EL 100

REF: 8398006

EL 100

2017

Moje sluzba

Nejčastější problémy

Rotoped je hlučný

Utáhněte všechny viditelné šrouby.

EL 100
Zobrazovací jednotka neukazuje správné jednotky pro měření vzdálenosti

Problém se týká nastavení zobrazovací jednotky

=> Zkontrolujte, zda je spínač na zadní straně jednotky nastaven na km pro udávání vzdálenosti v kilometrech a na Mi pokud mají být zobrazovány míle. => Chcete-li provést změnu, stiskněte tlačítko „RESET“

Při každém otočení pedálu je slyšet klapnutí

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

Nedaří se mi namontovat pedály

Pravý (R) a levý pedál (L) mají jiný směr závitu

Zobrazovací jednotka nesvítí

=>Váš trenažér je napájen bateriemi Zkontrolujte správnou polohu +/- baterií.

Pokud problém přetrvává, použijte nové baterie.

Chybějící nebo poškozené díly