FEL500

REF: 8528961

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR 500

2019

Datum uvedení na trh: 2019

Tento trenažér byl navržen na domácí použití. Udržujte se v kondici tréninkem až čtyřikrát týdně.

Chcete si udržet kondici, zhubnout nebo zpevnit postavu? Model EL 500 je kompatibilní s aplikací E-Connected: sledujte údaje o trénincích a pokrok!

PLYNULÝ CHOD PEDÁLŮ: 7kg setrvačník

KOUČINK 6 funkcí, 18 programů~Koučink pomocí aplikace E-Connected

OVLADATELNOST: transportní kolečka.

POHODLÍ: Ergonomická řídítka a nastavitelné pedály.

Mám problém

Je eliptický trenažér správně smontovaný, ale v průběhu jeho používání se objevily problémy? Nejčastěji kladené dotazy naleznete zde.

Displej se nezapíná

1. Ověřte, že konektor je správně zapojený do trenažéru, že je zapojený do sítě a ujistěte se, že zásuvka funguje (například do ní zapojte lampu nebo jiný elektrický přístroj).

2. Zkontrolujte, zda svítí LED kontrolka na zadní straně displeje. Pokud kontrolka svítí, displej je mimo provoz.

3. Pokud LED kontrolka nesvítí, ověřte na zadní straně displeje a na trubce představce správné zapojení.

4. Pokud je zapojení v pořádku a kontrolka nesvítí, bude závada na transformátoru.

 

faq displej a rotoped
Displej nezobrazuje správné měrné jednotky

1. Ověřte, že je posuvným knoflíkem na zadní straně displeje (viz obrázek) zvolený správný typ přístroje.

VE = eliptický trenažér / RO = veslařský trenažér / VM = rotoped Ověřte měrnou jednotku na displeji.

V původním nastavení displej zobrazuje údaje o vzdálenosti v km a rychlosti v km/h.

Pokud chcete změnit jednotku:

- Vypněte displej

- Přidržte prostřední tlačítko "OK" po dobu 3 s, dokud se na displeji nezobrazí KM nebo MI

- Vyberte jednotku pomocí tlačítek "+/ -"

- Potvrďte stisknutím prostředního tlačítka "OK", displej se automaticky zapne s úvodní obrazovkou.

Konzole výběr ve vm ro
Eliptický trenažér je hlučný

Utáhněte všechny viditelné šrouby.

FEL500 FAQ utažení šroubů
Eliptický trenažér není stabilní

Pokud je kolo během jízdy nestabilní, upravte nastavovací podložky na obou stranách.

FEL500 FAQ stabilita
Mám problém se srdeční frekvencí

1. Na zadní straně displeje ověřte správné zapojení konektoru, který vychází z řídítek.

2. Lehce si navlhčete dlaně a přiložte je na čidla.

FC EL120
Na displeji se objevil chybový kód e2 nebo e3

E2
1. Odpojte elektrický transformátor od spotřebiče (ale ponechte transformátor připojený k elektrické zásuvce)
2. Počkejte 5 sekund
3. Poté připojte elektrický transformátor k zařízení
4. Opakujte operaci 5x

E3
1.Odpojte elektrický transformátor
2.Zkontrolujte připojení kabelů konzole
3.Odšroubujte trubku řídítek a zvedněte ji
4.Zkontrolujte vizuální stav kabelů (seříznutý, skřípnutý, stlačený atd.)
5.Odpojte připojení kabelů a konektorů a zkontrolujte stav kolíků a upravte, pokud jsou křivé.
6.Znovu připojte kabely a konektory
7.Znovu umístěte trubku řídítek
8.Přišroubujte

NA DISPLEJI SE OBJEVIL CHYBOVÝ KÓD E2 NEBO E3
Na displeji je stále 0

1. Ověřte na zadní straně displeje, že je správně zapojený.

2. Ověřte správné zapojení v místě spoje představce a konstrukce.

FAQ DISPLEJ JE NA 0 VE VM
Pedály při každém otočení klapou

Šrouby pedálů povolte o jednu otáčku a poté je znovu velmi pevně utáhněte.

Utažení osy pedálu FEL500
FEL500

Údržba výrobku

Eliptický trenažér pás vám pomáhá starat se o vaši postavu, proč mu tedy nevěnovat nějakou péči zpět? Pravidelná údržba je důležitým předpokladem správného fungování stroje. Navíc prodlužuje jeho životnost. Naše doporučení k údržbě výrobku naleznete zde.

Doporučení ke skladování

Trenažér neskladujte venku a ve vlhkém prostředí.

Doporučení k údržbě

1. Po každém použití odpojte kabel/adaptér.

2. Po každém tréninku otřete z trenažéru pot. Pravidelně také otírejte prach jemným hadříkem.

3. Pravidelně kontrolujte stabilitu kola a utažení všech šroubů podle návodu k použití.

Omezení použití

Maximální hmotnost uživatele: 130 kg. Pouze na domácí použití

Návody

  • návod

    Potřebujete návod k výrobku? Zde si jej můžete stáhnout.

Objednejte si díly dostupné pro tento výrobekPOTŘEBUJETE KE SVÉMU TRENAŽÉRU NÁHRADNÍ DÍLY?

Údržba / oprava trenažéru v servisu

SLUŽBY A DOPORUČENÉ CENY V NAŠICH SERVISECH

FEL500

Složení

 

SLOŽENÍ

OCHRANNÁ POKRÝVKA

100 % polystyren (PS)

 

RÁM // PODVOZEK

100 % ocel

FEL500

Naše závazky

Domyos poskytuje při dodržení normálních podmínek používání záruku 5 let na rám a 2 roky na ostatní díly a práci, počítáno od data nákupu prokázaného účtenkou z pokladny.