E SHAPE ELLIPTICAL

Ref: 8363893

E SHAPE ELLIPTICAL

2016

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

Při každém otočení pedálu je slyšet klapnutí

Pedály uvolněte a potom silně utáhněte

 

 

   

E SHAPE ELLIPTICAL
Displej ukazuje nesprávné jednotky pro měření vzdálenosti

  V základním nastavení udává ovládací panel informace o vzdálenosti a rychlosti v km a km/h. Změna jednotky na míle (Mi):   1/ Vypněte ovládací panel.   2/ Stiskněte hlavní tlačítko a držte \"OK\" ho déle než 3 vteřiny.   3/ Pomocí tlačítek \"- +\" zvolte požadovanou jednotku.   4/ Potvrďte výběr stisknutím hlavního tlačítka \"OK\" , na ovládacím panelu se automaticky spustí úvodní obrazovka.   ,

Chybějící nebo poškozené díly

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“

 

       

E SHAPE ELLIPTICAL
Rotoped je hlučný

Utáhněte všechny viditelné šrouby  

 

 

E SHAPE ELLIPTICAL
Mám problém s nastavením odporu

1. Zkontrolujte, zda není některý z propojujících kovových plátů zkřivený.

2. Na zadní straně tréninkového počítače: zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny. Na představci a konstrukci stroje: zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny.

 

 

E SHAPE ELLIPTICAL
Displej nesvítí

1. Ověřte, zda je displej zapojený. Zdířky pro zapojení jsou umístěny na zadní straně displeje.

 

2. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně zapojeny na představci a konstrukci kola.  

 

3. Ověřte, zda je adaptér správně připojen k rotopedu. Zkontrolujte, zda je adaptér zapojen do zásuvky a zda jsou zásuvky funkční

 

 

E SHAPE ELLIPTICAL
Na počítači trenažéru se zobrazuje chybová hláška e2 nebo e3.
Jak správně udržovat rotoped?

1. Po skončení tréninku vždy vypojte adaptér ze zásuvky.

 

2. Po každém použití otřete rotoped jemným navlhčeným hadříkem.

 

3. Pravidelně kontrolujte stabilitu rotopedu a dotažení šroubů, přitom postupujte podle návodu k použití.

 

4. V případě delší doby nepoužívání nezapomeňte:

- vyjmout baterie,

- zajistit, aby nebyl rotoped na přímém slunci a ve vlhkém prostředí

Návody a software