EL700

REF: 8580899

EL700

Datum uvedení na trh: 2021

Montáž a zprovoznění

Zakoupili jste výrobek značky Domyos a my bychom vám tímto rádi poděkovali za projevenou důvěru. Abychom vám pomohli pás zprovoznit, připravili jsme pro vás videonávod, jak postupovat při montáži krok po kroku.

EL700

První použití

Pokud potřebujete informace o tom, jak produkt spustit nebo používat, nebo pokud potřebujete poradit se cvičením, vše najdete zde!

Zprovoznění

Eliptický trenažér EL700 je samonapájecí, takže jej není třeba zapojovat do zásuvky.
Displej zapnete tak, že začnete na trenažéru šlapat.
Tím se bude generovat energie a displej se automaticky zapne.

Více informací naleznete v návodu níže.

Rozložení/složení

Trenažér EL700 je vybaven systémem pro snadné složení.

Rozložení: Postavte se k zadní části výrobku a nohou stiskněte žlutou část na trubce. Nemusíte na místo tlačit nijak silně.

Složení: Postavte se k zadní části výrobku a pomocí rukojeti na zadní noze vytáhněte vodicí lištu směrem nahoru. Po sklopení dojde k uzamknutí a ozve se "cvaknutí". Poté můžete uvolnit rukojeť.

UPOZORNĚNÍ: Při těchto dvou manipulacích se kolečka posouvají po kolejnici. Nedávejte ruce na kolejnice, abyste si neskřípli prsty.

EL700

Údržba el700

Eliptický trenažér pás vám pomáhá starat se o vaši postavu, proč mu tedy nevěnovat nějakou péči zpět? Pravidelná údržba je důležitým předpokladem správného fungování stroje. Navíc prodlužuje jeho životnost. Naše doporučení k údržbě výrobku naleznete zde.

Údržba

Po každém tréninku otřete vlhkým hadříkem ze stroje pot.

Pravidelně ze stroje stírejte také prach. Mohl by se dostat do převodového systému a způsobit mechanické problémy.

Pravidelně kontrolujte stabilitu stroje, abyste se vyhnuli nepříjemnému zvuku při tréninku.

A nakonec nezapomeňte pravidelně kontrolovat utažení šroubů. Nedostatečné dotažení totiž může v krátkodobém horizontu způsobit hluk a v dlouhodobém horizontu dokonce zlomení dílů.

Mazání vodicí lišty

Vodicí lišta, po které se pohybují zadní kolečka, je u nového přístroje namazána.
Doporučujeme mazání obnovit každých 3–6 měsíců podle intenzity používání.
Přístroj může skřípat, pokud nebude dostatečně namazán.

Je důležité používat vhodné mazivo.
Mazivo Domyos je ideálním přípravkem, klikněte na odkaz níže a podívejte se na výrobek.
Video vpravo vysvětluje, jak přístroj namazat.

EL700

Doporučení ke skladování

Stroj EL700 není určen ke skladování venku.
Skladujte jej uvnitř.
Kromě toho se důrazně nedoporučuje skladovat jej na místech s vysokými výkyvy teploty a/nebo vlhkosti (garáž).
Elektronické komponenty nejsou navrženy tak, aby takovým podmínkám odolaly.

Omezení použití

Maximální hmotnost uživatele: 130 kg.
Pouze na domácí použití

Mám problém se zobrazením

Pokud se váš eliptický trenažér nechce zapnout, nefunguje, zobrazuje chybový kód nebo máte prostě jen otázky ohledně jeho používání, řešení pravděpodobně naleznete níže. řešení pravděpodobně naleznete níže.

Displej se nezapíná

1. Odpojte displej od držáku.

2. Ověřte na zadní straně displeje, že je správně zapojený. Odpojte hlavní kabel a zkontrolujte, zda nejsou kovové "kolíky" v konektorech ohnuté/poškozené (viz fotografie).
Pokud je kolík ohnutý, lze jej narovnat malým plochým šroubovákem.

3. V případě, že ani poté displej nefunguje, "požádejte o asistenci".

EL700
Informace na displeji blikají

Pokud informace na displeji začnou po několika sekundách blikat, znamená to, že stroj nerozpoznal šlapání.
Může to být jednoduše tím, že hlavní kabel není správně připojen.
Je proto nutné zkontrolovat připojení displeje, jak je vysvětleno níže.

1. Odpojte displej od držáku, abyste mohli zkontrolovat kabely na zadní straně.
Odpojte hlavní kabel a zkontrolujte, zda nejsou kovové "kolíky" v konektorech ohnuté/poškozené (viz fotografie).
Pokud je kolík ohnutý, lze jej narovnat malým plochým šroubovákem.

2. Zapojte displej a začněte šlapat, aby se zapnul.

V případě, že ani poté displej nefunguje, "požádejte o asistenci".

INFORMACE NA DISPLEJI BLIKAJÍ
Chybový kód "e1"

V tomto případě je potřeba vyměnit displej. 

Pokud je váš trenažér v záruce (2 roky), požádejte o podporu níže na této stránce".

Pokud už přístroj v záruce není, pokračujte do části "NÁHRADNÍ DÍLY" níže.
Díl lze také objednat v oddělení servisu ve vaší prodejně Decathlon.

Chybový kód "e2" nebo "e3"

Tyto chybové kódy mohou být způsobeny špatným připojením hlavního kabelu k displeji.

Je proto nutné zkontrolovat připojení displeje, jak je vysvětleno níže.

1. Odpojte displej od držáku, abyste mohli zkontrolovat kabely na zadní straně.
Odpojte hlavní kabel a zkontrolujte, zda nejsou kovové "kolíky" v konektorech ohnuté/poškozené (viz fotografie).
Pokud je kolík ohnutý, lze jej narovnat malým plochým šroubovákem.

2. Zapojte displej a začněte šlapat, aby se zapnul.

V případě, že ani poté displej nefunguje, "požádejte o asistenci".

MÁM PROBLÉM SE ZOBRAZENÍM
Špatná rychlost / měrná jednotka

Zkontrolujte správné nastavení displeje.

Na displeji se nezobrazuje správná rychlost: Ověřte, že je posuvným knoflíkem na zadní straně displeje zvolený správný typ přístroje.
- VM = rotoped
- VE = eliptický trenažér
- RO = veslovací trenažér
Poté stiskněte tlačítko vlevo od posuvného knoflíku a displej se restartuje.
UPOZORNĚNÍ: Pohyb na eliptickém trenažéru je na pomezí aktivní chůze a jízdy na kole. Je obtížné aktivitu zařadit tak, aby byla určena přesná rychlost pohybu.
Pro naše eliptické trenažéry Domyos používáme vzorec pro specifickou rychlost eliptického pohybu.
Někteří naši konkurenti se rozhodli přiblížit se spíše k cyklistice, a proto můžete vidět vyšší rychlosti.

Na displeji se nezobrazuje správná vzdálenost:
1. Zapněte displej, tak že začnete šlapat.
2. Jakmile je displej zapnutý, přestaňte šlapat a stiskněte QUIT pro hlavní zobrazení.
3. Stisknutím OK se zobrazí menu.
4. Pomocí tlačítka + nebo - vyberte UNIT a stiskněte OK.
5. Vyberte správnou jednotku: km pro zobrazení kilometrů za hodinu nebo mi pro zobrazení mílí za hodinu tak, že stisknete + nebo -.
6. Stiskněte QUIT pro odchod z menu a potvrzení výběru.

MÁM PROBLÉM SE ZOBRAZENÍM
Zapnutí/vypnutí zvuku

1. Zapněte displej, tak že začnete šlapat.
2. Jakmile je displej zapnutý, přestaňte šlapat a stiskněte QUIT pro hlavní zobrazení.
3. Stisknutím OK se zobrazí menu.
4. Pomocí tlačítka + nebo - vyberte SND a stiskněte OK.
5. Vyberte ON pro zapnutí zvuku a OFF pro jeho vypnutí.
6. Stiskněte QUIT pro odchod z menu a potvrzení výběru.

Mám problém s aplikací

Přístroj funguje bez problémů, ale máte problém s aplikací? Řešení najdete kliknutím na tlačítko "MOJE APLIKACE".

Eliptický trenažér je hlučný

Při každém šlápnutí je slyšet klapnutí

Nejprve zkontrolujte, zda je eliptický trenažér stabilní, a to nastavením předních a zadních stabilizačních podložek.
Pokud hluk přetrvává, zkontrolujte, zda jsou všechny viditelné šrouby dotažené.
Při opakovaném používání se mohou některé šrouby časem uvolnit.

EL700
Trenažér je hlučný

Vodicí lišta, po které se pohybují zadní kolečka, je u nového přístroje namazána.
Doporučujeme mazání obnovit každých 3–6 měsíců podle intenzity používání.
Přístroj může skřípat, pokud nebude dostatečně namazán.

Je důležité používat vhodné mazivo.
Mazivo Domyos je ideálním přípravkem, klikněte na odkaz níže a podívejte se na výrobek.
Video vpravo vysvětluje, jak přístroj namazat.

EL700

Eliptický trenažér není stabilní

Nastavení stabilizačních podložek

Pokud se trenažér hýbe a není stabilní, je potřeba nastavit stabilizační podložky.
Postavte se vedle eliptického trenažéru a pohybujte s ním, abyste zjistili, kterou podložku je třeba nastavit.
Nastavte pomocí utažení nebo povolení podložky.

EL700

Ovládání transportních koleček

K ovládání koleček se používá rukojeť na přední noze.
Rukojeť v horní pozici = pozice pro používání trenažéru (kolečka se nedotýkají podlahy).
Rukojeť ve spodní pozici = pozice pro přemístění (kolečka se dotýkají podlahy, stroj lze přemístit).
Proto je nutné, abyste před začátkem cvičení posunuli rukojeť nahoru (viz fotografie).

OVLÁDÁNÍ TRANSPORTNÍCH KOLEČEK

Nákres dílů

EL700

Objednejte si díly dostupné pro tento výrobek

Potřebujete ke svému eliptickému trenažéru náhradní díly?

EL700

Eliptický trenažér / servis

Každá prodejna Decathlon má servis pro údržbu a opravy vašeho výrobku. Seznamte se se všemi službami, které vám mohou poskytnout náš vyškolený personál.

Návod, homologace

  • EL700

    Návod el700

    Pokud potřebujete návod, klikněte na odkaz níže.

  • návod

    Prohlášení o shodě

    Pokud potřebujete prohlášení o shodě, klikněte na odkaz níže.

EL700

Naše závazky

Domyos poskytuje při dodržení normálních podmínek používání záruku 5 let na rám a 2 roky na ostatní díly a práci, počítáno od data nákupu prokázaného účtenkou z pokladny.