fro 500

REF: 8607949

DOMYOS CHALLENGE BIKE

2023

Tato stránka je určena k tomu, aby vám pomohla s používáním stroje Challenge bike.

Najdete zde rady týkající se montáže, uvedení do provozu, údržby, řešení problémů a oprav veslovacího trenažéru.

Rotoped je 100% opravitelný.

Nastavení ergonomie

Nastavení výšky sedla

Aby používání rotopedu bylo přínosné, je třeba mít správně nastavenou výšku sedla. Při nejnižší pozici pedálů musíte mít mírně pokrčená kolena. Označení na sedlovce odpovídá vzdálenosti mezi sedlem a středem převodníku.
Pro zvýšení sedla jej stačí vytáhnout.
Pro jeho snížení stačí použít páčku (1). Po nastavení zvolené výšky pak stačí jen dotáhnout utahovací šroub (2).

V níže uvedeném instruktážním videu vám ukážeme, jak správně nastavit sedlo.

Samonapájení
Nastavení sklonu sedla

Pomocí utahovacího šroubu můžete nastavit sklon stroje Challenge bike.
Klíč k utažení se nachází pod sedlem.

V níže uvedeném instruktážním videu vám ukážeme, jak správně nastavit sedlo.

DOMYOS CHALLENGE: návod k použití, opravy (duplikát): návod k použití, opravy
Nastavení hloubky sedla

Hloubku sedla je možné nastavit. Stačí povolit páčku pod sedlem, nastavit pozici a páčku zcela dotáhnout.

V níže uvedeném instruktážním videu vám ukážeme, jak správně nastavit sedlo.

DOMYOS CHALLENGE: návod k použití, opravy (duplikát): návod k použití, opravy
Nastavení výšky řídítek

Držte řídítka, povolte páčku, nastavte správnou pozici a řádně dotáhněte.
Pro zajištění optimálního používání musejí být řídítka níže než sedlo.
Označení na trubce odpovídá vzdálenosti mezi řídítky a středem převodníku.
Nepřekračujte označení minimálního zasunutí řídítek.

V níže uvedeném instruktážním videu vám ukážeme, jak správně nastavit sedlo.

DOMYOS CHALLENGE: návod k použití, opravy (duplikát): návod k použití, opravy
Nastavení hloubky řídítek

Chcete-li nastavit hloubku řídítek, uvolněte páčku, umístěte předloktí do stejné osy jako sedlo, těsně před ním (loktem se dotýkáte konce sedla), poté nastavte řídítka tak, abyste se dotýkali řídítek konečky prstů, nakonec páčku pevně utáhněte.

V níže uvedeném instruktážním videu vám ukážeme, jak správně nastavit sedlo.

DOMYOS CHALLENGE: návod k použití, opravy (duplikát): návod k použití, opravy
Nastavení pozice držáku na smartphone

Pro vaše pohodlí můžete nastavit držák na smartphone do dvou pozic.
Stiskněte tlačítko (1) a držák vytáhněte. Sejměte plastový kryt (2), abyste mohli připevnit držák. Umístěte plastový kryt do prázdné polohy.

DOMYOS CHALLENGE: návod k použití, opravy (duplikát): návod k použití, opravy

Spuštění

Zapnutí

Rotoped se spustí, jakmile je napájen. Pro zapnutí zapojte napájecí zdroj do elektrické zásuvky a připojte jej k rotopedu do zásuvky umístěné na zadní straně.

DOMYOS CHALLENGE: návod k použití, opravy (duplikát): návod k použití, opravy
Připojení k aplikaci E-connected

Rotoped můžete připojit přes Bluetooth k aplikaci E-connected a partnerským aplikacím, které jsou dostupné na tabletech a chytrých telefonech.
Spojení se provádí pomocí Bluetooth z aplikace.

S E-connected si můžete vybrat 3 režimy:

- Režim odporu: tlačítko umožňuje nastavení odporu v aplikaci.
- Režim volné jízdy: rotoped je připojen k jízdě v rekreačním režimu, uživatel může nastavit virtuální rychlost (od 1 do 32) pomocí tlačítka.
- Režim tréninku: s výjimkou tepové frekvence se údaje zobrazují pouze v aplikaci.

Připojení snímače tepové frekvence

Rotoped je vybaven Bluetooth snímačem tepové frekvence kompatibilním s Bluetooth Low Energy.
Párování se provádí pouze při zapnutí rotopedu, při tréninku není možné.
Pokud rotoped detekuje pás, zobrazí se nabídka párování.
Srdeční frekvence v tepech za minutu se zobrazuje na obrazovce konzole.
Pokud dojde během relace ke ztrátě spojení, bude obnoveno automaticky, jakmile rotoped znovu detekuje vybavení.

Měření má pouze indikační charakter, v žádném případě není náhradou lékařského vyšetření.

Nastavení úrovně odporu

Na rotopedu je 32 úrovní odporu a měnit je můžete dvěma způsoby:
- otáčením tlačítkem na konzoli. Ve směru hodinových ručiček pro zvýšení a proti směru pro snížení odporu.
- stisknutím tlačítek + a - na řídítkách. Pokud budete pokračovat ve stisku jednoho z tlačítek, hodnoty se budou každou půl vteřinu měnit o 1.

Vypnutí challenge bike

Displej u challenge bike se po dvou minutách nečinnosti přepne do režimu spánku.
V režimu spánku jsou vaše tréninková data uchovávána po dobu 18 minut.
Na tomto rotopedu není žádný vypínač, odpojte jej, abyste předešli zbytečné spotřebě elektřiny.

Údržba výrobku

Pomáhá starat se o vás, proč mu tedy nevěnovat nějakou péči? Pravidelná údržba je důležitým předpokladem správného fungování stroje. Navíc prodlužuje jeho životnost. Naše doporučení k údržbě výrobku naleznete zde.

Doporučení ke skladování

1. Neskladujte ve vlhkém prostředí.

2. Neskladujte venku.

Doporučení k údržbě

1. Po každém tréninku otřete ze stroje pot.

2. Pravidelně také otírejte prach jemným hadříkem.

3. Pravidelně kontrolujte stabilitu rotopedu a utažení všech šroubů podle návodu k použití.

Omezení použití

Pouze na domácí použití.

Maximální hmotnost uživatele: 130 kg.

Diagnostika závad

Elektrické schéma

1. Konzole
2. Základní deska konzole
3. Základní deska
4. Redukce do sítě
5. Setrvačníkové kolo
6. Snímač rychlosti
7. Snímač teploty
8. USB vstup
9. Tlačítko odporu
10. Tlačítko potvrzení
11. Dálkové tlačítko odporu -
12. Dálkové tlačítko odporu +

DOMYOS CHALLENGE: návod k použití, opravy (duplikát): návod k použití, opravy
Fungování přenosu energie

Sešlápněte pedály (1), aby se roztočily (2). To pohání řemen (3), který zase otáčí setrvačníkem (4). Napínací kladka (5) umožňuje správné napnutí řemene. 

Diagnostika závad
Tachometr zobrazuje nesprávné jednotky vzdálenost a/nebo rychlost

Rotoped může zobrazovat rychlost a vzdálenost v mílích nebo kilometrech.
Chcete-li vybrat jednotky, zapojte transformátor a zapněte konzoli. Jakmile se zobrazí obrazovka "GO", stiskněte a podržte tlačítko start/pauza po dobu 3 vteřin.
Pomocí tlačítek + a - vyberte požadovanou jednotku a poté nabídku opusťte stisknutím tlačítka Stop/mode.

zobrazení
Displej se nezapíná

Rotoped se po zapojení do sítě automaticky zapne.

Pokud se konzole nezapne, zkontrolujte nejprve připojení napájecího kabelu k elektrickému transformátoru a k zadní části rotopedu (1).
Za druhé zkontrolujte připojení kabelu konzole (2), jak je uvedeno v kroku E pokynů.

Pokud problém přetrvává, požádejte o podporu prostřednictvím tlačítka níže na této stránce.

DOMYOS CHALLENGE: návod k použití, opravy
Ztratil jsem připojení Bluetooth

Pokud se tato obrazovka zobrazí na konzoli Challenge bike, došlo ke ztrátě spojení s aplikací nebo snímačem tepové frekvence.

Pokud ztratíte spojení se zařízením pro měření srdečního tepu, bude připojení provedeno automaticky, jakmile bude zařízení znovu detekováno.

Pokud se odpojení týká aplikace, musíte pro opětovné připojení rotoped restartovat.

DOMYOS WOODROWER: návod k použití, opravy
Mám problém s aplikací Fitness Cardio

Přístroj funguje bez problémů, ale máte problém s aplikací? Řešení najdete kliknutím na tlačítko "MOJE APLIKACE".

Rotoped během tréninku skřípe

Při cvičení slyšíte skřípání, zkontrolujte dotažení všech montážních šroubů podle montážního návodu.

Pokud problém přetrvává, požádejte o podporu prostřednictvím tlačítka níže na této stránce.

Pedály při každém otočení klapou

Závit pedálu nemusí být správně usazen v závitu kliky. Chcete-li problém odstranit, uvolněte pedály o dvě otáčky a poté je znovu pevně utáhněte.

Pozor, závit levého pedálu je obrácený (proti směru hodinových ručiček).

Pokud problém přetrvává, požádejte o podporu prostřednictvím tlačítka níže na této stránce.

Mám problém
Trenažér není stabilní

Trenažér není během tréninku stabilní.
Nejprve zkontrolujte, zda je rotoped na rovné podložce. V případě potřeby můžete nastavit výšku nastavitelných nožiček.

Zkontrolujte také, zda jsou upínací páčky řídítek a sedla správně utaženy.

Pokud problém přetrvává, požádejte o podporu prostřednictvím tlačítka níže na této stránce.

DOMYOS WOODROWER: návod k použití, opravy
FRO 500

Návod a pohled na rozbalený produkt

  • Návody

    Potřebujete návod k výrobku? Zde si jej můžete stáhnout.

  • NÁVODY

    Potřebujete pohled na rozbalený produkt? Zde si jej můžete stáhnout.

Dostupné náhradní díly

Potřebujete ke svému rotopedu náhradní díly?

Údržba/oprava rotopedu v servisu

SLUŽBY A DOPORUČENÉ CENY V NAŠICH SERVISECH

DOMYOS CHALLENGE: návod k použití, opravy

Naše závazky

Domyos poskytuje při dodržení normálních podmínek používání záruku 5 let na rám a 2 roky na ostatní díly a práci, počítáno od data nákupu prokázaného účtenkou z pokladny.