FEL520

REF: 8503081

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR 520

2019

Datum uvedení na trh: 2019 Tento trenažér byl navržen na domácí použití. Určen na použití až čtyřikrát týdně.

Chcete intenzivnější trénink? Díky velkému rozsahu pohybu bude váš trénink efektivnější. Samonapájecí, není potřeba zásuvky!

PLYNULÝ CHOD PEDÁLŮ: setrvačníkové kolo 9 kg

KOUČINK: 6 funkcí, 18 programů~Osobní koučink pomocí aplikace E-Connected

OVLADATELNOST: transportní kolečka, není potřeba zásuvky.

POHODLÍ: ergonomická řídítka a nastavitelné pedály. Blokace pedálů (pokud přístroj nepoužíváte).

Montáž a zprovoznění

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto rádi poděkovali za projevenou důvěru. Abychom vám pomohli pás zprovoznit, připravili jsme pro vás videonávod, jak postupovat při montáži krok po kroku.

Montáž FEL 520

Mám problém

Je eliptický trenažér správně smontovaný, ale v průběhu jeho používání se objevily problémy? Nejčastěji kladené dotazy naleznete zde.

Displej se nezapíná

1. Odmontujte displej od držáku a po dobu několik sekund šlapejte, abyste zkontrolovali, zda se na zadní straně rozsvítila modrá kontrolka LED.

LED svítí = displej nefunguje (přejděte do části "NHRADNÍ DÍLY").


2. LED nesvítí = Zkontrolujte správné zapojení na zadní straně displeje a představce.

Zapojení je v pořádku, ale LED nesvítí = transformátor nefunguje (přejděte do části "NÁHRADNÍ DÍLY").

faq displej FEL520
Displej nezobrazuje správné měrné jednotky

1. Ověřte, že je posuvným knoflíkem na zadní straně displeje (viz obrázek) zvolený správný typ přístroje.

VE = eliptický trenažér / RO = veslovací trenažér / VM = rotoped Ověřte měrnou jednotku na displeji.

V původním nastavení displej zobrazuje údaje o vzdálenosti v km a rychlosti v km/h.

Pokud chcete změnit jednotku:

- Vypněte displej

- Přidržte prostřední tlačítko "OK" po dobu 3 s, dokud se na displeji nezobrazí KM nebo MI

- Vyberte jednotku pomocí tlačítek "+/ -"

- Potvrďte stisknutím prostředního tlačítka "OK", displej se automaticky zapne s úvodní obrazovkou.

Displej výběr ve vm ro
Eliptický trenažér je hlučný

Utáhněte všechny viditelné šrouby.

FEL500 FAQ utažení šroubů
Eliptický trenažér není stabilní

Pokud je kolo během jízdy nestabilní, upravte nastavovací podložky na obou stranách.

FEL500 FAQ stabilita
Mám problém se srdeční frekvencí

1. Na zadní straně displeje ověřte správné zapojení konektoru, který vychází z řídítek.

2. Lehce si navlhčete dlaně a přiložte je na čidla.

FC EL120
Na displeji se objevil chybový kód e2 nebo e3

E2
1. Odpojte elektrický transformátor od spotřebiče (ale ponechte transformátor připojený k elektrické zásuvce)
2. Počkejte 5 sekund
3. Poté připojte elektrický transformátor k zařízení
4. Opakujte operaci 5x

E3
1.Odpojte elektrický transformátor
2.Zkontrolujte připojení kabelů konzole
3.Odšroubujte trubku řídítek a zvedněte ji
4.Zkontrolujte vizuální stav kabelů (seříznutý, skřípnutý, stlačený atd.)
5.Odpojte připojení kabelů a konektorů a zkontrolujte stav kolíků a upravte, pokud jsou křivé.
6.Znovu připojte kabely a konektory
7.Znovu umístěte trubku řídítek
8.Přišroubujte

Chybový kód
Na displeji je stále 0

1. Ověřte na zadní straně displeje, že je správně zapojený.

2. Ověřte správné zapojení v místě spoje představce a konstrukce.

FAQ DISPLEJ JE NA 0 VE VM
Pedály při každém otočení klapou

Šrouby pedálů povolte o jednu otáčku a poté je znovu velmi pevně utáhněte.

Utažení osy pedálu FEL500

Náhradní díly

FEL520

Údržba výrobku

Eliptický trenažér pás vám pomáhá starat se o vaši postavu, proč mu tedy nevěnovat nějakou péči zpět? Pravidelná údržba je důležitým předpokladem správného fungování stroje. Navíc prodlužuje jeho životnost. Naše doporučení k údržbě výrobku naleznete zde.

Doporučení k údržbě

1. Po každém tréninku otřete z trenažéru pot. Pravidelně také otírejte prach jemným hadříkem.

2. Pravidelně kontrolujte stabilitu trenažéru a utažení všech šroubů podle návodu k použití.

Doporučení ke skladování

Trenažér neskladujte venku a ve vlhkém prostředí.

Omezení použití

Maximální hmotnost uživatele: 130 kg. Pouze na domácí použití

Návody

  • návod

    Potřebujete návod k výrobku? Zde si jej můžete stáhnout.

Objednejte si díly dostupné pro tento výrobekPOTŘEBUJETE KE SVÉMU TRENAŽÉRU NÁHRADNÍ DÍLY?

Údržba / oprava trenažéru v servisu

SLUŽBY A DOPORUČENÉ CENY V NAŠICH SERVISECH

FEL520

Složení

 SLOŽENÍ

OCHRANNÁ POKRÝVKA

100 % polystyren (PS)

RÁM // PODVOZEK

100 % ocel

FEL520

Naše závazky

Domyos poskytuje při dodržení normálních podmínek používání záruku 5 let na rám a 2 roky na ostatní díly a práci, počítáno od data nákupu prokázaného účtenkou z pokladny.