BONISM B1 smart watch

REF: 8801201, 8801202, 8801199, 8801200

DECATHLON CW500

2023

Hodinky jsou určeny na rekreační použití. Nejedná se o lékařský přístroj.
Informace získané z tohoto přístroje jsou pouze orientační. A ke sledování stavu by měly být použity po konzultaci s lékařem. Vhodnost sportovní aktivity konzultujte se svým lékařem.

Hodinky lze propojit s vaším telefonem pomocí aplikace DECATHLON CONNECT. Pro stažení aplikace DECATHLON CONNECT klikněte sem.

Potíže při používání

Správnou funkci výrobku, zejména měření tepové frekvence, mohou ovlivnit určité faktory. 

1.1. Hodinky jsou špatně umístěné na zápěstí.

Pro zajištění optimálního měření dat, zejména kardio údajů, je důležité umístit výrobek tak, jak je znázorněno na obrázku.

1. Potíže při používání
1.2. Snímač je špinavý.

Pokud je zadní strana hodinek znečištěná (špína, opalovací krém apod.), může to ovlivnit funkci snímače. Hodinky jsou vodotěsné. Můžete je umýt čistou vodou.

1.3. Aktivita, při které se neopakují pohyby.

Měření tepové frekvence pomocí měřiče tepové frekvence na zápěstí (optické snímání) je optimální při sportu s opakovanými pohyby, jako je běh, eliptický trenažér nebo rotoped. Pro posilování apod. doporučujeme používat snímač tepové frekvence, který je pro snímání tepové frekvence vhodnější.

1.4. Je zima.

V chladném počasí dochází ke zmenšení cév v krevním systému, což ztěžuje měření srdeční frekvence.
Pokračující aktivita toto měření zlepšuje, protože průtok krve se s námahou zvyšuje.

1.5. Intervalový trénink

Hodinky jsou umístěny daleko od srdce, než krev doputuje do zápěstí, tak to nějakou dobu trvá. Při intervalovém tréninku bude zachycení tepové frekvence několik vteřin se zpožděním. Při velmi krátkých intervalech kratších než jedna minuta budou mít hodinky potíže s měřením maximální dosažené tepové frekvence.

1.6. Tetování

Pokud máte v oblasti hodinek tetování, může dojít k chybám měření tepové frekvence.

1.7. Použití ve vodě

Hodinky neměří správně tepovou frekvenci při ponoření do vody. Hodinky jsou vodotěsné do 5 ATM. Vydrží ponoření do vody (sprcha) a plavání. S výrobkem se nelze potápět.

1.8. Další

Průtok krve na levé a pravé ruce se může lišit. Pokud máte pochybnosti o výsledcích na jedné ruce, zkuste porovnat s výsledky z druhé ruky.

První použití

2.1. Jak výrobek zapnout?

Hodinky před prvním spuštěním připojte k počítači pomocí dodaného kabelu a nabijte je.
Po odpojení nabíjecího kabelu se zobrazí úvodní obrazovka hodinek.

Kalenji CW500 HR: návod, oprava

2.2. Jak správně umístit hodinka na zápěstí?

Pro zajištění optimálního měření dat, zejména kardio údajů, je důležité umístit výrobek tak, jak je znázorněno na obrázku.

2.2. Jak správně umístit hodinka na zápěstí?
2.3. Jak hodinky ovládat? 

Produkt se ovládá pomocí tlačítka i dotykové obrazovky. Obrazovku zapnete buď stisknutím tlačítka, nebo aktivací funkce detekce otáčení zápěstí, která automaticky aktivuje obrazovku.

Chcete-li vstoupit do hlavní nabídky, stiskněte hlavní tlačítko na boku hodinek.
Chcete-li získat přístup k informacím o denní aktivitě, posuňte prst zprava doleva.
Chcete-li získat přístup k oznámením, posuňte prst shora dolů.
Chcete-li přejít ke zkratkám nastavení, přetáhněte je zdola nahoru.

2.4. Jak spárovat hodinky s telefonem?

Pro spárování výrobku s telefonem je třeba použít aplikaci DECATHLON CONNECT. Chcete-li si stáhnout aplikaci, klikněte na tlačítko níže DECATHLON CONNECT.

Postupujte následovně:
- Vytvořte si účet (nebo se připojte).
- Přidejte výrobek.
- Vyberte CW500M nebo CW500S (podle modelu).
- Po rozpoznání hodinek aplikací budete vyzváni k potvrzení propojení stisknutím tlačítka potvrdit na obrazovce hodinek.

⚠ Pro úplný zážitek přijměte všechny žádosti o přístup k nastavení telefonu.
Pak se nechte provést procesem, který může trvat až 1 minutu.

Kalenji CW500 HR: návod, oprava návod, oprava

 2.5. Jak měnit jednotky?

Jednotky můžete měnit a volit mezi metrickými (cm) a imperiálními (palce) přímo v aplikaci.

2.6. Jak spustit/zastavit aktivitu?

Podívejte se na video.

Kalenji CW500 HR: návod, oprava návod, oprava

2.7. Jak změnit jazyk?

K dispozici je 8 jazyků: francouzština, angličtina, španělština, italština, němčina, polština, nizozemština nebo portugalština.
Nastavení se provede automaticky podle jazyka telefonu po jeho spárování. Jazyk hodinek můžete kdykoli změnit také prostřednictvím aplikace, a to tak, že přejdete do jejího konfiguračního menu a poté na položku jazyky.

Kalenji CW500 HR: návod, oprava návod, oprava

2.8. Jak hodinky nabít? 

Výrobek je vybaven speciálním nabíjecím kabelem, který lze přizpůsobit jakémukoli síťovému/USB adaptéru.
Umístěte konektor správným směrem, jak je znázorněno na obrázku.

Po zapojení do sítě trvá plné nabití přibližně 2,5 hodiny.

2.7. Jak hodinky nabít? 
2.9. Jak aktualizovat software?

Pokud je k dispozici aktualizace, budete o tom v aplikaci APP informováni červenou tečkou na ikoně v nabídce Nastavení.

Klikněte na:
- nastavení v menu
- ikonu produktu
- nakonec na aktualizaci softwaru

Nahrání softwaru do produktu může trvat několik minut.

Pokročilé funkce

3.1. Jak přizpůsobit čas na obrazovce?

Způsob zobrazení času můžete změnit tak, že přejdete do nabídky nebo stisknete a několik sekund podržíte ukazatel času.  

3.2. Má výrobek funkci denní aktivity?

Ano, produkt automaticky zaznamenává vaši denní aktivitu (kroky, vzdálenost, kalorie).

3.3. Jak spustit/zastavit aktivitu?

Spuštění aktivity:
- Stiskněte tlačítko.
- Klikněte na Aktivity.
- Vyberte sport.
- Pro zastavení krátce stiskněte tlačítko.
- Chcete-li aktivitu zastavit, krátkým stisknutím ji pozastavte a poté stisknutím ikony zobrazující červený obdélník aktivitu ukončete.

Kalenji CW500 HR: návod, oprava návod, oprava

3.4. Jak zobrazit souhrn aktivity?

Souhrn můžete zobrazit v nabídce Záznam aktivity na hodinkách.
Chcete-li zobrazit různé informace o aktivitě, která vás zajímá, stiskněte hodnotu a procházejte je.
Chcete-li získat podrobnější informace o svých aktivitách, jednoduše synchronizujte produkt s aplikací.

3.5. Sportovní aktivity

Vyberte požadovanou sportovní aktivitu ze seznamu, abyste získali správné informace.
Na výběr máte ze 13 sportů:
- běh
- běh uvnitř
- chůze
- chůze uvnitř
- turistika
- cyklistika
- cyklistika uvnitř
- plavání v bazénu
- plavání ve volné vodě
- jóga
- veslování
- eliptický trenažér
- fitness

3.6. Údaje o spánku  

Informace o spánku jsou k dispozici pouze v aplikaci.

3.7. Tepová frekvence

Tepovou frekvenci si můžete kdykoli zobrazit v nabídce srdečního tepu. Po několika sekundách se zobrazí vaše tepová frekvence a také klidová tepová frekvence.
Můžete se podívat, jak se mění vaše tepová frekvence v různých částech dne.

3.8. Notifikace

Notifikace aktivujtete v aplikaci > Nastavení > CW500 > Notifikace.

⚠ Abyste mohli přijímat oznámení, musíte povolit přístup z operačního systému telefonu:

- iOS: nastavení > Decathlon Connect > Notifikace > Sdílet notifikace.
Pokud se tato možnost nezobrazí, restartujte hodinky v Nastavení hodinek > Vypnout
Potvrďte možnost Autorizovat, jakmile se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete, aby hodinky zobrazovaly oznámení.

- Android: v nastavení telefonu deaktivujte funkci optimalizace baterie.
Další informace naleznete na této stránce (v angličtině), na které naleznete informace podle značek telefonu. deaktivace spořiče baterie. Chcete-li se na ni podívat, klikněte na tlačítko níže.

3.9. Nastavení denního cíle

Máte možnosti nastavit si cíl denní aktivity. Výchozí je počet kroků, ale můžete si také zvolit vzdálenost, kalorie nebo čas chůze, nebo tuto funkci jednoduše deaktivovat. Jakmile dosáhnete cíle, dostanete upozornění.

3.10. Použití zkratek (centrum nastavení)

Máte možnost rychle aktivovat/deaktivovat určité funkce:

- Režim Nerušit: nedostáváte žádné notifikace
- Automatická detekce otáčení zápěstí: aktivace displeje
- Režim úspory baterie
- Režim detekce telefonu
(hodinky musí být nejprve synchronizovány s aplikací DECATHLON Connect).

3.11. Přístup ke stopkám a odpočtu

V hlavní nabídce hodinek jsou k dispozici stopky a časovač.

3.12. Synchronizace s aplikacemi třetích stran

Své údaje můžete synchronizovat s účtem Strava, Polar, Garmin, Fitbit nebo Suunto pomocí DECATHLON HUB, ke kterému se dostanete pomocí tlačítka níže.

3.13. Nastavení alarmu

Postupujte podle návodu ve videu.

Kalenji CW500 HR: návod, oprava návod, oprava

3.14. Restart

Chcete-li produkt resetovat, přejděte do nabídky Nastavení a klikněte na smazat data o uživateli.

Kalenji CW700 HR

Přesnost

4.1. Kroky a vzdálenost

Náš algoritmus počítání kroků je založen na pohybu zápěstí. Přesnost proto závisí na vaší denní aktivitě. Rozdílů si můžete všimnout i u jiných systémů pro počítání kroků (telefony nebo výrobky jiných značek), protože každý výrobce volí vlastní algoritmus měření a snaží se přiblížit realitě, ale nevědomé pohyby v každodenním životě mohou ovlivnit přesnost nadhodnocením nebo podhodnocením: 

Počítání kroků se spustí, jakmile uděláte alespoň 10 kroků. Tím se vyloučí drobné pohyby každodenního života a počítají se pouze kroky spojené s chůzí.

Když máte ruku v kapse, držíte tašku nebo se opíráte o kočárek či nákupní vozík, má to velký vliv na počítání. Chcete-li mít spolehlivé informace, vyhněte se těmto situacím, jak jen to bude možné.

K výpočtu kroků, vzdálenosti a kalorií se používají informace o pohlaví, věku, výšce a hmotnosti. Je velmi důležité zadat správné informace.

Způsob nošení hodinek může ovlivnit přesnost. Pokud se výrobek na vašem zápěstí pohybuje, ovlivňuje to přesnost. Snažte se výrobek nosit na zápěstí co nejtěsněji.

Přesnost mohou ovlivnit i další faktory prostředí: stoupání a klesání, typ povrchu, po kterém jdete, vibrace vozu atd. Všechny tyto faktory mohou vést k nadhodnocení nebo naopak podhodnocení kroků.

4.2. Údaje o spánku 

Údaje o spánku, stejně jako v případě počítání kroků, získáte tak, že budete nosit výrobek správně utažený na zápěstí. Hodinky detekují spánek až po 3 hodinách spánku.

4.3. Tepová frekvence

Testovali jsme nejnovější optické technologie, abychom vám poskytli tu nejspolehlivější technologii. Některé faktory však mohou měření tepové frekvence zhoršit, zejména umístění hodinek na zápěstí.

Hodinky musí správně sedět nad zápěstní kostí a zároveň musí být pohodlné. Pokud je utažení příliš volné, hodinky nebudou správně měřit signál. Podívejte se do části Jak správně umísti hodinky na zápěstí?

Další faktory, které mohou ovlivnit měření, naleznete v části POTÍŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ.

4.3. Tepová frekvence

Vlastnosti

5.1. Připojení ke třetím stranám

Chcete-li synchronizovat svá data s účtem Strava, Polar, Garmin, Fitbit nebo Suunto, jednoduše aktivujte sdílení na DECATHLON HUB.

5.2. Výdrž baterie

Výdrž baterie je 5 dní při každodenním používání (záleží na způsobu používání).

⚠ Teploty kolem 0 °C mohou mít také negativní vliv na výdrž baterie.

5.3. Paměť

Data o denní aktivitě můžete mít v hodinkách uložené po dobu několika dní. Doporučujeme však synchronizaci provádět co nejčastěji, abyste se vyhnuli příliš dlouhým časům přenosu dat.

5.4. Kroky

Náš algoritmus počítání kroků je založen na pohybu zápěstí. Přesnost dat záleží na vaší každodenní aktivitě.

Rozdílů si můžete všimnout i u jiných systémů pro počítání kroků (telefony nebo výrobky jiných značek), protože každý výrobce volí vlastní algoritmus měření a snaží se přiblížit realitě, ale nevědomé pohyby v každodenním životě mohou ovlivnit přesnost nadhodnocením nebo podhodnocením:
- Přešlapování na místě
- Vibrace spojené s cestování v autě, autobuse apod. Pohyby při vaření nebo hře na hudební nástroj.

5.5. Vodotěsnost

Výrobek je navržen tak, aby vydržel ponoření do vody (sprcha) a plavání. S výrobkem se nelze potápět. Výrobek splnil normu 5 ATM.

Kalenji CW700 HR

Údržba

Hodinky doporučujeme opláchnout hodinky v čisté nebo lehce mýdlové vodě, protože pot, chlór nebo slaná voda mohou časem znehodnotit materiály, jako je řemínek. Poté hodinky otřete a osušte hadříkem.

DŮLEŽITÉ:
Produkt nevystavujte:
- Magnetu, protože hodinky obsahují magnetometr, který se může poškodit.
- Slunci, protože dlouhodobé vystavení slunci může mít různé následky, jako je ztráta barvy nebo degradace baterie a její životnosti.
- Chemickým výrobkům (čisticí prostředky, kosmetika), protože jsou agresivní.
Hodinky nejsou vhodné pro děti (výrobek obsahuje baterii, která může být při požití smrtelná).

Oprava

U tohoto produktu lze provést následující opravy:

Výměna řemínku

Řemínek hodinek lze vyměnit bez nářadí stisknutím západky osičky řemínku.

Pokud chcete řemínek znovu nasadit, vložte osičku do otvoru hodinek, stiskněte západku a řemínek vložte mezi 2 rohy hodinek. Uvolněte západku a lehce řemínkem zahýbejte, zda dobře drží.

Výměna řemínku
Restart

Chcete-li produkt resetovat, přejděte do nabídky Nastavení a klikněte na smazat data o uživateli.

Kalenji CW700 HR

Životnost produktu

Nefunkční výrobek, který nelze opravit vyhoďte do kontejneru na elektroodpad.

Náhradní díly

Náhradní díly pro hodinky: CW500

- Nabíjecí kabel
Kód: 8733086

- Řemínek M:
Kódy: 8891514 (černý), 8891515 (modrý).

- Řemínek S:
Kódy: 8891517 (zelený), 8891516 (bílý).

Podívejte se na dostupnost náhradních dílů na decathlon.cz

Kalenji CW700 HR
Kalenji CW700 HR

Nabíjecí kabel

Kód: 8733086

Návod

  • Návod stáhnete kliknutím na tlačítko níže.

Prohlášení o shodě

  • Návod stáhnete kliknutím na tlačítko níže.