INTENSE RUN

Ref: 8389495

INTENSE RUN

2017

Rady k údržbě

Rady k údržbě

Pokud chcete zachovat bezchybný chod stroje a zajistit jeho dlouhou životnost, je pravidelná údržba nezbytností. Abyste zabránili nechtěným zvukům stroje, nezapomeňte:

- jednou měsíčně utáhnout šroubky a matice;

- po 200 h používání promazat pás;

- umístit pás na odpovídající podložku (typu Domyos Training Mat).

 

Údržba po každém použití:

- Vypněte stroj a odpojte jej ze sítě.

- Na hadřík ze 100% bavlny naneste malé množství univerzálního čisticího přípravku. Přípravek nenanášejte přímo na běžecký pás ani nepoužívejte přípravky s obsahem amoniaku či kyseliny.

- Otřete počítač a displej.

- Setřete prach na pásu, stupínkách, podnožkách i na krytu motoru, nevynechejte ani platformu podél došlapové plochy. Běžecký pás neotírejte ze spodní strany.

Nastaveni polohy behounu

Umístěte barevné indikátory do zadní části pásu. Vidíte-li červenou, musí být pás znovu vycentrován. Takto je pás stroje lépe chráněn a nedochází k nečekaným poruchám. Nechte běžecký pás zapnutý při rychlosti 4 km/h (2,5 mil/h) a postavte se do zadní části stroje.

 

Pás je posunutý doleva: Otočte levým regulačním šroubem o polovinu otáčky po směru hodinových ručiček.

Pás je posunutý doprava: Otočte pravým regulačním šroubem o polovinu otáčky po směru hodinových ručiček.

 

Nechte běžecký pás zapnutý, dokud se nevrátí do správné pozice (1–2 minuty), v případě potřeby postup opakujte. Dejte pozor, abyste pás nenapnuli příliš. Běžecký pás se při běhu zastavuje Pás stroje se po nějaké době opotřebuje a je volnější. Ve chvíli, kdy začne pás sklouzávat (pocit sjíždění, cukavé pohyby), znovu jej napněte. Otočte dvěma regulačními šrouby o polovinu otáčky po směru hodinových ručiček.V případě potřeby postup opakujte, ale dejte pozor, abyste pás nenapnuli příliš. Běžecký pás je správně napnutý, je-li možné nadzdvihnout pás na každém okraji o 2 až 3 centimetry

INTENSE RUN
Bastaveni napnuti pasu

Běžecký pás je opotřebovávající se díl, jehož vlastnosti se v průběhu času zhoršují. Pás znovu napněte, jakmile začne prokluzovat (dojem bruslení, trhavý pohyb).

•         Otočte 2 stavěcími šrouby o polovinu otočky ve směru hodinových ručiček.

•         V případě potřeby operaci opakujte, dbejte však na to, aby pás nebyl příliš napnutý. Pás je správně napnutý, je-li možné nadzvednout jeho okraj na každé straně o 2 až 3 centimetry.

INTENSE RUN
Promazani bezeckeho pasu

ÚDRŽBA PO KAŽDÝCH 200 HOD. POUŽÍVÁNÍ NEBO PO KAŽDÝCH 1 500 KM

 

Běžící pás je nezbytné promazávat, aby se omezilo tření mezi samotným pásem a deskou. Promazání není nutné, jsou-li na vnitřní straně běžeckého pásu patrné stopy po silikonu (vlhký a mírně mastný povrch).

 

 

Pokud jsou pás a deska suché:

•         Běžecký pás vypněte a odpojte od přívodu napájení.

•         Nadzvedněte okraje pásu a promažte vnitřní stranu silikonem.*

•         Běžecký pás znovu připojte ke zdroji napájení.

•         Spusťte běžecký pás rychlostí 4 km/h (2,5 mi/h) po dobu 10 až 20 vteřin.

•         Váš pás je připraven k použití!

 

*Mazání odpovídá jedné dávce silikonu mezi 5 a 10 ml. Pozor, nadměrné množství silikonu může uškodit správnému fungování běžeckého pásu (riziko prokluzování). Ohledně nákupu mazacího prostředku se obraťte na váš obchod DECATHLON.

INTENSE RUN