Jak seřídit odpružení?

Jak správně seřídit odpružení u horského kola?

V dnešní době jsou odpružené vidlice a tlumiče nedílnými součástmi horských kol. Aby se jejich výhody daly při jízdě co nejlépe využít, je třeba se naučit, jak je správně seřídit.

‌ Na této stránce naleznete všechna naše doporučení pro správné seřízení vidlice a tlumiče.

Správné seřízení odpružení musí vycházet z hmotnosti jezdce, stylu jeho jízdy i z pocitu, jaký na kole má.
Správně seřízené odpružení je pro jízdu na horském kole nezbytné, protože špatné seřízení může vést i k pádům.

Ptáte se, jak seřídit vidlici? Na jaký tlak nahustit tlumič?
Zde najdete všechna naše doporučení, jak odpružení seřídit!

1/ Různé typy horských kol

Z hlediska tlumení rozlišujeme 3 typy horských kol:

-Pevné horské kolo nemá žádné odpružení: ani vidlici, ani tlumič. Taková kola můžeme považovat za předchůdce současných horských kol. V jistých kruzích se dnes znovu začínají těšit oblibě. Tato kola nejlépe jezdí po dobře sjízdném terénu, jsou reaktivní a rychlá, ale o poznání méně pohodlná než odpružená kola.
-Tzv. hardtail horské kolo má pouze "odpruženou vidlici". Existuje více druhů těchto vidlic: vidlice s dvojitou korunkou, upside-down vidlice, "jednokorunkové s jednostranným uchycením"... Zde budeme mluvit pouze o klasických vzduchových a pružinových vidlicích.  Obecné principy pro seřízení jsou však pro všechny vidlice téměř stejné.
-Celoodpružené horské kolo má dvojí odpružení: vepředu odpruženou vidlici, vzadu tlumič.

Všechny 3 typy kol však mají již v základu 2 prvky zajišťující "odpružení, "na které se často zapomíná: rám a pláště. Rám se díky své konstrukci, geometrii a materiálu při určitých nárazech částečně deformuje a pohlcuje tak vibrace. Pláště pak v závislosti na svých rozměrech a nahuštění tlumí menší nárazy a uhlazují terén.

Jak seřídit odpružení?

2/ Vše o odpružení

Jak funguje vidlice na horském kole? Vidlice a tlumiče fungují obecně na stejném principu: stlačením pružiny dojde k pohlcení energie nárazu nebo otřesu. Abyste se naučili seřizovat vidlici a tlumič správně, je třeba pochopit, jak fungují.

Jak seřídit odpružení?

1. Typ pružení

Vidlice a tlumiče ke svému fungování potřebují pružení," které pohltí energii a využije ji k návratu do svého původního tvaru. Tyto díly využívají dva typy pružení: spirálovou pružinu nebo vzduchové pružení.

Výhodou prvního typu je, že je jednodušší, často levnější, omezuje tření a nemění své chování při dlouhých sjezdech.
Druhý tup je poněkud složitější na seřízení a údržbu, ale je lehčí a při správném nastavení se dokáže přizpůsobit velmi lehkým a naopak i těžkým jezdcům.

2. Zdvih

Zdvih vidlice se udává v mm, jde o maximální rozsah pružení vidlice – od úplně vysunuté nezatížené vidlice po vidlici zasunutou na doraz. Jeho hodnoty se pohybují od 80 mm u kol na rychlou jízdu až po více než 200 mm u kol určených na sjezd.

Princip fungování tlumiče je trochu odlišný: tlumič se totiž nejen stlačí, ale navíc pohybuje s celou zadní stavbou.

3. Zanoření (sag)

Zanoření odpovídá stlačení kovové nebo vzduchové pružiny při tlumení otřesů. Při jízdě po nerovném terénu se kluzáky vidlice zasunují do ramen, aby tlumily otřesy (stejně tak je tomu u tlumiče).

Jako SAG se označuje procento zanoření kluzáků v momentě, kdy jezdec nasedne na kolo. Tento termín si zapamatujte, ještě o něm bude řeč!

4. Hydraulický systém

Hydraulický systém se nachází ve většině tlumičů a vidlic střední a vysoké cenové úrovně. Jde o patronu tlumiče s děrovaným pístem, který se pohybuje v oleji . Její funkcí je zpomalovat pohyb kluzáků v ramenou pro zachování kontroly nad kolem. Díky tomu omezuje odskok pružin při návratu do původní polohy.

Na hydraulické patroně je možné provést dvojí seřízení: komprese a odskoku. Seřízení komprese bude mít vliv na rychlost stlačení pružin, zatímco seřízení odskoku má vliv na rychlost, jakou se pružina po ztlumení otřesu vrátí do své původní polohy.

3/ Jak seřídit sag?

Jak seřídit vidlici a tlumič?

1. Určení sag pro vidlici a tlumič

První seřízení, které vidlice a tlumič vyžadují, je nastavení zanoření  (SAG). Cílem je nalézt optimální tuhost pružin s ohledem na hmotnost jezdce, styl jeho jízdy, typ terénu a samotný pocit na kole.

SAG se počítá následujícím způsobem.Pro připomenutí, jde o procento stlačení pružiny ve chvíli, kdy jezdec nasedne na kolo. Jde o procento celkového zdvihu. Například, pokud chcete mít SAG 20 % na vidlici se 100mm zdvihem, je třeba, aby po nasednutí jezdce vidlice klesla o 20 mm (100×0,20 = 20).

Návrhy, jak SAG seřídit:
Při rekreačním ježdění je prioritou pohodlí, proto je třeba mít SAG relativně vysoký (okolo 20–25 %).
Na výkonnější, sportovnější XC jízdu se hodí tužší vidlice s nižší hodnotou SAG (mezi 15 a 20 %).
Na All-Mountain a Gravity (Enduro/DH) je třeba mít SAG vyšší (25– 30 %), aby vidlice vyrovnávala nerovnosti terénu a tlumila velké otřesy.

Jde pouze o orientační údaje pro inspiraci. Můžete se jimi řídit, pokud začínáte, a až budete zkušenější, můžete si SAG nastavit podle svého pocitu na kole.

Pokud máte na svém horském kole vidlici ROCKSHOX, můžete využít jejich aplikaci TRAILHEAD. Zadejte sériové číslo uvedené na zadní straně korunky vidlice. Poté klikněte na Tuning a vyplňte všechna políčka. Aplikace vypočítá doporučený tlak a počet kliků šroubu pro nastavení odskoku.

Poznámka: U celoodpružených kol je ideální mít na zadním tlumiči tlumení o něco vyšší, tzn. zvýšit SAG asi o 5 %.Vyhněte se nicméně tomu, abyste měli mezi vidlicí a tlumičem příliš velký rozdíl, kolo by pak nebylo vyvážené a hůře by se ovládalo.

Jak seřídit vidlici a tlumič?

2. Jak seřídit sag

Začněme tím nejjednodušším: odpružení pomocí spirálové pružiny
Na vidlicích s tímto typem odpružení často bývá na pravé straně korunky kolečko pro nastavení předpětí. Může na něm být nápis preload. Stačí otočit kolečkem po směru hodinových ručiček pro utažení pružiny nebo proti směru hodinových ručiček pro její uvolnění.

Nastavení vidlic U-FIT je ještě jednodušší. Kolečko ukazuje číslici, která odpovídá hmotnosti plně vybaveného jezdce (s helmou, batohem, botami...). Kolečkem otáčejte, dokud se nezobrazí hodnota vaší hmotnosti, a vidlice bude seřízená.

K seřízení vzduchové vidlice (se vzduchovým pružením) budete potřebovat vysokotlakou pumpičku na vidlice a tlumiče, kterou nahustíte komory uvnitř vidlice. Čím bude tlak uvnitř vidlice vyšší, tím bude pružení tužší. Jinými slovy, čím vyšší chcete mít SAG, tím méně do vidlice nahustíte vzduchu... a naopak! Vidlice se hustí otvorem v levé části korunky vidlice. K nahuštění používejte jen pumpy k tomu určené, jinak hrozí únik veškerého tlaku z vidlice/tlumiče!

Poznámka: Uzávěr vzduchového ventilku není nutné příliš utahovat, jeho účelem není udržení vzduchu, ale spíše ochrana ventilku před vnějšími vlivy, jako je prach a bláto.

Jak seřídit vidlici a tlumič?

Nyní již víme, jak seřídit tuhost pružení, a přišel čas nastavit správnou hodnotu SAG.

Abyste ověřili, zda je SAG nastaven správně, navlékněte kolem jednoho z kluzáků plastovou stahovací pásku. Pokud má vidlice nebo tlumič na kluzáku gumový kroužek (na obrázku červený), není potřeba dávat na něj pásku. Vybavte se vším, v čem na kole jezdíte: helmou, botami, batohem, brýlemi, chrániči... a šup na kolo!

Sedněte si na sedlo tak, aby byly pedály v horizontální poloze, ruce na řídítkách, loktem se opírejte o zeď nebo se nechte podpírat další osobou.
Stáhněte gumový kroužek nebo stahovací pásku na stírací kroužek (gufero kluzáku), poté sesedněte z kola a dejte pozor, abyste nestlačili odpružení ještě více.

Dosažený zdvih zjistíte z vzdálenosti mezi gumovým kroužkem / stahovací páskou a stíracím kroužkem. Poté spočítejte poměr tohoto zdvihu ve srovnání s maximálním zdvihem vidlice nebo tlumiče a vyjde vám hodnota SAG!

Tento vzoreček vám může pomoci:
(hodnota zanoření × 100) / zdvih vidlice = SAG.

Pokud je SAG příliš nízký, povolte spirálovou pružinu nebo upusťte vzduch ze vzduchového odpružení. Pokud je příliš vysoký, postupujte opačně: utáhněte pružinu nebo dohustěte vzduch. Poté začněte znovu. Pozor, pokud máte vzduchovou vidlici nebo tlumič a chcete změnit tlak, propružte vidlici dvakrát nebo třikrát, aby se vzduch rozptýlil do pozitivní i negativní komory.

4/ Jak seřídit odskok?

Jak seřídit vidlici a tlumič?

Po nastavení SAG je čas seřídit odskok.

Nejprve ověřte, zda je vaše vidlice vybavena kolečkem/šroubem pro nastavení odskoku. U většiny vidlic se toto kolečko nachází na spodní straně pravé nohy. Často je opatřené nápisem SLOW (nebo +), který označuje zpomalení odskoku, a nápisem FAST nebo -), který odpovídá zrychlení odskoku. Vidlice ROCKSHOX mají místo těchto nápisů pro naznačení směru točení kolečkem obrázek zajíce a želvy. Zajíc je rychlý, želva je pomalá...

Ale nepředbíhejme...nejprve si vysvětlíme, co je to vlastně odskok!

Jak seřídit vidlici a tlumič?

Jak jsme si již říkali, nastavení odskoku má vliv na rychlost, s jakou se pružina po ztlumení otřesu vrací do své původní polohy.
Pokud je odskok příliš rychlý, pružina se vymrští zpět tak, že můžete na kole ztratit rovnováhu nebo z něj budete vymrštěni sami. Pokud jste začátečníci, rozhodně nedoporučujeme nastavovat nejrychlejší odskok (pokud ovšem nejste povoláním kaskadéři nebo piloti a nejste zvyklí na vystřelovací sedadla).
Naopak pokud je odskok příliš pomalý, může se na hodně nerovném terénu stát, že pružina se nestihne úplně vrátit do své původní polohy a už bude muset tlumit další otřes. Může se tak rychle stát, že pojedete s pružinou úplně na doraz.

Seřízení odskoku závisí na 3 faktorech: hmotnosti jezdce, jeho stylu jízdy a terénu,  v němž bude jezdit.
Například začátečník na dobře sjízdném terénu využije pomalejší odskok než pokročilý jezdec v náročném terénu. Rozbitý terén s velkými kameny, schody nebo skoky vyžaduje rychlý odskok.

Nejlepší způsob, jak nalézt vhodnou rychlost odskoku, je spolehnout se na svůj pocit. Nastavte si správný SAG, nastavte středně rychlý odskok a jeho rychlost si pak můžete upravit v průběhu vyjížďky. Naučte se rozeznávat příliš rychlý a příliš pomalý odskok. Rozhodně není nutné jezdit na neovladatelném kole s příliš rychlým odskokem, ani riskovat, že pružiny nebudou stíhat při příliš pomalém odskoku.
Správně nastavený odskok by měl maximálně uhlazovat terén. .

Poznámka: V aplikaci ROCKSHOX TRAILHEAD naleznete doporučený odskok pro vidlice ROCKSHOX.

JAK SPRÁVNĚ SEŘÍDIT ODPRUŽENÍ U HORSKÉHO KOLA?

5/ Jak seřídit kompresi vidlice a tlumiče?

Po nastavení SAG a odskoku je na čase seřídit kompresi vidlice. Toto seřízení je o něco složitější než v předchozích dvou případech. Pro připomenutí: seřízení komprese má vliv na rychlost, s jakou se odpružení stlačí a kluzáky zanoří. Ovládá se kolečkem (často je modré a opatřené nápisem CHARGER nebo COMPRESSION) na pravé straně korunky vidlice.

Levnější vidlice a tlumiče často možnost regulace komprese nenabízejí, jiné nabízejí pouze dvě polohy (otevřeno x uzamčeno), další umožňují jedno nastavení komprese ve více polohách a nejdražší vidlice na enduro/gravity horská kola umožňují dvojí nastavení komprese.

1. Zamykání odpružení. Některé vidlice a tlumiče mají na kolečku pro regulaci komprese pouze dvě možnosti: otevřeno a uzamčeno. Když je kolečko nastavené na pozici otevřeno, odpružení funguje normálně. Když je kolečko na pozici uzamčeno, je odpružení výrazně tužší, téměř "zablokované", což se hodí na dobře sjízdných, asfaltových cestách a při stoupání.
K uzamčení odpružení stačí otočit kolečkem, které se nachází buď na řídítkách, nebo přímo na vidlici či tlumiči.

2. Nastavení komprese pro nízkou rychlost.
Toto nastavení se týká pouze vidlic a tlumičů, které nabízejí jedno nebo dvě nastavení komprese a více možností poloh kolečka. Pokud vidlice a tlumič nabízejí pouze jedno nastavení komprese, týká se toto nastavení vždy komprese pro nízkou rychlost.

Co je komprese pro nízkou rychlost?
Jedná se o kompresi pružení na začátku závodu, při malých otřesech, při brzdění nebo ve chvílích, kdy se jezdec do kola opírá plnou vahou.

Pokud bude komprese při nízké rychlosti příliš otevřená, kolo ztratí přilnavost při zatížení jezdcem, při brzdění, při vyvýšených zatáčkách a při jízdě po nakloněné rovině. Naopak příliš uzavřená komprese při nízké rychlosti bude mít za následek příliš tuhé pružení, což při mírných otřesech pocítíte hlavně na svých pažích.

3. Nastavení komprese pro vysokou rychlost.

Jak už asi tušíte, toto nastavení se týká pouze vidlic a tlumičů, které nabízejí dvě možnosti seřízení komprese. Středový kroužek slouží pro nízkou rychlost, vnější kroužek pro vysokou rychlost.

Co je komprese pro vysokou rychlost?
Jedná se o kompresi odpružení na konec závodu, při velkých otřesech, při jízdě po hodně nerovném terénu nebo při dopadech ze skoků.

Pokud při prudkých sjezdech v náročném terénu pociťujete horší ovladatelnost kola a cítíte příliš otřesů, je to způsobeno tím, že je komprese při velkých rychlostech příliš tuhá. Naopak pokud se vám zdá, že vidlice a tlumič se při otřesech zanořují příliš, je to tím, že je komprese pro vysokou rychlost příliš otevřená.

A konečně, nezapomeňte pravidelně kontrolovat stav vidlice a tlumiče a poskytovat jim pravidelnou údržbu, aby jejich účinnost dlouho vydržela a zajistili jste jim dlouhou životnost.

Každá komponenta na kola včetně vidlice nebo brzd má svoje předepsané intervaly. Nejdůležitější servisní interval pro odpružené vidlice a tlumiče je očištění kluzáků a stíracích kroužků od nečistot - zabráníte tak předčasnému opotřebení vašeho odpružení. K číštění nepoužívejte čistidla na bázi rozpouštědel.

Více info k údržbě a mytí kola najdete v článku níže.

Vše máte připraveno, užijte si jízdu!