HG Compact

REF: 8287391

HG COMPACT

2015

Datum uvedení na trh: 2015

Mam problem

Stroj vydává zvuky, které by neměl

Šrouby jsou uvolněné

 =>Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte

 

 

Mám potíže při zdvihání zátěže

Problém týkající se montáže

=>Zkontrolujte, zda kladky nejsou příliš utaženy

=>Zkontrolujte, že se kabely nevyvlékly z drážky na kladce

=>Podle pokynů v návodu zkontrolujte správnou polohu kabelů 

Kabely nejsou dostatečně napnuty

Kabely se časem trochu prodlouží a uvolní

=>Kabely znovu vypnete tak, že karabinku snížíte o 1 nebo dva články řetězu. 

Kabel se přetáčí nebo nezapadá do drážky

Při montáži byl kabel špatně provléknutý

 =>Zkontrolujte správné vedení kabelu pomocí uživatelské příručky

 

Nevím, kam mám umístit ochranu proti přiskřípnutí prstů

Problém týkající se montáže

 =>Velké chrániče proti přiskřípnutí se instalují, když jsou kladky uvnitř trubky

 =>Malé chrániče se instalují na ploché části 

Návody a software