RUN100E-VERZE A

REF: 8734772

INITIAL RUN

2022

INITIAL RUN kombinuje konektivitu, elegantní design a kompaktní skládání.

Montáž a zprovoznění

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto rádi poděkovali za projevenou důvěru. Abychom vám pomohli trenažér zprovoznit, připravili jsme pro vás videonávod, jak postupovat při montáži krok po kroku.

INITIAL RUN

ZPROVOZNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto rádi poděkovali za projevenou důvěru. Abyste se rychle mohli pustit do prvních tréninků, připravili jsme pro vás řadu doporučení ke zprovoznění a používání vašeho nového běžeckého pásu.

JAK ZPROVOZNIT BĚŽECKÝ PÁS?

1. Zapojte napájecí kabel.

2. Spínač umístěný blízko napájecího kabelu přepněte do polohy „I“.

3. Stoupněte si na opěrky nohou běžeckého pásu.

4. Připněte si klips bezpečnostního klíče k oblečení.

5. Zasuňte bezpečnostní klíč do zdířky v konzoli.

6. Rozsvítí se displej a zobrazí se nápis GO.

7. A běžecký pás je připravený k použití!

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

1. Pokud jste začátečníci, prvních pár dní běhejte jen nízkou rychlostí, nepřepínejte se a v případě potřeby si dělejte při tréninku pauzy. Postupně zvyšujte četnost a délku tréninků. Při tréninku dbejte na to, aby v místnosti bylo dobře vyvětráno.

2. Zklidnění na konci tréninku: Na úplný konec každého tréninku zařaďte několik minut chůze v pomalém tempu, aby se organismus postupně zklidnil. Dojde ke zklidnění kardiovaskulárního a respiračního systému, proudění krve i činnosti svalů. Díky tomu snížíte riziko nežádoucích účinků tréninku, například hromadění kyseliny mléčné, které je jednou z hlavních příčin bolesti svalů (křečí a svalové únavy).

3. Nezapomeňte na protažení. Po tréninku se nezapomeňte protáhnout. Doporučujeme po každém tréninku dbát na protažení svalů, usnadníte tak jejich regeneraci.

Mám problém

Je eliptický trenažér správně smontovaný, ale v průběhu jeho používání se objevily problémy? Nejčastěji kladené dotazy naleznete zde.

JAK ZJISTIT, KOLIK KM A HODIN JSEM UŽ NA PÁSU UBĚHL/A?

Můžete se podívat, jakou vzdálenost jste uběhli a kolik hodin byl pás používán od jeho prvního zapnutí.

Následujte tento postup:
1. Vyjměte bezpečnostní klíč, stiskněte a držte po dobu 3 s tlačítka " STOP "a" +".
2. Stisknutím tlačítka "play/pause" procházejte informace.
3. Stiskněte tlačítko STOP pro návrat z menu.

JAK AKTIVOVAT/DEAKTIVOVAT ZVUKY OVLÁDACÍ KONZOLE?

Když stisknete tlačítko na displeji, ozve se potvrzující pípnutí. Toto pípání můžete vypnout následujícím způsobem:

1. Přejděte na domovskou obrazovku konzole „0000“ vložením bezpečnostního klíče.
2. Stisknutím tlačítka "+" aktivujete pípnutí. / Stisknutím tlačítka "-" deaktivujete pípnutí.
3. Pro ukončení počkejte 3, než se displej vrátí do režimu „GO“.

JAK SPÁROVAT OVLADAČ

SPÁROVÁNÍ:
1. Vložte bezpečnostní klíč.
2. Podržte současně tlačítka "+" a "-" na dálkovém ovládání po dobu 5 sekund.

INITIAL RUN

JAKÁ JE FUNKCE "USB" PORTU

Nabíjecí port USB " USB Charging " slouží pouze k nabíjení smartphonu. (Není určen pro MP3)

PÁS SE NEZAPÍNÁ

1. Ověřte, že napájecí kabel je zapojený do funkční zásuvky (funkčnost zásuvky můžete ověřit třeba tak, že do ní zapojíte lampu nebo jiný elektrický přístroj).

2. Ověřte, že druhý konec napájecího kabelu je správně zapojený do pásu.

3. Ověřte, že hlavní spínač v blízkosti vstupu napájecího kabelu je v pozici I. 

Pokud se spínač nezapne, ověřte pojistku. (Podívejte se na část " OPRAVY VÝROBKU" výměna pojistek).

nebo na: https://players.brightcove.net/3415345270001/DOHosj6Wy_default/index.html?videoId=ref:p2196884_1

4. Zkontrolujte, že bezpečnostní klíč je správně zapojený do konzole.

Mám problém
BĚŽECKÝ PÁS JE HLUČNÝ

1. Boty:
=> Hluk, který slyšíte, může pocházet z vašich bot třecích se o běžecký pás. Chcete-li zkontrolovat, zda z vašich obuvi nevychází hluk, podívejte se na video níže.

2. Šrouby konstrukce pásu jsou uvolněné:
=> Utáhněte všechny šrouby.

3. Běžecký pás není vycentrovaný na střed:
=> Vyberte záložku "„Centrování běžeckého pásu“ v části ÚDRŽBA.

4. Běžecký pás není namazán:
=> Vyberte záložku "„Mazání běžeckého pásu“ v části ÚDRŽBA.

KDYŽ VSTOUPÍM NA PÁS, JEHO RYCHLOST SE ZPOMALÍ

Příčinou je uvolněné napětí běhounu.

Jak tento problém napravit, se dozvíte v záložce "Napětí běžecké plochy" v kapitole ÚDRŽBA.

PÁS SE BĚHEM POUŽÍVÁNÍ VYPÍNÁ

1. Pokud je váš běžecký pás zapojen do prodlužovacího kabelu, odpojte jej a připojte běžecký trenažér přímo do zásuvky ve zdi.

2. Tento problém může být způsobený i napájecím kabelem. V takovém případě si přečtěte výše uvedené Časté dotazy: "PÁS SE NEZAPÍNÁ "

MÁM PROBLÉM S HRUDNÍM PÁSEM

Hrudní pás není součástí výrobku !
Na webových stránkách nebo v prodejně si můžete dokoupit pás: 8334795.

Mám problém
MÁM PROBLÉM S APLIKACÍ

Přístroj funguje bez problémů, ale máte problém s aplikací? Řešení najdete kliknutím na tlačítko "MOJE APLIKACE".

NA DISPLEJI SE ZOBRAZUJE NÁPIS "SERVICE"

Po každých uběhnutých 200 km začne na úvodní obrazovce blikat nápis „GO service“. Jde o upozornění na nutnost údržby přístroje.

Doporučujeme pás promazávat.

Používejte mazivo (s kódem 8326425) dostupné na decathlon.cz nebo na prodejnách Decathlon.

Jak odstranit blikající nápis:
Jakmile je bezpečnostní klíč zasunut a objeví se servisní zpráva, podržte tlačítko "STOP" a "+" po dobu 3 s.

NÁKRES DÍLŮ

INITIAL RUN

Údržba výrobku

Rotoped vám pomáhá starat se o vaši postavu, proč mu tedy nevěnovat nějakou péči zpět? Pravidelná údržba je důležitým předpokladem správného fungování stroje. Navíc prodlužuje jeho životnost. Naše doporučení k údržbě výrobku naleznete zde.

ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ:

1. Pás vypněte a vypojte ze zásuvky.

2. Na bavlněný hadřík naneste malé množství jemného univerzálního čisticího přípravku.
Nestříkejte přípravek přímo na stroj, nepoužívejte čisticí prostředky na bázi čpavku nebo kyselin.

3. Otřete konzoli a displeje.

4. Setřete prach a skvrny ze zábradlí, postranic, opěrek nohou, rámu a krytu motoru.
Otřete také celou plochu běhounu.

Pravidelná údržba nebo "servisní" hlášení

Pravidelná údržba běžeckého pásu je pro zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti nezbytná.
Servis doporučujeme provést, pokud se na konzoli zobrazí zpráva "SERVICE"

1- Každých 200 uběhnutých kilometrů promažte desku.
V takovém případě se podívejte na nejčastěji kladené dotazy níže: "PROMAZÁNÍ BĚHOUNU".

2- Odpojte napájecí kabel a otevřete kryt motoru, abyste mohli vysát vnitřní prostor.
V takovém případě se podívejte na rubriku výše: "Oprava produktu" pro odstranění krytu motoru.

3- Zkontrolujte a řádně utáhněte všechny vnější části pásu.
Můžete se podívat na video montáže nebo na příručku k výrobku.

RUN100E verze A

Doporučení ke skladování

Nenechávejte na vlhkém místě, neskladujte venku a na místě, kam praží slunce. 

Použijte podložku pod stroje (Podložka pod stroje Domyos).

Omezení použití

Pouze na domácí použití

Maximální hmotnost uživatele: 100 kg.

CENTROVÁNÍ BĚHOUNU

Budete potřebovat inbusový klíč (BTR), který je součástí balení:  
1. Spusťte pás s nízkou rychlostí (4 km/h).  
2. Inbus zasuňte do šroubu na té straně, na kterou je běhoun vychýlený.  
3. Otáčejte inbusem o čtvrt otáčky po směru hodinových ručiček (mezi každým pootočením vyčkejte 30 vteřin), dokud se běhoun nevrátí do správné polohy.

JAK ZKONTROLOVAT SPRÁVNÉ NAPĚTÍ BĚHOUNU

Napětí RUN100E musí být 1,09 (+/- 0,03).

Zkontrolujte na displeji napětí:
Pokud je hodnota nižší, je potřeba pás utáhnout. (Otočte oba šrouby po směru hodinových ručiček.)

Pokud je hodnota vyšší, je potřeba pás povolit. (Otočte oba šrouby proti směru hodinových ručiček.)

Půl otáčka klíčem = 0,03

Pro nastavení vyberte záložku "napětí běhounu v části ÚDRŽBA.

Jak zjisti na ovládacím panelu hodnotu napnutí pásu:
1. Stoupněte si na stupátka.
2. Vyjměte bezpečnostní klíč, stiskněte a držte po dobu "3 s tlačítka START a STOP.
3. Na ovládacím panelu se zobrazí „start“, stiskněte tlačítko START a vložte bezpečnostní klíč.
4. Pás se spustí rychlostí 5 km/h a na ovládacím panelu se zobrazí napnutí běžeckého pásu (proveďte potřebná seřízení).
UPOZORNĚNÍ: Je možné, že se srdeční tep nezobrazí automaticky. Pro jeho zobrazení je nutné třikrát stisknout jedno z tlačítek programu (Calorie Burn, Endurance, Training) na konzoli.
5. Stiskněte tlačítko STOP pro dokončení.

INITIAL RUN

PROMAZÁNÍ BĚHOUNU

Aby pás dlouho vydržel v dobrém stavu, je velmi důležité jej pravidelně promazávat (každých 200 km použití).

Používejte pouze mazivo Domyos (kód: 8326425), které můžete zakoupit v prodejnách Decathlon nebo přes e-shop.

1. a 2. Na každou stranu běhounu stačí dvě stříknutí.
 3. Po nastříkání nechte běhoun otáčet naprázdno 5 minut rychlostí 5 km/h.

RUN100E verze A

DOPORUČENÍ K PREVENTIVNÍ ÚDRŽBĚ

1. Revize motoru a řemenu každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km*
2. Výměna běhounu každých 500 hodin použití nebo každé 3000 km*
3. Výměna desky každých 700 hodin použití nebo každých 4200 km*
4. Výměna ložisek každých 600 hodin použití nebo každých 3600 km*

*Jak zjistíte počet hodin použití a celkovou uběhnutou vzdálenost? Podívejte se do nejčastěji kladených dotazů " JAK ZJISTIT, KOLIK KM A HODIN JSEM UŽ NA PÁSU UBĚHL/A? " v kapitole ZPROVOZNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

RUN100E verze A

ÚDRŽBA A OPRAVY V SERVISU

Podívejte se na naši nabídku* údržby a opravy.

*Ceník servisu zahrnuje pouze práci (nikoli díly) a může se v různých prodejnách lišit.
V případě, že daný servis nemůže zakázku zhotovit lokálně, je nutné výrobek odeslat do nejbližšího regionálního servisu, a cena zakázky nakonec může být vyšší, než je uvedená na webových stránkách. Předběžný rozpočet s odhadem ceny obdržíte ve vaší prodejně Decathlon.

OBJEDNEJTE SI DÍLY DOSTUPNÉ PRO TENTO VÝROBEK

POTŘEBUJETE NÁHRADNÍ DÍLY K BĚŽECKÉMU PÁSU?

Návod

  • RUN100E verze A

    Návod Initial Run

    Potřebujete návod k výrobku? Zde si jej můžete stáhnout.

RUN100E verze A

Naše závazky

Domyos poskytuje při dodržení normálních podmínek používání záruku 5 let na rám a 2 roky na ostatní díly a práci, počítáno od data nákupu prokázaného účtenkou z pokladny.