (5 s) stiskněte boční tlačítko.

Jak aktivitu uložit?

Po dokončení aktivity ji uložíte stisknutím tlačítka na straně a poté dotykového tlačítka. Budete mít na výběr uložit (YES) nebo se vrátit na aktivitu(NO). Jakmile jste vybrali YES nebo NO, stiskněte tlačítko na straně a výběr potvrďte.

Jak vyměnit řemínek?

Náramek je dodáván se 2 velikostmi řemínku. Lze jej vyměnit podle potřeby bez použití nářadí. Zatáhněte za kovovou koncovku, poté zatáhněte za řemínek. Vyjměte stěžejku a vložte ji do druhého řemínku, který poté nasaďte do pouzdra hodinek, přičemž začněte na straně proti kovové koncovce, poté zatáhněte za koncovku a vložte řemínek do pouzdra.

Náramek ONcoach 900
Jak funguje dotykový displej?

Displej je rozdělen na 2 části: oblast nad obrazovkou, která umožňuje navigaci nahoru/dolů, a dotykové tlačítko symbolizované čárou pod obrazovkou, která umožňuje stisknutí tlačítka.

Je náramek oncoach 900 hr vodotěsný?

ONcoach 900 HR je vodotěsný do 5 ATM.

S výrobkem se můžete sprchovat.

Můžete i plavat, ale pouze na povrchu, nepotápějte se.

Přesnost

Mám pocit, že počet kroků je podhodnocen. " " co s tím?

Pro náš systém počítání kroků jsme zvolili, který se spustí až po 16 po sobě jdoucích krocích.

To proto, aby se zohlednily pouze skutečné cesty pěšky.

Například:

- Vzbudím se, vstanu a někam popojdu (méně než 16 kroků). Kroky se nezapočítají.

- Vařím: Kroky se nepočítají.

- Nastoupím do autobusu: Kroky se nezapočítají.

.....

Nižší počet kroků může způsobit i pohyb s rukou v kapse.

 

Proto se můžete setkat s rozdíly oproti jiným systémům počítání kroků (telefony, trackery, krokoměry atd.), protože každý výrobce volí vlastní algoritmus měření.

Jak je náramek oncoach 900 hr přesný?

Měření počtu kroků, vzdálenosti a rychlosti se vypočítává na základě akcelerometru (elektronická součástka).

Měření počtu kroků, vzdálenosti a rychlosti se vypočítává na základě akcelerometru (elektronická součástka).

Algoritmy, které jsme vyvinuli, dosahují přesnosti přibližně 95 %, tj. při aktivitě dlouhé 10 km můžete mít vzdálenost změřenou produktem mezi 9,5 km a 10,5 km.

Tyto algoritmy jsou spolehlivé pro 80 % uživatelů, a je tedy možné, že se nacházíte mimo tuto 95% přesnost.

V takovém případě můžete výrobek kalibrovat, abyste zvýšili spolehlivost údajů o vzdálenosti a rychlosti.  

Proč je počet kroků při mých aktivitách nepřesný?

Během vaší každodenní činnosti mohou určité činnosti způsobit nepřesnost měření. Například chůze, při které se díváte na telefon a držíte popruh batohu, narušuje detekci kroků a může vést k podhodnocení počtu kroků.

Jak zlepšit přesnost náramku oncoach 900 hr?

Pokud chcete zvýšit přesnost měření rychlosti a vzdálenosti, doporučujeme výrobek kalibrovat.

Bez kalibrace se přesnost v závislosti na technice chůze pohybuje mezi 70 a 95 %.

Po kalibraci se přesnost výrazně zvýší na průměrných 95 %.

přesnost ONcoach 900 HR

Jak náramek oncoach 900 kalibrovat?

Kalibrace produktu spočívá v ručním zadání skutečné vzdálenosti vykonané aktivity (na trati, jejíž vzdálenost dokonale znáte).

Pokud přesnost nedosahuje 95 %, máte dvě možnosti kalibrace:

- Po skončení aktivity budete mít v souhrnu přístup ke kalibrační obrazovce (procházejte obrazovky) a budete mít možnost zkalibrovat skutečnou vzdálenost své aktivity.

- V nastavení produktu můžete vstoupit do nabídky kalibrace a mít možnost zkalibrovat vzdálenost poslední aktivity.

DŮLEŽITÉ: Pokud provádíte aktivitu při dané rychlosti (např. 6 km/h) a poté provádíte jinou aktivitu při výrazně odlišné rychlosti (např. 8 nebo 10 km/h), doporučujeme výrobek překalibrovat, protože algoritmy nepracují při různých rychlostech odlišně.

V takovém případě ujeďte například 1 km požadovanou rychlostí, zkalibrujte výrobek a zahajte aktivitu.

Příklad na videu:

Spustím aktivitu.

Provedu aktivitu o vzdálenosti 1 km (na předem známé trati) požadovanou rychlostí.

Výrobek ukazuje 820 m místo 1 km.

Zkalibruji výrobek, aby ukazoval 1 km.

Upozorňujeme, že pokud se pokusíte o kalibraci výrobku, když je přesnost měření vyšší než 95 %, nebude kalibrace zohledněna.

Oncoach 900 HR

Proč nemám stejnou přesnost při chůzi a běhu?

Algoritmy pro chůzi a běh se liší, pokud provádíte obě aktivity, musíte chůzi a běh kalibrovat zvlášť.

Proč náramek oncoach 900 neměří kroky správně?

Konfigurace zápěstí je důležitá pro počítání kroků.

Myslete na správné nastavení:

Vpravo nebo vlevo (podle ruky, na které ONcoach 900 HR nosíte).

Pro jaký typ chůze je oncoach 900 hr vhodný?

Na aktivní chůzi od 4 do 10 km/h.

UPOZORŇUJEME, že pro nordic walking (chůze s holemi) není měření přesné. 

Náramek oncoach 900 zaznamenává data i pokud ho položím na stůl.

Pokud položím svůj výrobek na stůl, pokračuje v zaznamenávání dat, která jsou považována za spánek.

V případě potřeby lze vypnout v "Réglage (nastavení)" a "Eteindre (vypnout)".

 

 

Proč není přesné měření tepové frekvence?

Tepovou frekvenci měří optický snímač na zadní straně výrobku. Pro zajištění přesného měření je třeba dbát na dvě věci:

- Umístit za zápěstní kosti.

- Dobře utáhnout, aby byl zajištěn trvalý kontakt mezi kůží a snímačem a také aby během měření nedocházelo k rušení slunečním světlem.

Mohu oncoach 900 hr používat s berlemi?

Při použití berlí je detekce kroků zkreslená, a tudíž nepřesná.

Mohu oncoach 900 hr používat na rotopedu?

Při jízdě na rotopedu je detekce kroků zkreslená, a tudíž nepřesná.

Propojení

Jak náramek oncoach 900 propojit?

Při prvním připojení je třeba propojit produkt s telefonem.

Lze provést pomocí funkce připojení v produktu a v aplikaci.

Po spuštění operace se na výrobku vygeneruje šestimístný kód. Je potřeba jej zadat v aplikaci.

Pro zadání tohoto kódu jsou v závislosti na modelu telefonu možné dva případy:

- Okno se zobrazí přímo v aplikaci (nejčastější případ).

- Přijde oznámení. Pro zobrazení tohoto oznámení je třeba posunout prstem nahoru a dolů a kliknout na něj.

propojení ONcoach 900 HR

Software a aplikace

Jak v aplikaci načíst data ze svého zařízení?

Chcete-li po spuštění aplikace načíst data, posuňte obrazovku dolů a spusťte synchronizaci.

Musím mít telefon a hodinky připojené současně?

Ne, pokud si přejete, můžete Bluetooth odpojit. Poté jej stačí znovu aktivovat a spustit aplikaci DECATHLON Connect pro synchronizaci dat.

Jak smazat aktivitu?

Pokud chcete aktivitu odstranit, přejděte do nabídky aktivit a posuňte prstem na příslušné aktivitě zprava doleva, zobrazí se tlačítko pro odstranění a stačí na něj kliknout.

Jak aktivitu změnit?

Aktivitu můžete upravit kliknutím na ni a poté kliknutím na pero vpravo nahoře. Upravte název, sport, datum nebo čas aktivity.

Jak náramek oncoach 900 hr aktualizovat?

Výrobek aktualizujte pomocí aplikace DECATHLON Connect. V aplikaci uvidíte přímo možnost aktualizace. Klikněte na možnost a na obrazovce produktu se zobrazí 2 šipky, které signalizují, že produkt se aktualizuje. Může to trvat 5 až 10 min. Po dokončení se výrobek vrátí do režimu hodinek. Ujistěte se, že výrobek je v blízkosti telefonu a oba výrobky jsou dostatečně nabité. V případě problému, pokud produkt zůstane v režimu aktualizace se dvěma šipkami, zkuste znovu spustit aktualizaci prostřednictvím aplikace tak, že přejdete do nastavení a poté kliknete na produkt, zobrazí se zpráva "aktualizace k dispozici", klikněte na ni a potvrďte.

Jak sdílet aktivity na dalších platformách (strava, garmin, polar, fitbit atd.)?

Můžete automaticky sdílet aktivity na jiné platformy díky: HUB by DECATHLON.

Musíte mít nejprve účet u dané služby.Máte 2 možnosti, jak možnost sdílení aktivovat:1. Z aplikace DECATHLON CONNECT.

- Klikněte na okno "s nastavením".

- Vyberte "Associer mes comptes (spárovat účty)".

- Vyberte službu, se kterou chcete aktivity sdílet.

- Připojte se k účtu dané služby a akci potvrďte.

Sdílení je aktivováno.2. Na https://hub.decathlon.com se řiďte podle kroků.Pro více informací o fungování HUB DECATHLON klikněte na tlačítko níže.

Další dotaz?

Jak obnovit tovární nastavení oncoach 900 hr?

Chcete-li obnovit tovární nastavení produktu, postupujte podle následujícího postupu:DŮLEŽITÉ: Dojde k vymazání všech uložených údajů.

 

1- Stiskněte boční tlačítko.

2- Vyberte menu "réglage (nastavení)".

3- Držte tlačítko, dokud neuvidíte "TEST MODE".

4- Stiskněte boční tlačítko.

5- Čekejte, dokud neuvidíte "TEST FAIL".

6- Stiskněte přední dotykové tlačítko a počkejte, až se výrobek vypne.

 

Došlo k obnovení ONcoach 900 HR.

Reset ONcoach 900 HR

Mám oncoach 900 hr vypínat?

Pokud chcete šetřit baterii, můžete vypnout výrobek v "réglage (nastavení)", menu" Eteindre (vypnout)".

Jak aktivovat "tichý "režim na noc nebo deaktivovat podsvícení?

Na noc lze deaktivovat podsvícení displeje.

Jděte do menu "réglages (nastavení)" a vyberte "silence (tichý režim)".

Stisknutím obrazovky se zobrazí "měsíc", stiskněte boční tlačítko pro potvrzení.

Podsvícení je deaktivováno.

Oncoach 900 HR

Co dělat, když je zablokovaná obrazovka?

Pokud máte problém s obrazovkou, kontaktujte nás kliknutím:

- Na tlačítko "Přejít k formuláři," který se nachází pod touto sekcí.

- Na "Kontaktujte nás" z aplikace DECATHLON CONNECT.

Jak změnit displej oncoach 900 hr?

Máte možnost změnit zobrazení času: Jděte do nastavení v aplikaci DECATHLON Connect a klikněte na zařízení a poté na "watch face", máte na výběr mezi 3 možnostmi.

Co znamená termín "active time"?

Jedná se o čas aktivity delší než 10 minut bez přerušení podle doporučení WHO (Světové zdravotnické organizace).

Jak aktivovat/deaktivovat notifikace?

Máte možnost dostávat notifikace z telefonu. Stačí aktivovat ty, které chcete dostávat v nastavení aplikace DECATHLON Connect. Klikněte na vaše zařízení, poté na notifikace telefonu a aktivujte/deaktivujte notifikace dle potřeby.

Oncoach 900 hr se neaktualizuje.

Pokud aktualizace nefunguje a výrobek nereaguje, připojte výrobek k nabíječce a postup opakujte.

Oncoach 900 se nezapíná.

Pokud je baterie nějaký čas vybitá, je potřeba výrobek nechat chvíli nabíjet a až poté zapnout.

Jak jsou vypočítány tréninkové zóny?

Tréninkové zóny uvedené v nabídce aktivit produktu vycházejí z vzorce Karvonen, který používá rezervní frekvenci (= maximální frekvence - klidová frekvence). To vám umožní optimalizovat trénink.

Baterie

Jak zobrazit úroveň baterie?

Ze zobrazení času klikněte na displej.

Úroveň baterie v % se zobrazí dole.

Jaká je výdrž oncoach 900 hr?

ONcoach 900 HR vydrží 4 dny v režimu chytrého náramku a 1,5 dne v režimu aktivity.

Pro plné nabití baterie je potřeba nabíjet 2,5 h.

Kontrola (troubleshooting)

Zde najdete kontrolní seznam vašeho produktu.
Podle kroků na tomto seznamu si můžete ověřit, zda s produktem nejsou potíže. V případě potřeby najdete návody v následující části "OPRAVA". Nebo se samozřejmě můžete obrátit na servis DECATHLONu.

Odkaz na stažení seznamu pro kontrolu hodinek (připravuje se).

Návod k použití

  • Potřebujete návod k použití? Klikněte na stáhnout.

Prohlášení o shodě

  • Prohlášení o shodě? Klikněte na stáhnout.