HG 970

REF: 8056900

HG 970

2011

Datum uvedení na trh: 2011

Mám problém

Stroj vydává zvuky, které by neměl

Šrouby jsou uvolněné
 =>Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte
 
 

Měřící jednotka svítí, ale nereaguje

Propojovací kabely jsou špatně zapojené
 =>Zkontrolujte, zda jsou propojovací kabely zapojeny tak, jak je uvedeno níže 

Zobrazovací jednotka nesvítí

Baterie nejsou správně umístěny
 =>Zkontrolujte umístění +/- baterií
 
Baterie jsou vybité
 =>Vyměňte stávající baterie za nové 

Kabely nejsou dostatečně napnuty

Kabely se časem trochu prodlouží a uvolní
 
 =>Kabely znovu vypnete tak, že karabinku snížíte o 1 nebo dva články řetězu. 

Kabel se přetáčí nebo nezapadá do drážky

Při montáži byl kabel špatně provléknutý
 =>Zkontrolujte správné vedení kabelu pomocí uživatelské příručky
 

Nevím, kam mám umístit ochranu proti přiskřípnutí prstů

Problém týkající se montáže
 =>Velké chrániče proti přiskřípnutí se instalují, když jsou kladky uvnitř trubky
 =>Malé chrániče se instalují na ploché části 

Chybějící nebo poškozené díly

Klikněte ne „NE“

Mám potíže při zdvihání zátěže

Problém týkající se montáže
 
 
 =>Zkontrolujte, zda kladky nejsou příliš utaženy 
 =>Zkontrolujte, že se kabely nevyvlékly z drážky na kladce 
 =>Podle pokynů v návodu zkontrolujte správnou polohu kabelů 

Návody a software