Jak správně seřídit odpružení u horského kola?

V dnešní době jsou odpružené vidlice a tlumiče nedílnými součástmi horských kol. Aby se jejich výhody daly při jízdě co nejlépe využít, je třeba se naučit, jak je správně seřídit.

‌ Na této stránce naleznete všechna naše doporučení pro správné seřízení vidlice a tlumiče.

Jak seřídit odpružení?

Správné seřízení odpružení musí vycházet z hmotnosti jezdce, stylu jeho jízdy i z pocitu, jaký na kole má.
Správně seřízené odpružení je pro jízdu na horském kole nezbytné, protože špatné seřízení může vést i k pádům.

Ptáte se, jak seřídit vidlici? Na jaký tlak nahustit tlumič?
Zde najdete všechna naše doporučení, jak odpružení seřídit!

1/ Různé typy horských kol

Z hlediska tlumení rozlišujeme 3 typy horských kol:

-Pevné horské kolo nemá žádné odpružení: ani vidlici, ani tlumič. Taková kola můžeme považovat za předchůdce současných horských kol. V jistých kruzích se dnes znovu začínají těšit oblibě. Tato kola nejlépe jezdí po dobře sjízdném terénu, jsou reaktivní a rychlá, ale o poznání méně pohodlná než odpružená kola.
-Tzv. hardtail horské kolo má pouze "odpruženou vidlici". Existuje více druhů těchto vidlic: vidlice s dvojitou korunkou, upside-down vidlice, "jednokorunkové s jednostranným uchycením"... Zde budeme mluvit pouze o klasických vzduchových a pružinových vidlicích.  Obecné principy pro seřízení jsou však pro všechny vidlice téměř stejné.
-Celoodpružené horské kolo má dvojí odpružení: vepředu odpruženou vidlici, vzadu tlumič.

Všechny 3 typy kol však mají již v základu 2 prvky zajišťující "odpružení, "na které se často zapomíná: rám a pláště. Rám se díky své konstrukci, geometrii a materiálu při určitých nárazech částečně deformuje a pohlcuje tak vibrace. Pláště pak v závislosti na svých rozměrech a nahuštění tlumí menší nárazy a uhlazují terén.

Jak seřídit odpružení?
Jak seřídit odpružení?

2/ Vše o odpružení

Jak funguje vidlice na horském kole? Vidlice a tlumiče fungují obecně na stejném principu: stlačením pružiny dojde k pohlcení energie nárazu nebo otřesu. Abyste se naučili seřizovat vidlici a tlumič správně, je třeba pochopit, jak fungují.

Jak seřídit odpružení?
Jak seřídit vidlici a tlumič?

3/ Jak seřídit sag?

Jak seřídit vidlici a tlumič?
Jak seřídit vidlici a tlumič?
Jak seřídit vidlici a tlumič?

Nyní již víme, jak seřídit tuhost pružení, a přišel čas nastavit správnou hodnotu SAG.

Abyste ověřili, zda je SAG nastaven správně, navlékněte kolem jednoho z kluzáků plastovou stahovací pásku. Pokud má vidlice nebo tlumič na kluzáku gumový kroužek (na obrázku červený), není potřeba dávat na něj pásku. Vybavte se vším, v čem na kole jezdíte: helmou, botami, batohem, brýlemi, chrániči... a šup na kolo!

Sedněte si na sedlo tak, aby byly pedály v horizontální poloze, ruce na řídítkách, loktem se opírejte o zeď nebo se nechte podpírat další osobou.
Stáhněte gumový kroužek nebo stahovací pásku na stírací kroužek (gufero kluzáku), poté sesedněte z kola a dejte pozor, abyste nestlačili odpružení ještě více.

Dosažený zdvih zjistíte z vzdálenosti mezi gumovým kroužkem / stahovací páskou a stíracím kroužkem. Poté spočítejte poměr tohoto zdvihu ve srovnání s maximálním zdvihem vidlice nebo tlumiče a vyjde vám hodnota SAG!

Tento vzoreček vám může pomoci:
(hodnota zanoření × 100) / zdvih vidlice = SAG.

Pokud je SAG příliš nízký, povolte spirálovou pružinu nebo upusťte vzduch ze vzduchového odpružení. Pokud je příliš vysoký, postupujte opačně: utáhněte pružinu nebo dohustěte vzduch. Poté začněte znovu. Pozor, pokud máte vzduchovou vidlici nebo tlumič a chcete změnit tlak, propružte vidlici dvakrát nebo třikrát, aby se vzduch rozptýlil do pozitivní i negativní komory.

Jak seřídit vidlici a tlumič?
Jak seřídit vidlici a tlumič?

4/ Jak seřídit odskok?

Jak seřídit vidlici a tlumič?
Jak seřídit vidlici a tlumič?
Jak seřídit vidlici a tlumič?

5/ Jak seřídit kompresi vidlice a tlumiče?

Po nastavení SAG a odskoku je na čase seřídit kompresi vidlice. Toto seřízení je o něco složitější než v předchozích dvou případech. Pro připomenutí: seřízení komprese má vliv na rychlost, s jakou se odpružení stlačí a kluzáky zanoří. Ovládá se kolečkem (často je modré a opatřené nápisem CHARGER nebo COMPRESSION) na pravé straně korunky vidlice.

Levnější vidlice a tlumiče často možnost regulace komprese nenabízejí, jiné nabízejí pouze dvě polohy (otevřeno x uzamčeno), další umožňují jedno nastavení komprese ve více polohách a nejdražší vidlice na enduro/gravity horská kola umožňují dvojí nastavení komprese.

1. Zamykání odpružení. Některé vidlice a tlumiče mají na kolečku pro regulaci komprese pouze dvě možnosti: otevřeno a uzamčeno. Když je kolečko nastavené na pozici otevřeno, odpružení funguje normálně. Když je kolečko na pozici uzamčeno, je odpružení výrazně tužší, téměř "zablokované", což se hodí na dobře sjízdných, asfaltových cestách a při stoupání.
K uzamčení odpružení stačí otočit kolečkem, které se nachází buď na řídítkách, nebo přímo na vidlici či tlumiči.

2. Nastavení komprese pro nízkou rychlost.
Toto nastavení se týká pouze vidlic a tlumičů, které nabízejí jedno nebo dvě nastavení komprese a více možností poloh kolečka. Pokud vidlice a tlumič nabízejí pouze jedno nastavení komprese, týká se toto nastavení vždy komprese pro nízkou rychlost.

Co je komprese pro nízkou rychlost?
Jedná se o kompresi pružení na začátku závodu, při malých otřesech, při brzdění nebo ve chvílích, kdy se jezdec do kola opírá plnou vahou.

Pokud bude komprese při nízké rychlosti příliš otevřená, kolo ztratí přilnavost při zatížení jezdcem, při brzdění, při vyvýšených zatáčkách a při jízdě po nakloněné rovině. Naopak příliš uzavřená komprese při nízké rychlosti bude mít za následek příliš tuhé pružení, což při mírných otřesech pocítíte hlavně na svých pažích.

3. Nastavení komprese pro vysokou rychlost.

Jak už asi tušíte, toto nastavení se týká pouze vidlic a tlumičů, které nabízejí dvě možnosti seřízení komprese. Středový kroužek slouží pro nízkou rychlost, vnější kroužek pro vysokou rychlost.

Co je komprese pro vysokou rychlost?
Jedná se o kompresi odpružení na konec závodu, při velkých otřesech, při jízdě po hodně nerovném terénu nebo při dopadech ze skoků.

Pokud při prudkých sjezdech v náročném terénu pociťujete horší ovladatelnost kola a cítíte příliš otřesů, je to způsobeno tím, že je komprese při velkých rychlostech příliš tuhá. Naopak pokud se vám zdá, že vidlice a tlumič se při otřesech zanořují příliš, je to tím, že je komprese pro vysokou rychlost příliš otevřená.

JAK SPRÁVNĚ SEŘÍDIT ODPRUŽENÍ U HORSKÉHO KOLA?

A konečně, nezapomeňte pravidelně kontrolovat stav vidlice a tlumiče a poskytovat jim pravidelnou údržbu, aby jejich účinnost dlouho vydržela a zajistili jste jim dlouhou životnost.

Každá komponenta na kola včetně vidlice nebo brzd má svoje předepsané intervaly. Nejdůležitější servisní interval pro odpružené vidlice a tlumiče je očištění kluzáků a stíracích kroužků od nečistot - zabráníte tak předčasnému opotřebení vašeho odpružení. K číštění nepoužívejte čistidla na bázi rozpouštědel.

Více info k údržbě a mytí kola najdete v článku níže.

Vše máte připraveno, užijte si jízdu!