Kiprun 500 by Coros

REF: 8589437

DECATHLON GPS900 by Coros:

2023

Hodinky GPS 900 by Coros propojíte s telefonem pomocí aplikace Coros.
Pro stažení aplikace Coros klikněte sem nebo naskenujte QR kód, který se zobrazí na hodinkách při žádosti o spárování.

Potíže při používání

Aktualizace softwaru hodinek (firmware) z aplikace

Díky aktualizacím můžeme poskytnout lepší zážitek, nové funkce nebo opravit chyby. Informaci o nové aktualizaci vidíte v aplikaci. Pro spuštění aktualizace klikněte na možnost Aktualizovat, jakmile se možnost zobrazí v aplikaci, nebo přejděte na kartu Zařízení aplikace a klikněte na Aktualizovat.

DECATHLON GPS 900 by Coros: návod, oprava

Nedaří se mi propojit hodinky s telefonem. Co mám udělat?

V případě, že se jedná o první propojení, může dojít k chybě.

Postupujte následovně:
- Zkontrolujte, zda máte na telefonu zapnutou funkci Bluetooth.
- Restartujte telefon a zkuste znovu spárovat s hodinkami.
- Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci Coros a znovu zkuste spárovat.
- Restartujte hodinky.

Hodinky Kiprun GPS 500 by Coros

Synchronizace nefunguje

Může se stát, že synchronizace neproběhne z důvodu nestabilního stavu telefonu nebo hodinek.
V takovém případě zkuste aplikaci několikrát obnovit (posunutím dolů).

Můžete také zkusit restartovat hodinky (stisknutím korunky po dobu 10 s) a telefon a poté znovu spustit synchronizaci.

Pokud to stále nefunguje, můžete hodinky znovu spárovat s telefonem (viz část První zapnutí / spárování).

GPS se načítá dlouho

Zachycení signálu GPS závisí na prostředí a může trvat. Vyvinuli jsme funkci, která by měla čas zachycení optimalizovat.

Tato funkce umožňuje rychle opravit zachycení signálu GPS (méně než 30 s) během venkovní aktivity. Pracuje na základě souboru pozičních satelitů.

Tyto údaje se automaticky stahují do hodinek, lze je stáhnout i ručně v záložce Hodinky kliknutím na Údaje o satelitech GPS.

Pro rychlejší zachycení signálu je vhodné být na volném prostranství (ne uvnitř) a nepohybovat se (při pohybu je zachycení signálu komplikovanější).

Snímač tepové frekvence funguje špatně.

Součástí hodinek GPS 900 by Coros je optický snímač tepové frekvence na zápěstí.

Pro přesné měření tepové frekvence doporučujeme:
- Nosit hodinky pouzdrem na vrchní straně zápěstí.
- Mít hodinky v kontaktu s pokožkou.
- Řemínek utáhnout tak, aby vám to bylo příjemné.
- Hodinky by měly dobře držet a nijak se nepohybovat.

Měření tepové frekvence ze zápěstí je optimální při aktivitě, u které se pohyby opakují, jako je běh nebo chůze. Pro aktivity typu fitness nebo posilování doporučujeme použití hrudního pásu.

Upozorňujeme, že některé faktory mohou ovlivnit měření tepové frekvence:
- Měření průtoku krve bude rychlejší pomocí elektromagnetického signálu zachyceného pomocí pásu. Hodinky jsou umístěny daleko od srdce a než krev doputuje do zápěstí, tak to nějakou dobu trvá. Při intervalovém tréninku bude zachycení tepové frekvence několik vteřin se zpožděním.
- Za chladného počasí mají krevní cévy tendenci se zužovat, což snímač může interpretovat nižší, ale i vyšší hodnotou tepové frekvence.
- Průtok krve na levé a pravé ruce se může lišit. Pokud máte pochybnosti o výsledcích na jedné ruce, zkuste porovnat s výsledky z druhé ruky.
- Pokud máte tetování v místě snímání tepové frekvence, tak tepová frekvence nebude změřena.

Pozor: Podívejte se na kartu POUŽITÍ než začnete používat snímač tepové frekvence.

Nejde mi sdílet aktivity s dalšími aplikacemi (Strava, Decathlon...)

Je možné automaticky sdílet vaše aktivity s dalšími službami. Abyste tak mohli učinit, musíte mít nejprve účet v příslušné službě nebo si ho vytvořit:

- V aplikaci Coros přejděte na záložku Profil.
- Klikněte na Nastavení a poté na možnost Aplikace třetích stran.
- Vyberte službu, se kterou chcete aktivity sdílet.
- Připojte se k účtu dané služby a akci potvrďte. Sdílení je aktivováno.

Zablokovaný produkt a restart hodinek

Pokud stisknete tlačítko a produkt nereaguje, je zablokovaný. Restartováním by se měl problém vyřešit. Stisknutím tlačítka D po dobu 15 s se hodinky restartují.

Problém s aplikací Coros nebo softwarem

Pokud narazíte na sebemenší problém se softwarem hodinek nebo aplikací Coros, můžete jej nahlásit přímo prostřednictvím aplikace Coros. V záložce Profil klikněte na možnost Zpětná vazba.

Výdrž baterie není dobrá

V režimu GPS vydrží baterie až 35 h, v režimu ultra max až 80 h. V režimu chytrých hodinek vydrží 30 dní.

Výdrž baterie mohou ovlivnit různé parametry, použití a faktory (teplota, nadmořská výška).

Pro optimalizaci výdrže produktu můžete změnit následující nastavení: - Podsvícení (Systém> Parametry Více -> Podsvícení Gesta)
- Snímání tepové frekvence (Systém -> Snímače -> F. Snímání  Optika)
Pokud chcete prodloužit životnost v denním režimu, můžete nastavit Podsvícení. Gesto: OFF

Některá nastavení mohou ovlivnit výdrž výrobku:
- Počet stisknutí tlačítek (vibrace + podsvícení)
- Počet notifikací
- Sledování spánku
- Počet nastavených alarmů

Hodinky vydrží 22 dní s následujícím způsobem používání: 10 stisknutí tlačítek denně, 8 h spánku, sledování tepové frekvence každých 10 min, 100 notifikací denně, 5 hovorů, 2 alarmy za den.

Odhadovanou zbývající výdrž baterie můžete zobrazit v nabídce Baterie (dlouhým stisknutím tlačítka Zpět ze zobrazení času na displeji). Další podrobnosti (odhad v jednotlivých režimech a údaje o spotřebě) získáte posunutím korunky.

Zobrazená teplota není správná

Zobrazovaná teplota je venkovní teplota, nikoliv tělesná teplota. Zobrazenou hodnotu však tělesné teplo může rušit. Chcete-li získat přesný údaj o venkovní teplotě (vzduchu nebo vody), sundejte hodinky ze zápěstí na 10 minut, tak získáte přesný údaj.

Údaje o nadmořské výšce nejsou přesné

Barometr můžete kalibrovat a zvýšit tak přesnost měření nadmořské výšky.  Zvolte Systém -> Snímače -> Kalibrace -> Nadmořská výška. Pokud znáte svou přesnou nadmořskou výšku, můžete ji zadat výběrem možnosti Zadat nadmořskou výšku, jinak použijte GPS, což však bude méně přesné.

Tato funkce není k dispozici při spuštěné aktivitě. Myslete na to, než aktivitu spustíte.

Vzdálenost bazénu není přesná

Pro větší přesnost se snažte plavat rovnoměrně a vyvarujte se zastávek na stejné délce, stejně jako rušivých pohybů nebo změn záběru.

Pokud máte pauzu, aktivitu zastavte. Stiskněte korunku a pro znovu spuštění klikněte na Pokračovat. Stisknutím tlačítka zpět zapnete pauzu, nebo opětovným stisknutím tlačítka zpět přepnete zpět do režimu aktivity.

První použití

První zapnutí / spárování

Stiskněte po dobu 2 s korunku.

Při prvním spuštění se na hodinkách zobrazí QR kód. Naskenováním kódu si můžete stáhnout aplikaci.

Jakmile je aplikace nainstalována a jste přihlášeni, přejděte na kartu Zařízení, poté klikněte na Přidat přístroj GPS900 a naskenujte QR kód zobrazený na výrobku pomocí aplikace Coros, jakmile to bude zařízení vyžadovat.

Pak postupujte podle pokynů a přijměte všechny žádosti o přístup, abyste získali lepší uživatelský zážitek.

Na konci procesu budete moci propojit svůj účet Decathlon a využívat všechny naše služby

Pro zobrazení QR kódu mimo prvního spuštění a mít tak možnost kdykoli spárovat zařízení, přejděte na hodinkách na Systém a možnost Spárovat s telefonem. Upozorňujeme, že pokud již byly hodinky spárovány s jiným telefonem, je pro spárování s novým telefonem nutné provést obnovení továrního nastavení hodinek.

Synchronizace údajů pomocí USB kabelu není možná.

DECATHLON GPS 900 by Coros: návod, oprava

Tlačítka

- Nahoru a dolů se pohybujete pomocí korunky (můžete si vybrat směr otáčení v hodinkách: Systém -> Parametry Více -> Digitální tlačítko -> Směr otáčení
- Stisknutím korunky potvrdíte operaci, spustíte aktivitu a pozastavíte ji. 
- Druhé tlačítko (BACK) slouží k návratu zpět a pozastavení aktivity. Dlouhým stisknutím tlačítka se dostanete do nastavení řady funkcí (hodinky, alarm, časovač, noční režim, režim nerušit, ciferník...)

Polohu tlačítek můžete změnit (na levé nebo pravé straně hodinek). Přejděte do Systém -> Parametry Plus -> Digitální tlačítko -> Digitální tlačítko

Nabíjení hodinek

Hodinky se nabíjí pomocí USB kabelu, který je součástí balení. Čas potřebný na kompletní nabití je cca 2 h.

Obrazovky

Na hodinkách je několik obrazovek, na domovské se zobrazuje čas, mezi obrazovkami se lze pohybovat pomocí korunky.  
Obrazovky:
- Domovská obrazovka (lze změnit zobrazené údaje stisknutím tlačítka ZPĚT)
- Spánek (pokud s hodinkami spíte)
- Výkon
- Úroveň únavy
- Odpočinek
- Denní aktivita
- Srdeční tep
- Nadmořská výška
- Atmosférický tlak
- Teplota
- Východ a západ slunce
- Notifikace (pokud je aktivováno)

Na většině obrazovek můžete získat další informace stisknutím korunky. Každých 10 minut se zaznamenávají údaje o srdečním tepu, nadmořské výšce, tlaku a teplotě.

Spuštění aktivity

Pro spuštění aktivity z domovské obrazovky stiskněte korunku vyberte požadovanou aktivitu jejím otočením.
Stiskněte Start pro spuštění aktivity.
Vyčkejte, dokud se nenačte signál snímače srdečního tepu a případně signál GPS (pro venkovní aktivity). Poznáte tak, že nebliká zelená kontrolka a ozve se zvukový signál.

DECATHLON GPS 900 by Coros: návod, oprava

Zastavení aktivity

Pro zastavení aktivity stiskněte korunku, vyberte Ukončit a podržte korunku po dobu 3 s pro potvrzení.
Pokud je aktivován automatický zámek, je potřeba korunku stisknout po dobu 3 s pro zastavení aktivity. Informace o aktivaci/deaktivaci automatického zámku naleznete v části Pokročilé funkce.

Pokročilé funkce

Přístup k možnostem nastavení

Možnosti nastavení pro: Stopky, časovač, baterie, HR, režim nerušit, parametry, noční režim, ciferník, alarm.
Pro přístup podržte tlačítko ZPĚT.

Pokud během činnosti stisknete a podržíte tlačítko ZPĚT, získáte přístup k nastavení. To vám umožní změnit některá nastavení (změna, automatická pauza atd.) bez zastavení aktivity.

Změna designu domovské obrazovky

Můžete změnit vzhled domovské obrazovky (ciferník/Watchface)

Na hodinkách je 5 výchozích obrazovek a jednu z nich si můžete vybrat v části Ciferník:
- Stiskněte dlouze tlačítko ZPĚT na obrazovce času a výběrem Ciferník
- Stisknutím korunky z ciferníku času a vybráním Systém, Nastavení Plus a Ciferník a barva.
Lze změnit barvu všech ciferníků pomocí korunky.

V aplikaci můžete těchto 5 ciferníků nahradit jinými, které vám budou lépe vyhovovat. Otevřete aplikaci Coros, jděte na Zařízení a klikněte na Watchface. Vyberte ciferník a kliknutím na jeden z ciferníků, který je již v hodinkách, jej v horní části nahraďte. Potvrďte kliknutím na Potvrdit výběr.

DECATHLON GPS 900 by Coros: návod, oprava

Změna obrazovek aktivit

V aplikaci Coros můžete nastavit obrazovky aktivit pro každou aktivitu. Klikněte na Zařízení a poté na Data o tréninku a vyberte aktivitu.

Kliknutím na obrazovku ji můžete změnit. V horní části můžete zvolit počet informací zobrazených na obrazovce (2, 3, 4 nebo 6). Informace můžete upravit tak, že na ně kliknete a dole vyberete požadované údaje. Lze přidat stránku kliknutím na prázdnou stránku. Nezapomeňte provedené změny uložit vpravo nahoře.

Další nastavení (Barva pozadí, Velikost, Posouvání, Oznámení, Zámek) jsou k dispozici na hodinkách v části  Systém -> Rozhraní pro tréninky

DECATHLON GPS 900 by Coros: návod, oprava

Nastavení tréninku

Trénink si můžete nastavit v aplikaci Coros v záložce Zařízení, nebo v záložce Profil.
V sekci Trénink klikněte na možnost Přidat trénink.

Pro rozcvičení a pauzu můžete zvolit čas, vzdálenost nebo hodnotu tréninkové zátěže nebo konec stisknutím tlačítka ZPĚT a výběrem možnosti Ruční zastavení. Poté můžete zvolit intenzitu podle tepové frekvence, tempa, výkonu nebo kadence. Tyto informace budou viditelné na nové obrazovce aktivit.

Totéž platí pro prvky Běh s možností přidání počtu sérií a času pauzy mezi sériemi.

Stisknutím tlačítka Seskupení máte možnost seskupit několik prvků a vytvořit opakování.

Pokud chcete položku odstranit, klikněte na Odstranit.

Pokud chcete změnit již existující trénink, klikněte na Změnit vpravo nahoře.

Trénink rychlosti můžete spustit z hodinek kliknutím na Běh a poté Intervalový trénink. Následně můžete nastavit jednu sérii bez intenzity.

DECATHLON GPS 900 by Coros: návod, oprava

Vytvoření tréninkového plánu

Tréninkový plán si můžete nastavit v aplikaci Coros v záložce Zařízení nebo v záložce Profil.
V sekci Tréninkový plán klikněte na Přidat tréninkový plán.

Klikněte na den v týdnu v kalendáři a přidejte existující trénink nebo vytvořte nový (cíl a intenzita). Trénink můžete přesunout stisknutím a podržením tlačítka dole.
Týden můžete zkopírovat nebo odstranit přetažením vlevo.

Jakmile máte plán vytvořený, klikněte na Spustit tréninkový plán a vyberte datum začátku.

Odeslání tréninku (nebo tréninkového plánu) do hodinek

Ze záložky Zařízení přejděte na Můj trénink nebo Můj tréninkový plán. Vyberte trénink (nebo plán) a odešlete ho do hodinek kliknutím na Přidat (lze jich odeslat více najednou).

V okně Profil, jděte na Trénink nebo Tréninkový plán. Vyberte požadovaný trénink nebo plán a vyberte možnost Synchronizovat a vyberte hodinky.

Pro zahájení tréninku (nebo plánu) klikněte na korunku z obrazovky hodin a přejděte na Trénink nebo Tréninkový plán otočením korunky.

Budete mít přístup k dalším možnostem nastavení jako je výběr terénu pro běh (dráha nebo silnice/trail) nebo vizualizaci tréninku.

Tréninky plánu se v daný den zobrazují hned pod domovskou obrazovkou.

Fyziologické údaje (EvoLab)

EvoLab spojuje několik algoritmů, které vám poskytnou informace o kondici, vlivu tréninkové zátěže, únavě a úrovni výkonnosti.

Aby byly údaje co nejspolehlivější, je nutné zadat vlastní fyziologické údaje ve vztahu k vaší úrovni.
To znamená, že si určíte vytrvalostní, prahovou, aerobní a anaerobní rychlost v tempu/km a tepové frekvenci. Změny lze provést v aplikaci Coros v záložce Profil kliknutím na vaše jméno vlevo nahoře. Pokud údaje neznáte, automaticky se vypočítají, ale budou méně přesné.

Informace z laboratoře EvoLab jsou ve zkrácené podobě viditelné na hodinkách a v aplikaci Coros. 
3 kategorie:
- Výkon, maraton, VO2Max, prahová hodnota... to pomůže poskytnout předpověď závodu (v čase a tempu) na 5 km, 10 km, půlmaraton a maraton.
- Únava: míra únavy, fyzická kondice a nárazová zátěž, která vám umožní vidět vaši celkovou zátěž.
- Regenerace (pouze na hodinkách) vám umožní vidět, jaký druh tréninku můžete provádět.

Více informací o aplikaci EvoLab najdete na webových stránkách společnosti Coros (v angličtině).

Nastavení upozornění během aktivity

Chcete-li nastavit upozornění během aktivity (autolap, vzdálenost, tempo, kadence, HR, výživa), vyberte aktivitu stisknutím korunky z domovské obrazovky a přejděte na Nastavení a Upozornění během aktivity. Aktivujte nebo deaktivujte požadovaná upozornění.

V tomto menu máte možnost aktivovat automatickou pauzu.

Nahrání souboru GPX do hodinek

Do hodinek můžete přidat soubory GPX a zobrazit trasu (breadcrumb) a také výškový profil (ujistěte se, že soubor GPX obsahuje údaje o nadmořské výšce) této trasy.
Stáhněte soubor GPX do telefonu. Můžete si stáhnout i GPX již absolvované trasy kliknutím na ikonu v pravém horním rohu aktivity v aplikaci Coros.

Poté otevřete soubor GPX v aplikaci Coros v telefonu a klikněte na Uložit vpravo nahoře. Trasa se uloží.

Trasu odešlete do hodinek kliknutím na Synchronizovat s hodinkami ihned po přidání trasy, nebo z knihovny tras v aplikaci Coros (okno Profil a Trasy nebo z nastavení hodinek v aplikace Coros (okno Přístroj  -> Vaše hodinky -> Moje trasy  -> Přidat trasu

Pokud máte premium Strava účet, máte možnost přidat trasu z této aplikace do hodinek. Po synchronizaci účtu Strava (viz Sdílení aktivit s jinými službami) stačí na Stravě přidat záložku trasy a počkat 1 minutu, než se synchronizace provede. Nyní stačí obnovit aplikaci Coros, aby se trasa Strava zobrazila v knihovně tras.

Zobrazení souboru GPX na hodinkách

Po přidání trasy do hodinek můžete tuto trasu sledovat bez spuštění aktivity (Navigace -> Zahájit navigaci)

Chcete-li zobrazit trasu při aktivitě, vyberte aktivitu a před jejím spuštěním sjeďte kolečkem v nabídce dolů a vyberte Nastavení a poté Nastavení navigace, vyberte trasu a spusťte navigaci. Trasu můžete vybrat (nebo změnit) také v době, kdy již aktivita probíhá, a to tak, že otevřete nastavení (dlouhým stisknutím tlačítka Zpět na jedné z obrazovek aktivity) a poté Nastavení navigace -> Výběr trasy.

Po výběru trasy se zobrazí 2 nové obrazovky aktivit: breadcrumb trasa a výškový profil. Na každé z těchto 2 obrazovek můžete zvětšovat nebo zmenšovat obraz kliknutím na tlačítko kolečka a následným otáčením kolečka. Stisknutím tlačítka zpět nebo tlačítka kolečka se vrátíte na trasu. Upozorňujeme, že na těchto dvou obrazovkách aktivity nelze pozastavit (pro pozastavení nebo zastavení aktivity musíte přejít na jinou obrazovku).

Nastavení navigace

Nabídka Navigace umožňuje přístup k nastavení řadě parametrů, jako je Směr (z počátečního bodu do koncového bodu nebo z koncového bodu do počátečního bodu), Směr mapy (nahoru nebo dolů) a Upozornění na odchylku (Zapnuto nebo Vypnuto).

Zpět na start

Po zahájení aktivity pomocí GPS můžete najít výchozí bod (vzdušnou čarou) a trasu, kterou jste již absolvovali. To provedete tak, že na jedné z obrazovek aktivit dlouze stisknete tlačítko zpět, čímž se dostanete do sady nástrojů, a poté přejdete na položku "Nastavení navigace" poté "Zpět na start". Zobrazí se nová obrazovka aktivity s výstupní trasou.

Posilování

Aktivita posilování vám umožní posílit jakoukoli část těla. Aktivitu můžete spustit a vybrat si, na které části těla chcete pracovat, a opakování se vypočítají automaticky (pokud pohnete zápěstím). Stisknutím tlačítka zpět pak můžete změnit začátek doby odpočinku a opětovným stisknutím tlačítka zpět sérii znovu spustit. Část těla změníte stisknutím korunky a výběrem Další část, nová série (bez pauzy) se spustí.

Trénink můžete vytvořit také z aplikace Coros (stejný princip jako u ostatních sportů). To vám umožní předem definovat sady s konkrétními cviky a definovat cíle (v čase nebo počtu opakování). Máte možnost provádět opakování. Tento režim umožňuje plnit Svalovou kartu (dostupnou v okně Profil)  zobrazit počet sérií pro každou část vašeho těla.

Zadání kola (lap)

Během aktivity můžete zadat kolo (lap) stisknutím tlačítka ZPĚT. Pokud jste nastavili upozornění na vzdálenost, počítadlo se vynuluje.
V tréninkovém režimu není možné jezdit manuální kola, ale automatická kola zůstávají aktivní.

Zámek tlačítek během aktivity

Zámek tlačítek během aktivity máte možnost aktivovat/deaktivovat v možnosti Systém a poté Nastavení Plus a Automatický zámek.
Zamknutí lze provést buď stisknutím a podržením korunky, nebo otáčením korunky.

Podsvícení

Podsvícení obrazovky se aktivuje po stisknutí tlačítka. Podsvícení můžete také aktivovat pohybem zápěstí. Pro nastavení přejděte do Systém a poté Nastavení plus a Podsvícení Gesta. V režimu Auto bude podsvícení aktivování při každém pohybu zápěstí 1 h před západem slunce a 1 h po východu slunce.

Nastavení vibrace a zvuku

Můžete nastavit zvuk a vibrace na hodinkách v možnosti Systém a Nastavení Plus.

Deaktivace notifikací

Můžete deaktivovat notifikace na hodinkách. Jděte do nástrojů (dlouhým stisknutím tlačítka zpět z obrazovky hodin) a přejděte pomocí korunky na možnost Nerušit.

Notifikace můžete také aktivovat/deaktivovat a vybrat aplikace, které odesílají oznámení z aplikace Coros na kartě Zařízení poté Oznámení.

Změna GNSS/GPS

Máte možnost změnit satelitní systém používaný při aktivitách.
Jděte do nástrojů (dlouhým stisknutím tlačítka zpět z obrazovky hodin) a poté Nastavení Plus, Satelitní systémy a proveďte výběr.

Připojení externího snímače

K hodinkám můžete připojit externí snímač. Jděte na možnost Systém a Příslušenství. Vyberte Přidat Bluetooth a počkejte, až hodinky zařízení detekují. Můžete přidat snímače typu: snímač výkonnosti na kole, snímač rychlosti, snímač kadence, Coros Pod, kardio pás.

Historie aktivit

Z obrazovky s časem stiskněte korunku a posuňte se na možnost Historie.

Noční režim

Z nástrojů (dlouhým stisknutím tlačítka zpět z obrazovky hodin), máte možnost aktivovat Noční režim. Ten při setmění (podle času západu a východu slunce) nepřetržitě aktivuje podsvícení s nízkou intenzitou. To je užitečné zejména při tréninku a aktivitách v noci nebo ve tmě.

Režim Ultra Max

Při použití GPS můžete režim UltraMax aktivovat z nástrojů (dlouhým stisknutím tlačítka zpět na jedné z obrazovek aktivit). Režim ultra max zvyšuje výdrž baterie při používání GPS až na 80 hodin. Při 30s záznamu každých 120s se však sníží přesnost údajů (vzdálenost, kardio, rychlost....).

Training Hub

Training hub webové rozhraní dostupné v jakémkoli webovém prohlížeči. Umožňuje pokročilejší analýzu různých fyzikálních dat Evolab. Pomocí tohoto rozhraní lze také snadněji vytvářet tréninkový plán. Je třeba se přihlásit pomocí stejných identifikátorů jako v aplikaci.

Upozornění na bouřku

Pro aktivaci upozornění jděte na možnost Systém -> Snímač -> Barometr -> Upozornění na bouřku. Pokles tlaku o 4 hPa během 3 hodin aktivuje výstrahu.

Kiprun 500 by Coros

Použití

Pokyny pro správné používání hodinek

Používání GPS900 BY COROS: Tento výrobek je určen pro sportovní i rekreační použití. Nejedná se o lékařské zařízení. Údaje získané pomocí tohoto zařízení jsou pouze orientační a měly by být používány ke sledování stavu pouze po konzultaci s lékařem a získání jeho souhlasu. Potvrďte si s lékařem, zda je pro vás daná aktivita vhodná z hlediska vašeho zdravotního stavu. V každém případě respektujte doporučení lékaře. 

Používání hrudního pásu: Vzhledem k možným poruchám způsobeným radiovým přenosovým systémem nedoporučujeme nositelům kardiostimulátoru používat hrudní pás.

Kiprun 500 by Coros

Údržba

Čištění hodinek: Pokud chcete udržovat sklo hodinek čisté, doporučujeme jej čistit pomocí vlhkého hadříku.
Pro optimální výkon snímače tepové frekvence rovněž doporučujeme jej čistit pomocí vlhkého hadříku.
Napájecí konektor můžete také vyčistit suchým zubním kartáčkem.

Nabíjení hodinek: Hodinky se nabíjí pomocí USB kabelu, který je součástí balení.

Čas pro plné nabití: 2 h.

Oprava

U tohoto produktu lze provést následující opravy.

Nefunkční výrobek, který nelze opravit vyhoďte do kontejneru na elektroodpad.

Výměna řemínku

Řemínek hodinek lze vyměnit bez nářadí stisknutím západky osičky řemínku.

Pokud chcete řemínek znovu nasadit, vložte osičku do otvoru hodinek, stiskněte západku a řemínek vložte mezi 2 rohy hodinek. Uvolněte západku a lehce řemínkem zahýbejte, zda dobře drží.

Kiprun 500 by Coros
Restart

V případě problémů (propojení, rychlost...) výrobek restartujte.
Přejděte do Systém, Nastavení plus a Restartovat.

DECATHLON GPS 900 by Coros: návod, oprava

Náhradní díly

Zde je seznam náhradních dílů pro hodinky Kiprun GPS 900 BY COROSS:
(V případě, že nejsou k dispozici, kontaktujte náš servis)

Prohlášení o shodě

Potřebujete prohlášení o shodě? Klikněte na stáhnout.