velo_14pouces_enfant_decathlon_btwin_rose

REF: 8371300, 8402832, 8378534, 8371301

DĚTSKÉ 14" KOLO 3–5 LET 500 UNICORN BTWIN

2015

Raz, dva, tři a jedem! 14" kolo bylo vyvinuto pro děti od 3 do 4,5 roku (od 90 do 105 cm), které se učí jezdit na kole jako dospělí.

Kolo s nízký rámem a stabilizačními kolečky umožňuje dítěti naučit se jezdit na kole. Navíc je vybaveno krytem a blatníky, které zabraňují skřípnutí prstu i zašpinění.

První použití

Jak nastavit správnou výšku sedla a řídítek před první vyjížďkou?

Je důležité nastavit výšku sedlovky a řídítek podle výšky dítěte. Značka minimálního zasunutí sedlovky a řídítek do rámu by z bezpečnostních důvodů nikdy neměla být viditelná (sedlovka i řídítka musí být vždy zasunuté tak, aby značka nebyla zvenku vidět).  

Sedlo je ve správné výšce, když se dítě při sezení na sedle dotýká země špičkami chodidel.

Díky tomu se mu pak bude na kolo snadno nasedat a při jízdě nebude mít kolena příliš vysoko.

Jak ověřit, že jsou brzdy správně seřízené?

Veďte kolo za řídítka a vyzkoušejte brzdovou páčku. Po stisknutí brzdové páčky by se mělo zadní kolo přestat točit.Pokud zjistíte, že brzdění není dostatečně účinné, můžete provést následující kroky: Na každé brzdové páčce se nachází kolečko. Uvidíte na něm "+" a "-". Pokud tímto kolečkem točíte ve směru hodinových ručiček (k symbolu"+"),dojde k většímu utažení brzdového lanka (= silnější brzdění). Pokud točíte proti směru hodinových ručiček (k symbolu "-"), dojde k povolení brzdového lanka (= méně silné brzdění).Je důležité správné seřízení brzd pravidelně kontrolovat.

Na jaký tlak je třeba hustit pláště tohoto kola?

Doporučený tlak, na jaký je vhodné pláště nahustit, je vždy uvedený na bočnici pláště (rozsah je uveden v barech či psi). Při huštění plášťů tyto hodnoty dodržujte. Doporučený tlak se může lišit podle typu pláště. Dětská kola se obvykle hustí na hodnotu 3 bary.

Abyste ověřili, že je plášť správně nahuštěný, stiskněte jej mezi prsty: musí být pevný, ale současně musí pod tlakem prstů lehce povolit.

Jak odmontovat kolečka?

Je to velmi snadné! 

Jednoduše odmontujte šrouby, které se nachází po stranách kola. Nepotřebujete žádné nářadí: odmontujte kolečko ručně tak, že budete šroubem otáčet proti směru hodinových ručiček. Poté kolečka odejmněte.

A je to!A dobrodružství na 2 kolech může začít.

Údržba dětského kola

Jak promazávat řetěz u dětského horského kola?

Můžete použít přípravek typu "All in One," který uvolňuje zadřené části, čistí, promazává a chrání komponenty před vnějšími vlivy (seženete jej v prodejnách i e-shopu Decathlon). Je to velmi praktický přípravek „vše v jednom“. Avšak spíše doporučujeme použití separátních přípravků.

Celý postup začíná řádným vyčistěním a odmaštěním řetězu.

Na mazání řetězů jízdních kol používejte k tomu určené oleje. Oleje jsou ve variantě ve spreji nebo v olejničce. Při použití spreje otáčejte klikami a sprej nastříkejte pouze na řetěz. Používáte-li olej v olejničce, nejprve si najděte na řetězu rychlospojku (jediný článek, který vypadá jinak a slouží k rozpojení řetězu). Od této rychlospojky aplikujte jednu kapku na každý nýt řetězu.

Oleji nechte několik minut čas, aby se dostal do mezer v řetězu. Přebytek maziva hadříkem setřete.

comment_nettoyer_la_chaine_du_velo_enfant

Jak kolo mýt a čistit?

Pokud se vám kolo zdá po nějaké době používání špinavé (od bláta, deště, prachu...), je třeba je očistit.

 

Pokud na kole leží prach, jednoduše jej setřete suchým hadříkem. Pokud je kolo zašpiněné od bláta nebo jiných odolných nečistot, vezměte si na mytí kbelík s teplou vodou, houbu (nebo namočený hadřík) a mýdlo nebo šampon na kolo. Tak můžete omýt špinavé části kola (rám, vidlici, řídítka, kola).

 

POZOR! Raději se vyhněte čištění dětského kola proudem vody, mohlo by dojít k poškození jeho dílů!

 

Po skončení mytí kolo otřete suchým hadříkem, aby nereznulo.Při tom můžete zkontrolovat, jestli jsou všechny objímky a kola správně utažené. Pokud ne, rovnou je utáhněte.

Jak ověřit, že jsou brzdy správně seřízené? jak je seřídit?

V prvé řadě nesmí jít páčky zmáčknout příliš ztuha. Po zmáčknutí brzdové páčky se musí kolo okamžitě zastavit. Při roztočení předního kola nesmí brzdové špalíky dřít o ráfek kola. Zadní kolo se musí dát roztočit. Vzhledem k použité bubnové brzdě se nebude otáčet tak snadně jako přední. Jde o normální jev. V následujících odstavcích se dozvíte, jaké nářadí si připravit a jak brzdu seřídit. 

Nejdříve pohledem zkontrolujte, zda přední brzdové špalíčky lícují celou svou plochou s ráfkem kola. Pokud je bude třeba srovnat, použijte inbus velikosti 5 a plochý klíč velikosti 10. V druhém kroku zkontrolujte chod brzdy při stisknutí brzdové páky. Hýbat by se měla obě raménka. Pokud tomu tak není, povolte pomocí inbusu velikosti 3 šroubek na levé brzdové čelisti a vyzkoušejte. Napětí brzdového lanka lze mírně upravit pomocí kolečka (stavitelného šroubu) na brzdové páce. Pokud je lanko potřeba upravit výrazně více či méně, upravte napětí lanka přímo na brzdové čelisti. Matici povolíte pomocí plochého klíče velikosti 10.

Napětí zadní brzdy lze upravit přímo kolečkem (stavitelným šroubem) na brzdové páce nebo povolením/utažením lanka přímo na bubnové brzdě pomocí plochého klíče velikosti 10. Abyste se k brzdě dostali, je třeba sundat matici držící kryt na levé straně zadní osy kola. Použijte plochý klíč velikosti 15 (někdy výrobce používá velikost 14 či 17).

Jak čistit gripy dětského kola?Gripy jednoduše otřete hadříkem navlhčeným vodou s mýdlem nebo přípravkem na nádobí, poté je otřete suchým hadříkem.

Jak ověřit, v jakém stavu jsou pláště?

Je důležité pravidelně kontrolovat, v jakém stavu jsou pláště kola.

Pokud je plášť vyfouklý, ověřte, že není v duši díra: Nahustěte jej na maximum.

Pokud se rychle opět vyfoukne, je třeba odmontovat kolo, sejmout plášť a vyměnit nebo opravit píchlou duši. Pravděpodobně došlo k proražení duše o ráfek následkem podhuštění pláště.

Pokud se vyfoukne pomalu, zkontrolujte povrch pláště, zda v něm není zaražený střep, trn nebo jiný ostrý předmět. Poté odmontujte kolo, sejměte plášť a vyměňte nebo opravte píchlou duši. Plášť před nasazením důkladně zvenčí zkontrolujte a prohmatejte ho i z vnitřní strany.


Pokud se plášť po nafouknutí nevyfoukne, zkontrolujte tlak v plášti (viz níže).

Pro bezpečnou jízdu je důležité, aby plášť neměl nadměrně opotřebovaný vzorek.


VĚDĚLI JSTE, ŽE...? Životnost pryžového materiálu je ovlivněna také podmínkami použití a skladování. Pokud si na povrchu pláště všimnete prasklinek, měli byste jej vyměnit za nový.

Jak kolo skladovat?Kolo doporučujeme skladovat na suchém místě. Je důležité, aby nestálo ve vlhkém prostředí.

Řešení problémů

Jak odmontovat a namontovat kryt řetězu na dětské kolo, aby bylo možné vyměnit duši?

Kdy je třeba odmontovat z dětského kola kryt řetězu? Když se potřebujete dostat k zadnímu kolu, například abyste vyměnili duši.ZADNÍ KOLO:1. KROK: Stoupněte si čelem k pravé straně kola. Plochým klíčem 15 mm odšroubujte pravý pedál (proti směru hodinových ručiček).

Stejně postupujte na druhé straně: stoupněte si čelem k levé straně kola a pomocí plochého klíče 15 mm odšroubujte levý pedál (po směru hodinových ručiček).2. KROK: Pomocí plochého šroubováku  odšroubujte elastomerový kroužek, který se nachází nad krytem, a posuňte jej nahoru po sedlové trubce. Můžete jej zachytit za objímku sedlovky, aby nesjížděl dolů.

Poté uvolněte i druhý kroužek, který se nachází pod krytem.3. KROK: pomocí plochého klíče 15 mm odšroubujte z obou stran osy zadního kola matici krytu. 

Poté sejměte kruhovou podložku. Nezapomeňte posunout kliku dopředu (viz foto), aby šel kryt snáze sundat. Nyní můžete sejmout kryt. Uchopte jej za zadní stranu a celý jej sundejte. Totéž udělejte i na druhé straně.4. KROK: pomocí klíče 14 mm povolte matici na kole. Poté sundejte matici a vroubkovanou podložku (s vroubky na horní straně).  

5. KROK:  zatlačte zadní kolo dopředu, abyste uvolnili řetěz. Poté řetěz sundejte.   Zatáhněte kolo dozadu a vyjměte je z jeho uložení. (Pozor, kolo zůstane spojené se zbytkem bubnovou brzdou). Sejměte podložku z pravé strany.NYNÍ MÁTE PŘÍSTUP K PLÁŠTI I DUŠI.

Můžete vyměnit plášť nebo opravit píchnutou duši. 

Jak odmontovat a namontovat kryt řetězu na dětské kolo BTWIN?