ESSENTIAL RUN

Kód:8353401

ESSENTIAL RUN

Datum uvedení na trh: 2016

Nejčastější problémy

Zobrazovací jednotka se nerozsvítí
Mazání běžecké plochy
Běžecký pás je hlučný
Když vstoupím na běžecký pás, dojde ke snížení rychlosti
Napnutí běžeckého pásu
Motor běžeckého pásu se zpomaluje nebo se zastavuje v nepravidelných intervalech, ale zobrazovací jednotka se nevypne
Běžecký pás se nedá naklonit nebo je zablokován
Pás vydává zvuky a na displeji se nezobrazuje nic kromě 2 blikajících čárek 
Sklon běžeckého pásu nefunguje nebo je zablokovaný

Rady k údržbě

Rady k údržbě
Nastaveni polohy behounu
Bastaveni napnuti pasu
Promazani bezeckeho pasu

Navody