8405261

REF: 8610935

MĚSTSKÉ ELEKTROKOLO SPEED 900E CONNECT BTWIN

2023

Na této stránce naleznete pokyny k montáži, pokyny k údržbě a opravě.
V případě potřeby zde také naleznete všechny náhradní díly k výrobku.

PRVNÍ KROKY PŘI POUŽÍVÁNÍ KOLA

Vybalte doručené kolo a šup na cestu!

Zde naleznete odpovědi na všechny otázky, které vás při prvním použití kola mohou napadnout.
Je to tady, za chvíli vyrazíte se svým novým kolem na první vyjížďku! Než se však vydáte ven, věnujte pozornost několika maličkostem, které je třeba ověřit.

Zde najdete průvodce ke zprovoznění kola:

Je třeba šlapat, aby se spustil elektrický pohon?

Přesně tak, elektrický pohon se spustí, až když šlápnete do pedálů!

Snímač tempa umístěný v motorizované jednotce přenáší informaci o intenzitě šlapání do řídicího počítače, který dává pokyny motoru.

Úroveň asistence může být následně regulována zvolením jednoho z režimů asistence (1, 2 nebo 3). V režimu 1 je tedy pro dosažení stejné rychlosti asistence potřeba šlapat více, než v režimu 3.

Proto se doporučuje používat režim 3 při jízdě do kopce, kdy šlapání značně usnadní.

Na jaký tlak nahustit pláště?

Doporučený tlak pro toto kolo je 5 bar.
Pokud chcete, aby jízda byla pohodlnější, můžete tlak snížit na 4,5 bar (minimum je 3,5 bar).

Jak zajet brzdy?

Před první jízdou na kole je snížená účinnost brzd, jelikož destičky ani kotouče nebyly nikdy používány. Proto vám doporučujeme vyvarovat se dlouhého brzdění za studena, kdy hrozí "vyhlazení" destiček.

Abyste tomu předešli, doporučujeme vám brzdy zajet. K zajetí destiček postačí cca desetkrát přerušovaně zabrzdit.

Pozor: Pokud na destičkách vidíte tenkou hladkou a lesklou vrstvičku, jsou bezpochyby vyhlazené. Jak to napravit, abyste je nemuseli hned vyhazovat? Lehce je zdrsněte pomocí jemnějšího brusného papíru (p120). Nezapomeňte si na tuto činnost vzít rukavice a respirátor nebo ochrannou masku. Poté destičky namontujte zpět a znovu je zajeďte podle návodu výše.

Co je to režim chůze?

Režim chůze je elektrická asistence, kterou je možné využít při vedení kola, aby nebylo tak těžké.
To se může hodit v různých situacích, například při vyvážení kola z garáže do svahu.
Pro spuštění režimu chůze zvolte režim 1, 2 nebo 3 a podržte stisknuté tlačítko "- "
.
Režim chůze přerušíte, když uvolníte stisk tlačítka.

APLIKACE MAHLE MY SMARTBIKE

APLIKACE MAHLE MY SMARTBIKE

Co je aplikace MAHLE MY SMARTBIKE?

Kolo SPEED 900E je vybaveno elektrifikační sadou MAHLE (akumulátor, motor, kontrolka).
Značka MAHLE si vyvinula vlastní aplikaci, díky níž kolo přes BLUETOOTH připojíte k telefonu.
Tato aplikace není pro používání kola nezbytná, ale nabízí zajímavé funkce:
- výdrž baterie
- historii vyjížděk
- personalizované chování motoru (profil terénu či ruční nastavení)
- informace a status kola
- alarmy a upozornění
- instruktážní videa

Jaký je rozdíl ve srovnání s aplikací DECATHLON MOBILITY?

Aplikace DECATHLON MOBILITY a MAHLE fungují zcela odlišně a nemají mezi sebou žádnou interakci.
Aplikace MAHLE se používá na personalizované nastavení motoru, zobrazení stavu baterie a aktualizace firmwaru.
Aplikace DECATHLON MOBILITY se vztahuje ke geolokaci kola a všechny související služby, ale také na historii používání kola.

Proč 2 aplikace, a ne pouze jedna? V současnosti není technicky možné aplikace spojit.
Uživatelské profily připojení jsou také odlišné.

Jak se připojit k aplikaci MAHLE?

Pro stažení aplikace MAHLE stačí do vyhledávače v app store v telefonu zadat "MAHLE MY SMART BIKE".

Po stažení aplikace si založte profil a kolo pomocí BLUETOOTH připojte dle pokynů.

MÁM PROBLÉM

Máte nějaké potíže s fungováním kola? 

Kolo je nové a baterii se nedaří zapnout

Nové baterie jsou uložené ve stand-by režimu, aby nedocházelo k jejich zbytečnému opotřebení před použitím.

Aby se baterie aktivovala, musíte ji při prvním použití zapojit do nabíječky a nabíječku do sítě. Je možné, že toto již udělal personál v prodejně.

Pokud se baterie přesto nezapíná, ozvěte se nám přes kontaktní formulář, nebo zajeďte do servisu Decathlon.

Baterie se nenabíjí

1. Zkontrolujte konektory
Konektory nabíječky i baterie musejí být čisté. Mezi nabíječku a baterii se nesmí dostat žádná nečistota.

2. Zkontrolujte zapojení baterie do nabíječky a nabíječky do zásuvky.
Ověřte, že používáte originální nabíječku DECATHLON, která byla v balení s kolem.
Baterii napojte na nabíječku a tu zapojte do sítě.

Nabití úplně vybité baterie trvá 5 hodin.

3. Může se stát, že je závada pouze na kontrolkách na baterii.
V tom případě se obraťte na servis v prodejně DECATHLON.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte nás přes kontaktní formulář, nebo se dostavte do servisu v jakékoli prodejně Decathlon.

Výdrž baterie je nízká nebo se výrazně snížila

1. Dbejte na dodržování zásad správného používání a skladování.

Dojezd kola SPEED 900E závisí na řadě faktorů:

> ZATÍŽENÍ KOLA: Pokud je kolo přetížené, má baterie nižší výdrž.

> PROJÍŽDĚNÝ TERÉN: Při stoupání do kopců se výdrž snižuje.

> TLAK V PLÁŠTÍCH: Nejlepší kapacitu baterie zajistí pláště nahuštěné na min. 3,5 bar a max. 5 bar.

> VENKOVNÍ TEPLOTA: V chladném počasí se výdrž výrazně snižuje (až o 50 %).

> REŽIM ASISTENCE: Když začne kapacita baterie klesat, je vhodné zvolit nižší režim asistence.

> TEMPO ŠLAPÁNÍ: Abyste dojeli dále, musíte šlapat. Elektrokolo je přece jen stále kolo, proto je třeba používat přehazovačku a řadit rychlosti podle potřeby.


2. Vlivem stárnutí baterie dochází ke snížení její kapacity.
Její výdrž tedy časem klesá. Pro kontrolu stavu baterie se obraťte na servis prodejny DECATHLON.

Elektrický pohon se nespouští / funguje trhaně / se přerušuje

Pozor, elektrokolo SPEED 900E je vybavené snímačem tempa.

Pokud přestanete šlapat, dojde k zastavení elektrického pohonu.

Pokud vám přijde šlapání náročné, zvolte jiný režim asistence.

Stejně tak je běžné, že se asistence přeruší po dosažení rychlosti 25 km/h, v takovém případě se nejedná o chybu.

Pokud se přes všechno nedaří asistenci spustit, kolo jede trhaně nebo se asistence náhle vypíná, postupujte takto:

1. Zkontrolujte nabití baterie

2. Nechte systém vychladnout
V příliš horkém počasí nebo při dlouhé vyjížďce může dojít k přehřátí elektrického systému. V takovém případě nechte kolo vychladnout, několik minut je nepoužívejte, a poté zkuste elektrickou asistenci zapnout znovu.


3. Zvolte jiný režim asistence než 0
Pokud se na displeji zobrazuje režim asistence 0, je normální, že elektrický pohon není zapnutý.
Vyberte režim 1, 2, nebo 3.
Jakmile je režim zvolený, začněte šlapat a pořádně zabírejte do pedálů.
Pokud se vám šlape příliš těžko, zvolte vyšší režim elektrické asistence (ze 3 možných).

Pokud se přesto nedaří elektrickou asistenci spustit, kontaktujte nás, nebo se zastavte v servisu v jakékoli prodejně Decathlon.

V aplikaci MAHLE se mi zobrazuje chyba4 - OCHRANA PROTI NEDOSTATEČNÉMU NAPĚTÍ: Napětí baterie je příliš nízké. Dobijte baterii.

5 - OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ: Napětí baterie není uzpůsobeno tomuto systému. Nainstalujte specifickou baterii vhodnou pro váš systém elektrokola.

6 - PORUCHA SNÍMAČŮ S HALLOVÝM JEVEM: Zkontrolujte zapojení kabelu do motoru. Opětovně spusťte systém elektrokola. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Decathlon.

7 - OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ:  Elektrokolo není v povoleném teplotním rozmezí. Vypněte elektrokolo a nechte motorovou jednotku vychladnout nebo zahřát na přípustnou teplotu. Opětovně spusťte systém. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Decathlon.

8 - PORUCHA SNÍMAČE TEPLOTY: Snímač teploty je poškozený. Pro vyřešení problému se obraťte na servis Decathlon.
9 - PORUCHA SNÍMAČE ELEKTRICKÉHO PROUDU: Snímač elektrického proudu je poškozený. Pro vyřešení problému se obraťte na servis Decathlon.
10/11 - SELHÁNÍ KOMUNIKACE SYSTÉMU SPRÁVY BATERIE: Selhání komunikace s baterií. Pro vyřešení problému se obraťte na servis Decathlon.

12 - CHYBA ŘÍZENÍ - NÍZKÉ NAPĚTÍ: Napětí baterie je příliš nízké. Dobijte baterii.
13 - CHYBA ŘÍZENÍ - PŘÍLIŠ VELKÁ TEPLOTA: Elektrokolo není v povoleném teplotním rozmezí. Vypněte elektrokolo a nechte motorovou jednotku vychladnout nebo zahřát na přípustnou teplotu. Opětovně spusťte systém. Pro vyřešení problému se obraťte na servis Decathlon.

14 - CHYBA ŘÍZENÍ - PROUDOVÉ PŘETÍŽENÍ: Proud vydávaný baterií je příliš intenzivní. Snižte napětí a nastartujte systém elektrokola. Pro vyřešení problému se obraťte na servis Decathlon.

15 - CHYBA ŘÍZENÍ - NÍZKÉ NAPĚTÍ: Napětí baterie je příliš nízké. Dobijte baterii.
16/17
18/19
20/21 - CHYBA FÁZE MOTORU: Zkontrolujte stav konektoru motoru. Zkontrolujte, zda je konektor motoru správně připojen a zda jsou šipky správně zarovnány. Zkontrolujte stav kabelu motoru. Zkontrolujte, zda nejsou kolíky konektoru poškozené nebo nesprávně zarovnané. Opětovně spusťte systém elektrokola. Pro vyřešení problému se obraťte na servis Decathlon.

22/23
24 - CHYBA KONEKTORU MOTORU
25 - OCHRANA DÍLŮ: Detekce nové součásti, která není spojena se systémem
elektrokola. Obraťte se na servis Decathlon a aktivujte ji.

26 - VÝCHOZÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU:  Bylo nastaveno výchozí nastavení systému.
27/28 - CHYBA DATABÁZE: Chyba v databázi poruch. Opětovně spusťte
systém elektrokola. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Decathlon.
29 - PORUCHA SNÍMAČE NAPĚTÍ BATERIE: Snímač napětí baterie je poškozený. Opětovně spusťte systém elektrokola. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Decathlon.
30/31 - NADPROUDOVÁ OCHRANA: Proud vydávaný baterií je příliš intenzivní. Snižte napětí.
Pokud se systém zasekne, restartujte systém elektrokola. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Decathlon.

32 - FATÁLNÍ CHYBA KOMUNIKACE: Fatální chyba. Opětovně spusťte systém elektrokola. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Decathlon.

33/35 - PROBLÉM SE SNÍMAČEM RYCHLOSTI Chyba snímače rychlosti: motor funguje, ale snímač nesnímá rychlost. Zkontrolujte snímač rychlosti. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Decathlon.

34 - CHYBA AKCELERACE NAPĚTÍ: Obraťte se na servis Decathlon.

129 - PROKAZOVACÍ REŽIM: Obraťte se na servis Decathlon.
193
195 - PŘEPĚTÍ ČLÁNKŮ: Vybijte baterii, pak ji opět nabijte. Po dokončení nabíjení nechte baterii zapojenou v nabíječce 2 hodiny, aby došlo k vyrovnání článků.

194
196 - PŘÍLIŠ NÍZKÉ NAPĚTÍ ČLÁNKŮ: Po dokončení nabíjení nechte baterii zapojenou v nabíječce 1 až 2 hodiny
, aby došlo k vyrovnání článků. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Decathlon.

197 - NADPROUDOVÉ NABÍJENÍ:  Zkontrolujte stav nabíječky. Nechte baterii stát 2 hodiny. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Decathlon.

199 - ZKRAT: Zkontrolujte nabíjecí port. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Decathlon.

201 - NEVYVÁŽENÍ BATERIE: Nechte nabíjet, dokud chyba nezmizí (asi 3 hodiny).
202 - BLOKOVÁNÍ ZKRATU: Zapojte nabíječku.
203 - REVERZNÍ ZAPOJENÍ: Zkontrolujte nabíjecí port a nabíječku. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Decathlon.

204 - PŘEHŘÁTÍ PŘI NABÍJENÍ:  Zastavte nabíjení. Vypněte kolo a nechte systém 30 minut odpočívat. Obnovte nabíjení.

205 - NÍZKÁ TEPLOTA NABÍJENÍ: Zastavte nabíjení. Chraňte kolo před chladem a počkejte, až vzroste teplota článků. Obnovte nabíjení.

206 - PŘEHŘÁTÍ PŘI VYBÍJENÍ: Snižte rychlost vybíjení či ji na několik minut zastavte. Počkejte, až klesne teplota.

207 - NÍZKÁ TEPLOTA VYBÍJENÍ: Při této chybě se vyvarujte vysokým nárokům na napájení, aby nedošlo k jejímu zhoršení. Baterii nabíjejte ve vhodném teplotním rozsahu.

208 - PŘEHŘÁTÍ UNIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU: Při této chybě se vyvarujte vysokým nárokům na napájení, aby nedošlo k jejímu zhoršení. Snažte se nepoužívat systém při extrémních teplotách (méně než 10 °C nebo více než 40 °C).

213 - NEVYVÁŽENOST ČLÁNKŮ: Nechte nabíjet, dokud chyba nezmizí (asi 3,5 hodiny).
Pokud chyba přetrvává, proveďte několik úplných cyklů nabití a vybití (nabití baterie ze 100 % na 50 %).
Pokud po maximálně 5 cyklech chyba na baterii stále přetrvává, kontaktujte výrobce svého jízdního kola.

ÚDRŽBA KOLA

Pro zachování výkonnosti kola a prodloužení jeho životnosti je nezbytná jeho pravidelná údržba. Naše doporučení k údržbě naleznete zde.

1. Před každou vyjížďkou ověřte, že je tlak v pláštích mezi 3,5 a 5 bar.

2. Pravidelně čistěte a promazávejte převody kola.

3. Pravidelně kontrolujte opotřebení brzd a plášťů.

4. Kolo pravidelně čistěte podle našich pokynů.

MĚSTSKÉ ELEKTROKOLO SPEED 900 E CONNECT BTWIN

NAŠE ZÁVAZKY

Btwin poskytuje za běžných podmínek používání doživotní záruku na rám, vidlici, řídítka a představec. Na ostatní díly (baterie, elektrické součásti, mechanické součásti kromě dílů podléhajících opotřebení) a práci poskytuje záruku 2 roky od data nákupu.

MĚSTSKÉ ELEKTROKOLO ELOPS 920E CONNECT S VYSOKÝM NEBO NÍZKÝM RÁMEM

Požádat o asistenci

Nedaří se vám vyřešit problém s mechanickou nebo elektrickou částí kola?  Kontaktujte náš asistenční tým prostřednictvím tohoto tlačítka.

Pozor: Pokud se váš dotaz týká přihlášení nebo spárování kola, pošlete prosím mail na tuto adresu:

[email protected]