ONrhythm 300

REF: 8574435, 8586560

Kalenji HR300

2020

První použití

Lze používat monitor srdečního tepu společně s kardiostimulátorem?

V případě, že máte kardiostimulátor, používání monitoru srdečního tepu nedoporučujeme. Rádiový přenosový systém by mohl rušit signál.

Na hodinkách se zobrazila zpráva "2612 sleep"

Tato zpráva znamená, že hodinky jsou v režimu spánku. Tento režim je nastaven z výroby, aby se zachovala životnost baterie. Chcete-li tento režim ukončit, jednoduše stiskněte a podržte tlačítko Play/Pause v pravém horním rohu.

Spárování s hrudním pásem

Jak poprvé spárovat s hrudním pásem?

1. Navlhčení elektrod

Navlhčete elektrody na pásu, abyste optimalizovali příjem signálu srdeční frekvence.

Pás

Rozepněte pás, umístěte jej na hruď a znovu zapněte. Správnou pozici umístění vidíte na obrázku.

Spárování s hrudním pásem
Utažení pásu

Pás správně utáhněte a ujistěte se, že jsou elektrody pevně přitisknuté k vašemu trupu.

4. Zapnutí

Zapněte hodinky stisknutím pravého horního tlačítka po dobu 3 sekund a otevřete nabídku.

5. Nastavení

Pomocí tlačítek vpravo/vlevo dole vyhledejte nastavení a potvrďte ji tlačítkem vpravo nahoře.

6. Vyhledávání

Pomocí tlačítek vpravo/vlevo dole vyhledejte pás a potvrďte tlačítkem vpravo nahoře. Hodinky zobrazí obrazovku vyhledávání.

6. Pomocí tlačítek vpravo/vlevo dole vyhledejte pás a potvrďte tlačítkem vpravo nahoře.
7. Detekce

Hodinky začnou vyhledávat pás. Pokud je nalezen, zobrazí se "detekováno".

Spárování s hrudním pásem

Přesnost

Je pás připojen k hodinkám?

Při spuštění aktivity bliká ikonka srdce. Pokud přestane blikat a zobrazí se počet tepů za minutu, pás je připojen. Pokud ikonka srdce stále bliká, znamená to, že pás nebyl nalezen.

Přesnost
Měření tepové frekvence

Tepová frekvence se měří pomocí hrudního pásu. Skládá se ze dvou elektrod a vysílače. Když srdce bije, vysílá velmi slabé elektrické pole. To je zachyceno elektrodami a vysílačem na pásku přeneseno do hodinek.

Maximální tepová frekvence

Abyste se mohli zaměřit na tepovou frekvenci, při které byste měli cvičit, musíte nejprve určit svou maximální tepovou frekvenci.
Maximální tepová frekvence (FCmax) je maximální frekvence, při které by lidské srdce mělo ideálně bít. Tato hodnota závisí na vašem věku a lze ji přibližně určit pomocí následující hodnoty:  FCmax = 220 - věk
K přesnějšímu určení maximální tepové frekvence se doporučuje podstoupit test maximální tepové frekvence v u lékaře.
Jakmile určíte svou hodnotu FCmax, můžete se zaměřit na zónu podle svého cíle.

ZAHŘÁTÍ/REGENERACE: 50–60 % FCmax
Modrá zóna odpovídá mírnému úsilí. Ideální na začátku tréninku na zahřátí a na konci pro aktivní regeneraci.
ZÁKLADNÍ VYTRVALOST: 60–70% FCmax
Základní vytrvalost je pro všechny sportovce nezbytná. Je prospěšná pro vaše zdraví a pro zlepšení výkonu při dlouhých bězích. Trénink v této zóně po dobu delší než 45 minut má dobrý vliv na vaše srdce, zlepší průtok krve do svalů a zvykne je čerpat z tukových zásob.
AKTIVNÍ VYTRVALOST:  70–80% FCmax
V této zóně se pohybujete těsně pod svým anaerobním prahem: jedná se o intenzivní námahu, ale vaše tělo je schopno dodat dostatek kyslíku, aby námahu udrželo po delší dobu. Aktivní vytrvalostní trénink vám umožní vytrénovat svaly tak, aby lépe spotřebovávaly cukry přítomné ve svalových vláknech během cvičení a lépe tyto cukry ukládaly v klidu. Tento typ tréninku by měl být méně častý než základní vytrvalostní trénink.
PRAHOVÁ HODNOTA:  80–90 % FCmax
Vaše tělo nedodává dostatek kyslíku, aby uspokojilo požadavky svalů: anaerobní práh nebo odpor. Tato zóna pomáhá zlepšit vaši výkonnost a vytrvalost, pokud opakujete krátké intervaly. Vaše svaly budou pracovat úsporněji a vaše srdce bude bít pravidelněji, jakmile se přiblížíte k prahu.
MAXIMÁLNÍ:  > 90 % FCmax
Tato zóna odpovídá velmi intenzivnímu výkonu. Mělo by se jednat pouze o velmi krátké intervaly. Zvyšuje anaerobní práh, a tím zlepšuje výkonnost a vytrvalost. Červená zóna je vyhrazena sportovcům, kteří se dobře znají a skutečně usilují o výkon.

Může být můj signál rušen jinými měřiči srdečního tepu?

Snímač srdečního tepu Geonaute má kódovaný signál. Komunikace mezi hodinkami a pásem je proto jedinečná a nemůže být narušena jiným snímačem srdečního tepu. Přesto je důležité, aby se hodinky při vyhledávání pásu držely dál od ostatních uživatelů snímačů srdečního tepu. Po spárování můžete výrobek používat v blízkosti ostatních uživatelů.

Jak zlepšit příjem tepové frekvence

Pokud vyhledávání trvá dlouho nebo pokud se hodnoty zdají být nekonzistentní:
1. Zkontrolujte správné umístění hrudního pásu. Zkontrolujte, že dobře drží na místě.
2. Zkontrolujte, zda jste navlhčili snímače na pásu.
3. Na signál může mít vliv elektromagnetické rušení (vedení vysokého napětí, železnice, počítač atd.). Při používání snímače srdečního tepu se ujistěte, že se tomuto typu rušení vyhýbáte.
4. Zkontrolujte, zda je baterie nabitá.

Další dotaz?

Co je snímač tepové frekvence?

Snímač tepové frekvence je elektronický výrobek, který pomocí hrudního pásu měří okamžitou tepovou frekvenci. Signál se bezdrátově přenáší z pásu do hodinek a hodnota tepové frekvence se zobrazuje v BPM (tepů za minutu).

K čemu slouží?

Tepová frekvence je jedním z nejlepších ukazatelů vaší aktuální kondice.
Sledováním tepové frekvence během sportovní aktivity můžete snadno zjistit, jaký dopad má vaše aktivita na vaše tělo. Můžete lépe sledovat svůj trénink a snadněji dosáhnout svých cílů.

Nízká tepová frekvence

Zkontrolujte, zda se hodnoty tepové frekvence zobrazují v BPM, a ne v procentech. Procentuální hodnota tepové frekvence je mnohem nižší než hodnota BPM.

Jak získat přístup ke stopkám bez použití kardio pásu?

Do stopek můžete vstoupit z režimu CARDIO. Počkejte, než skončí vyhledávání pásu, a teprve potom můžete začít stopky používat.

Moje hodinky nedetekují snímač srdečního tepu a nezobrazují se mi tepy.

1. Před nasazením výrobku na hrudník zkontrolujte, zda jsou elektrody dobře navlhčené.
2. V Nastavení zkontrolujte, zda je pás spárován s hodinkami. Podívejte se do části Jak poprvé spárovat s hrudním pásem.
3. Pokud se nedaří produkt spárovat, vyměňte baterii (CR2032).

Další dotaz?

Údržba

- Čištění hodinek:
Pokud chcete udržovat sklo hodinek čisté, doporučujeme jej čistit pomocí vlhkého hadříku.
Pro optimální výkon snímače tepové frekvence rovněž doporučujeme jej čistit pomocí vlhkého hadříku.

Napájecí konektor můžete také vyčistit suchým zubním kartáčkem.

Náhradní díly

Seznam náhradních dílů pro výrobek KALENJI HR300:

- Baterie CR2032:
Kód: 5867205

Náhradní díly si můžete objednat na decathlon.cz (podle dostupnosti). 

Kalenji HR300
Kalenji HR300

Baterie CR2032:

Kód: 5867205

Návod k použití

  • Potřebujete návod k použití? Klikněte na stáhnout.

Prohlášení o shodě

  • Prohlášení o shodě? Klikněte na stáhnout.