Hodinky Kiprun GPS 500 by Coros

REF: 8736272, 8736273

HODINKY KIPRUN GPS 500 BY COROS

2022

Hodinky KIPRUN GPS 500 by Coros propojíte s telefonem pomocí aplikace Aplikace Coros. Pro stažení aplikace Coros klikněte sem nebo naskenujte QR kód, který se zobrazí na hodinkách při žádosti o spárování.

https://www.coros.com/getapp.php

První použití 

První zapnutí / spárování

Stiskněte a držte tlačítko D po dobu 2 s.

Při prvním spuštění se na hodinkách zobrazí QR kód. Naskenováním kódu si můžete stáhnout aplikaci.

Jakmile je aplikace nainstalována a jste přihlášeni, přejděte na kartuZařízení, poté klikněte na Přidat přístroj a naskenujte QR kód zobrazený na výrobku pomocí aplikace Coros, jakmile to bude zařízení vyžadovat.

Pak postupujte podle pokynů a přijměte všechny žádosti o přístup, abyste získali lepší uživatelský zážitek.

Na konci procesu budete moci propojit svůj účet Decathlon a využívat všechny naše služby.

Pro zobrazení QR kódu mimo prvního spuštění a mít tak možnost kdykoli spárovat zařízení, přejděte na hodinkách na Systém a Spárovat s telefonem. Upozorňujeme, že pokud již byly hodinky spárovány s jiným telefonem, je pro spárování s novým telefonem nutné provést obnovení továrního nastavení hodinek.

Synchronizace údajů pomocí USB kabelu není možná.

Hodinky Kiprun GPS 500 by Coros

Tlačítka

Tlačítko vpravo dole slouží k posouvání dolů a tlačítko vpravo nahoře k posouvání nahoru.
- Tlačítko vpravo dole (D) slouží potvrzení, spuštění aktivity a zastavení aktivity.
- Tlačítko vlevo nahoře (BACK) slouží k vrácení se zpět a k vytvoření kol (laps) během aktivity. Dlouhým stisknutím tlačítka BACK získáte přístup k funkcím (stopky, alarm, časovač...), které lze nastavit v aplikaci v menu v možnosti Přístroj a Nastavení.

Nabíjení hodinek

Hodinky se nabíjí pomocí USB kabelu, který je součástí balení. Ujistěte se, že je kabel zapojen v hodinkách ve správném směru.

Čas pro plné nabití: 2,5 h.

Navigace

Na hodinkách je několik obrazovek, na domovské se zobrazuje čas, mezi obrazovkami se lze pohybovat pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. Obrazovky:
- Domovská: informace lze změnit pomocí tlačítka BACK
- Výkon
- Míra únavy
- Odpočinek
- Každodenní aktivita
- Tepová frekvence
- Solární cyklus
- Notifikace

Spuštění aktivity

Pro spuštění aktivity z domovské obrazovky stiskněte tlačítko D a vyberte požadovanou aktivitu pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ.
Stiskněte Start pro spuštění aktivity.
Vyčkejte, dokud se nenačte signál snímače srdečního tepu a případně signál GPS (pro venkovní aktivity) (nebliká zelená kontrolka a ozve se zvukový signál).

Hodinky Kiprun GPS 500 by Coros

Zastavení aktivity

Stisknutím tlačítka D aktivitu zastavíte. Zvolte možnost Ukončit a tlačítko podržte po dobu 3 s.
V případě aktivní funkce automatického zamykání je potřeba držet tlačítko D po dobu 3 s pro pozastavení aktivity. Informace o aktivaci/deaktivaci automatického zámku naleznete v části Pokročilé funkce.

Potíže při používání

Aktualizace softwaru hodinek (firmware) z aplikace

Díky aktualizacím můžeme poskytnout lepší zážitek, nové funkce nebo opravit chyby. Informaci o nové aktualizaci vidíte v aplikaci. Pro spuštění aktualizace klikněte Aktualizovat, jakmile se možnost zobrazí v aplikaci nebo přejděte na kartu Zařízení a klikněte na Aktualizace.

Nedaří se mi propojit hodinky s telefonem. Co mám udělat?

V případě, že se jedná o první propojení, může dojít k chybě.

Postupujte následovně:
- Restartujte telefon a zkuste znovu spárovat.
- Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci Coros a znovu zkuste spárovat.
- Restartujte hodinky.

Hodinky Kiprun GPS 500 by Coros

Synchronizace nefunguje

Může se stát, že synchronizace neproběhne z důvodu nestabilního stavu telefonu nebo hodinek.
V takovém případě zkuste aplikaci několikrát obnovit (posunout dolů).

Můžete také zkusit restartovat hodinky a telefon a poté znovu spustit synchronizaci.

Pokud se stále nedaří provést synchronizaci, můžete hodinky znovu spárovat s telefonem.

GPS se načítá dlouho

Zachycení signálu GPS závisí na prostředí a může trvat. Vyvinuli jsme funkci, která by měla čas zachycení optimalizovat.

Tato funkce umožňuje rychle opravit zachycení signálu GPS (méně než 30 s) během venkovní aktivity. Pracuje na základě souboru pozičních satelitů.

Tyto údaje se automaticky stahují do hodinek, lze je stáhnou i ručně v záložce Hodinky kliknutím na Údaje o satelitech.

Pro rychlejší zachycení signálu je vhodné být na volném prostranství (ne uvnitř) a nepohybovat se (při pohybu je zachycení signálu komplikovanější).

Snímač tepové frekvence funguje špatně.

Součástí hodinek KIPRUN GPS 500 by Coros je optický snímač tepové frekvence na zápěstí.

Pro přesné měření tepové frekvence máme tato doporučení:
-  Noste hodinky pouzdrem na vrchní straně zápěstí.
-  Hodinky musí být v kontaktu s pokožkou.
-  Řemínek utáhněte tak, aby vám to bylo příjemné.
-  Hodinky by měly dobře držet a nijak se nepohybovat.

Měření tepové frekvence ze zápěstí je optimální při aktivitě, u které se pohyby opakují, jako je běh nebo chůze. Pro aktivity typu fitness nebo posilování doporučujeme použití hrudního pásu.

Poznámka: některé faktory mohou ovlivnit měření tepové frekvence:
- Měření průtoku krve bude rychlejší pomocí elektromagnetického signálu zachyceného pomocí pásu. Hodinky jsou umístěny daleko od srdce, než krev doputuje do zápěstí, tak to nějakou dobu trvá. Při intervalovém tréninku bude zachycení tepové frekvence několik vteřin se zpožděním.
- Za chladného počasí mají krevní cévy tendenci se zužovat, což snímač může interpretovat nižší, ale i vyšší hodnotou tepové frekvence.
- Průtok krve na levé a pravé ruce se může lišit. Pokud máte pochybnosti o výsledcích na jedné ruce, zkuste porovnat s výsledky z druhé ruky.
- Pokud máte tetování v místě snímání tepové frekvence, tak tepová frekvence nebude změřena.

Pozor: Podívejte se na informace o POUŽITÍ, než začnete používat snímač tepové frekvence.

Nejde mi sdílet aktivity s dalšími aplikacemi (Strava, Decathlon...)

Je možné automaticky sdílet vaše aktivity s dalšími službami.

Abyste tak mohli učinit, musíte mít nejprve účet v příslušné službě nebo si ho vytvořit.

- Otevřete aplikaci Coros.
- Jděte na záložku Profil.
- Klikněte na Nastavení a poté na Aplikace třetích stran.
- Vyberte službu, se kterou chcete aktivity sdílet.
- Připojte se k účtu dané služby a akci potvrďte.

Sdílení je aktivováno.

Produkt je zablokovaný

Pokud stisknete tlačítko a produkt nereaguje, je zablokovaný. Restartováním by se měl problém vyřešit. Stisknutím tlačítka D po dobu 15 s se hodinky restartují.

Mám problém s aplikací

Pokud narazíte na sebemenší problém se softwarem hodinek nebo aplikací Coros, můžete jej nahlásit přímo prostřednictvím aplikace Coros. V záložce Profil klikněte na možnist Zpětná vazba.

Vzdálenost bazénu není přesná

Pro větší přesnost se snažte plavat rovnoměrně a vyvarujte se zastávek na stejné délce, stejně jako rušivých pohybů nebo změn záběru.

Pokud máte pauzu, aktivitu zastavte. Stiskněte tlačítko D a pro znovu spuštění aktivity klikněte na Pokračovat. Stisknutím tlačítka zpět zapnete pauzu, nebo opětovným stisknutím tlačítka zpět přepnete zpět do režimu aktivity.

Pokročilé funkce

Přístup k možnostem nastavení

Hodinky mají možnosti nastavení pro: stopky, časovač, odhad výdrže baterie (kliknutím na tlačítko start se zobrazí další podrobnosti o spotřebě), HR (možnost propojení s kompatibilním hrudním pásem), nerušit (deaktivace oznámení, dokud znovu neaktivujete), nastavení, noční režim (aktivace nepřetržitého podsvícení s nízkou intenzitou pro použití ve tmě), číselník, budík.

Pro přístup podržte tlačítko ZPĚT z obrazovky hodin.

Pokud během činnosti stisknete a podržíte tlačítko ZPĚT, získáte přístup k nastavení. To vám umožní změnit některá nastavení (změna, automatická pauza atd.) bez zastavení aktivity.

Změna designu domovské obrazovky

Lze změnit vzhled domovské obrazovky (ciferník/watchface)

Na hodinkách je defaultně nastaveno 5 obrazovek, jednu z nich si můžete vybrat tak, že přejdete na Ciferník:
- Buď dlouhým stisknutím tlačítka BACK na domovské obrazovce a výběrem Ciferník.
- Nebo stisknutím tlačítka D na domovské obrazovce a poté výběrem možnosti Systém, Nastavení Plus a Ciferník a barva.

Barvu všech ciferníků lze změnit pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ, jakmile ciferník vyberete.

V aplikaci můžete těchto 5 ciferníků nahradit jinými, které vám budou lépe vyhovovat. Otevřete aplikaci Coros, jděte na Zařízení a klikněte na Watchface. Vyberte ciferník a kliknutím na jeden z ciferníků, který je již v hodinkách, jej v horní části nahraďte. Potvrďte kliknutím na Potvrdit výběr.

Hodinky Kiprun GPS 500 by Coros

Změna obrazovek aktivit

V aplikaci Coros můžete nastavit obrazovky aktivit pro každou aktivitu. Klikněte na Zařízení a poté Data o tréninku a vyberte aktivitu.

Kliknutím na obrazovku ji můžete změnit. V horní části můžete zvolit počet informací zobrazených na obrazovce (2, 3, 4 nebo 6). Informace můžete upravit tak, že na ně kliknete a dole vyberete požadované údaje. Máte možnost přidat stránku kliknutím na prázdnou stránku. Nezapomeňte provedené změny uložit tlačítkem vpravo nahoře.

Další nastavení (barva pozadí, velikost, posouvání, oznámení, zámek) jsou k dispozici na hodinkách v části Systém -> Rozhraní pro tréninky.

Hodinky Kiprun GPS 500 by Coros

Nastavení tréninku

Trénink si můžete nastavit v aplikaci Coros v záložce Zařízení, nebo v záložce Profil.
V sekci Trénink klikněte na Přidat trénink.

Pro rozcvičení a pauzu můžete zvolit čas, vzdálenost nebo hodnotu tréninkové zátěže nebo konec stisknutím tlačítka BACK a výběrem možnosti Otevřít. Poté můžete zvolit intenzitu podle tepové frekvence, tempa, výkonu nebo kadence. Tyto informace budou viditelné na nové obrazovce aktivit.

Totéž platí pro prvky Běh s možností přidání počtu sérií a času pauzy mezi sériemi.

Stisknutím tlačítka Seskupení máte možnost seskupit několik prvků a vytvořit opakování.

Pokud chcete položku odstranit, klikněte na Odstranit.

Pokud chcete změnit již existující trénink, klikněte na Změnit vpravo nahoře.

Hodinky Kiprun GPS 500 by Coros

Tréninkový plán

Tréninkový plán si můžete nastavit v aplikaci Coros v záložce Zařízení, nebo v záložce Profil.
V sekci Tréninkový plán klikněte na Přidat tréninkový plán.

Klikněte na den v kalendáři a přidejte existující trénink nebo vytvořte nový Cíl. Trénink můžete přesunout stisknutím a podržením spodního tlačítka.
Týden můžete zkopírovat nebo odstranit přetažením vlevo.

Jakmile máte plán vytvořený, klikněte na Začít tréninkový plán a vyberte datum začátku.

Odeslání tréninku nebo plánu do hodinek a spuštění aktivity

Buď ze záložky Zařízení přejděte na Můj trénink nebo Můj tréninkový plán. Vyberte trénink nebo tréninkový plán, který chcete odeslat do hodinek a klikněte na Přidat. (Lze jich odeslat více najednou).

Buď ze záložky Profil přejděte na Trénink nebo Tréninkový plán a klikněte na to, co chcete odeslat do hodinek. Poté klikněte na Synchronizovat s hodinkami a vyberte své hodinky.

Pro zahájení tréninku nebo tréninkového plánu klikněte na tlačítko D z domovské obrazovky a přejděte na Trénink nebo Tréninkový plán pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ.

Budete mít přístup k dalším možnostem nastavení jako je výběr terénu pro běh (dráha nebo silnice/trail) nebo vizualizaci tréninku

Tréninky plánu se v daný den zobrazují hned pod domovskou obrazovkou.

Fyziologické údaje (EvoLab)

EvoLab spojuje několik algoritmů, které vám poskytnou informace o kondici, vlivu tréninkové zátěže, únavě a úrovni výkonnosti.

Aby byly údaje co nejspolehlivější, je nutné zadat vlastní fyziologické údaje ve vztahu k vaší úrovni.
To znamená, že si určíte vytrvalostní, prahovou, aerobní a anaerobní rychlost v tempu/km a tepové frekvenci. Změny lze provést v aplikaci Coros v záložce Profil kliknutím na vaše jméno vlevo nahoře. Pokud údaje neznáte, automaticky se vypočítají, ale budou méně přesné.

Informace z laboratoře EvoLab jsou ve zkrácené podobě viditelné na hodinkách a v aplikaci Coros. Jedná se o 3 kategorie:
- Výkon: výkonnostní úroveň, úroveň maraton, VO2Max, prahová hodnota atd. vám poskytne předpověď pro závod (čas a tempo) na 5 km, 10 km, půlmaraton a maraton.
- Únava: míra únavy, fyzická kondice a nárazová zátěž, která vám umožní vidět vaši celkovou zátěž.
- Regenerace (pouze na hodinkách) vám umožní vidět, jaký druh tréninku můžete provádět.

Více informací o aplikaci EvoLab najdete na webových stránkách společnosti Coros (v angličtině).

Nastavení upozornění během aktivity

Chcete-li nastavit upozornění během aktivity (autolap, vzdálenost, tempo, kadence, HR, výživa), vyberte aktivitu stisknutím tlačítka D z domovské obrazovky a přejděte na Nastavení a Upozornění během aktivity. Aktivujte nebo deaktivujte požadovaná upozornění.

V tomto menu máte možnost aktivovat automatickou pauzu.

Zadání kola (lap)

Během aktivity můžete zadat kolo (lap) stisknutím tlačítka BACK. Pokud jste nastavili upozornění na vzdálenost, počítadlo se vynuluje.

Zámek tlačítek během činnosti

Můžete aktivovat/deaktivovat zamknutí tlačítek během aktivity v možnosti Systém a poté Rozhraní pro tréninky a nakonec Automatický zámek.

Podsvícení

Podsvícení obrazovky se aktivuje po stisknutí tlačítka. Podsvícení můžete také aktivovat pohybem zápěstí. Pro nastavení přejděte do možnosti Systém a poté Nastavení plus a Podsvícení. 

Nastavení vibrace a zvuku

Můžete nastavit zvuk a vibrace na hodinkách v menu Systém a Nastavení.

Deaktivace notifikací

Notifikace na hodinkách deaktivujete stisknutím tlačítka D z domovské obrazovky a pomocí šipek NAHORU a DOLŮ přejděte do Notifikace. Stiskněte tlačítko D pro aktivaci nebo deaktivaci notifikací.

Máte také možnost aktivovat/deaktivovat notifikace z aplikace Coros do záložky Zařízení a poté Notifikace.

Připojení externího snímače

K hodinkám můžete připojit externí snímač. Jděte do Systém a Příslušenství. Vyberte ANT+ nebo Bluetooth a počkejte, až hodinky zařízení detekují. Můžete přidat snímače typu: Snímač výkonnosti na kole, snímač rychlosti, snímač kadence, Coros Pod, kardio pás.

Historie aktivit

Na hodinkách stiskněte tlačítko D z domovské obrazovky a pomocí šipek NAHORU a DOLŮ přejděte do Historie.

Kiprun 500 by Coros

Upozornění

Pokyny pro správné používání hodinek

Používání KIPRUN GPS 500 BY COROS: Tento výrobek je určen pro sportovní i rekreační použití. Nejedná se o lékařské zařízení. Údaje získané pomocí tohoto zařízení jsou pouze orientační. Údaje doporučujeme konzultovat s lékařem. Potvrďte si s ním, zda je pro vás daná aktivita vhodná z hlediska vašeho zdravotního stavu a respektujte doporučení svého lékaře.
Používání hrudního pásu: Vzhledem k možným poruchám způsobeným radiovým přenosovým systémem nedoporučujeme nositelům kardiostimulátoru používat hrudní pás.

Oprava

U tohoto produktu lze provést následující:

Výměna řemínku

Řemínek lze vyměnit pomocí 2 šroubováku Torx T5.

Na jeden ze šroubů musíte nasadit šroubovák (držte ho v ruce) a druhým šroubovákem vyšroubovat šroub na druhém konci.
Po odšroubování můžete vyjmout stěžejku a sundat řemínek.
Stačí nasadit nový náramek, vložit zpět stěžejku a pomocí šroubováků vše znovu přišroubovat (jedním blokovat, druhým šroubovat).

Dávejte pozor, abyste neztratili malý šroubek.

Kiprun 500 by Coros
Restart

V případě problémů (propojení, rychlost...) výrobek restartujte.
Přejděte do Systém, Nastavení plus a Restartovat.

Náhradní díly

Zde je seznam náhradních dílů pro hodinky Kiprun GPS 500 BY COROS:
(V případě, že nejsou k dispozici, kontaktujte náš servis)

Kiprun 500 by Coros

Údržba

Čištění hodinek: Pokud chcete udržovat sklo hodinek čisté, doporučujeme jej čistit pomocí vlhkého hadříku.
Pro optimální výkon snímače tepové frekvence rovněž doporučujeme jej čistit pomocí vlhkého hadříku.
Napájecí konektor můžete také vyčistit suchým zubním kartáčkem.

Nabíjení hodinek: Hodinky se nabíjí pomocí USB kabelu, který je součástí balení.

Čas pro plné nabití: 2,5 h.

Návod k použití

Potřebujete návod k použití? Klikněte na stáhnout.

Kiprun 500 by Coros

Prohlášení o shodě

Potřebujete prohlášení o shodě? Klikněte na stáhnout.