BONISM B1 smart watch

REF: 8741124, 8741125

BONISM ID205G SMART WATCH

2021

Hodinky jsou určeny na rekreační použití. Nejedná se o lékařský přístroj. Informace, které vám přístroj poskytne jsou pouze informační a měly by být používány ke sledování stavu pouze po konzultaci s lékařem. O vhodnosti sportovní aktivity se poraďte se svým lékařem.

PRVNÍ POUŽITÍ

1. Jak stáhnout aplikaci?

Naskenujte QR kód nebo vyhledejte v APP Store nebo Google playstore aplikaci Veryfitpro.

2. Jakou verzi systému je potřeba mít?

Android: Android 4.4 a novější
iOS: iOS 8.0 a novější

3. Jak produkt zapnout?

Chcete-li výrobek zapnout, nabijte jej a poté stiskněte tlačítko na 2 sekundy.

4. Jak výrobek spárovat?

- Stáhněte si aplikaci Veryfitpro
- Přidejte výrobek
- Vyberte Bonism ID205G
⚠ pro úplný zážitek přijměte všechny žádosti o přístup k nastavení telefonu

5. Jak nastavit jazyk?

K dispozici je 8 jazyků: angličtina, francouzština, španělština, italština, němčina, nizozemština, portugalština, polština. Jazyk se nastaví podle jazyka vašeho telefonu automaticky.

6. Jak hodinky nabít?

Výrobek je vybaven speciálním nabíjecím kabelem, který lze použít s jakýmkoli síťovým/USB adaptérem.
Umístěte konektor správným směrem, jak je znázorněno na obrázku. Hodinky se nabíjejí zhruba 2 a půl hodiny.

6. Jak hodinky nabít?
7. Je potřeba hodinky nechat zcela vybít?

Hodinky doporučujeme nabít, jakmile je baterie slabá. Pokud budete čekat na celkové vybití hodinek, hrozí, že ztratíte nějaké údaje. Pokud budou hodinky dlouho vybité, může se stát, že přestanou fungovat úplně.

8. Jak zkontrolovat úroveň baterie?

Úroveň baterie vidíte v pravém horním rohu hodinek. Přesné procento můžete zkontrolovat v aplikaci v záložce Zařízení.

9. Jak hodinky synchronizovat?

Otevřete aplikaci a posunutím prstu nahoru a dolů na domovské obrazovce spusťte synchronizaci. Ujistěte se, že je výrobek připojen k telefonu.

10. Jak změnit osobní informace?

V aplikaci klikněte na záložku Uživatel, poté Osobní informace a proveďte potřebné změny.

11. Jak dostávat notifikace do hodinek?

V aplikaci klikněte na Přistroj a aktivujte příchozí hovory a synchronizujte hodinky.
Ujistěte se, že jste aplikaci Veryfitpro APP udělili přístupová práva k nastavení telefonu.
Také se ujistěte, že jsou hodinky trvale připojeny k telefonu.
Na hodinkách uvidíte příchozí hovory a můžete je pomocí hodinek přijímat. Hodinky však nejsou vybaveny mikrofonem, proto je nelze použít k telefonování.

12. Jak dostávat notifikace z aplikací?

V aplikaci klikněte na Přístroj a aktivujte chytré notifikace. V menu vyberte aplikace, ze kterých si přejete dostávat upozornění do hodinek.
Po aktivaci obdržíte upozornění a podrobnosti o zprávě přímo na hodinky.
Ujistěte se, že jste aplikaci Veryfitpro APP udělili oprávnění k přístupu do nastavení telefonu a že jste v systému Android zakázali úsporný režim, aby aplikace Veryfitpro APP mohla běžet na pozadí.
Také se ujistěte, že jsou hodinky trvale připojeny k telefonu.

13. Jak poznám, že jsem splnil/a svůj denní cíl?

Po dosažení cílového počtu kroků začne výrobek vibrovat a na displeji se zobrazí medaile.

14. Jak uložit sportovní aktivitu?

Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko na 3 sekundy a potvrďte ukončení.

15. Rychlost, která se na hodinkách ukazuje, je aktuální nebo průměrná rychlost?

Během aktivity vidíte vaši aktuální rychlost. Po skončení aktivity se vám zobrazí průměrná rychlost.

16. Jak je výrobek vodotěsný?

Hodinky lze používat ke sprchování nebo koupeli, pokud teplota nepřesáhne 40 °C. Při překročení této teploty hrozí nebezpečí vniknutí vody do hodinek.

17. Jak dlouho baterie vydrží?

Při běžném použití vydrží 7 až 10 dní. Výdrž baterie se však odvíjí od množství notifikací, které dostáváte, nastaveném kontrastu displeje atd.

18. Jaká je maximální vzdálenost mezi telefonem a výrobkem pro zajištění spojení?

Vzdálenost mezi telefonem a výrobkem nesmí být větší než 10 m, aby bylo zajištěno připojení. Tato vzdálenost se může lišit v závislosti na modelu telefonu a v případě překážek (zeď apod.) se může zkrátit.

Přesnost

1. Počet kroků není přesný

Algoritmus počítání kroků je založen na pohybu zápěstí. Přesnost tedy závisí na vaší každodenní aktivitě a nahodilý pohyb může mít vliv na přesnost tím, že je nadhodnocuje nebo podhodnocuje:

Počítání kroků se spustí, jakmile uděláte alespoň 10 kroků. Tím se vyloučí drobné pohyby každodenního života a počítají se pouze kroky spojené s chůzí.
- To, že máte ruku v kapse, držíte tašku nebo se opíráte o kočárek či nákupní vozík, výrazně ovlivňuje počítání. Pokud chcete mít spolehlivé informace, vyhněte se těmto situacím
- Pohlaví, věk, výška a hmotnost mají vliv na výpočet kroků, vzdálenosti a kalorií. Je důležité zadat správné informace.
- Způsob nošení hodinek může ovlivnit přesnost: pokud se výrobek na vašem zápěstí pohybuje, je přesnost ovlivněna. Snažte se výrobek nosit na zápěstí co nejtěsněji.
- Přesnost mohou ovlivnit i další faktory prostředí: stoupání a klesání, typ povrchu, po kterém jdete, vibrace z auta atd.: To vše může vést k nadhodnocení nebo naopak podhodnocení kroků.

2. Tepová frekvence není přesná

Testovali jsme nejnovější optické technologie, abychom vám poskytli tu nejspolehlivější technologii. Existuje však řada faktorů, které mohou měření srdeční frekvence znesnadnit:

HODINKY NEJSOU SPRÁVNĚ UMÍSTĚNÉ:
Hodinky by měly správně sedět nad zápěstní kostí, ale přesto by se měly pohodlně nosit. Pokud je utažení příliš volné, hodinky nebudou správně měřit signál. 

SNÍMAČ JE ŠPINAVÝ:
Pokud je zadní strana hodinek znečištěná (špína, opalovací krém apod.), může to ovlivnit funkci snímače. Hodinky jsou vodotěsné. Můžete je umýt čistou vodou.

AKTIVITA, PŘI KTERÉ SE NEOPAKUJÍ POHYBY:
Měření tepové frekvence pomocí měřiče tepové frekvence na zápěstí (optické snímání) je optimální při sportu s opakovanými pohyby, jako je běh, eliptický trenažér nebo rotoped. Pro posilování apod. je vhodné používat snímač tepové frekvence.

JE ZIMA: 
V chladném počasí dochází ke zmenšení cév v krevním systému, což ztěžuje měření srdeční frekvence.  Během aktivity se průtok krve zvyšuje a měření se zlepšuje.

INTERVALOVÝ TRÉNINK:
Hodinky jsou umístěny daleko od srdce, než krev doputuje do zápěstí, tak to nějakou dobu trvá. Při intervalovém tréninku bude zachycení tepové frekvence několik vteřin se zpožděním. Při velmi krátkých intervalech kratších než jedna minuta budou mít hodinky potíže s měřením maximální dosažené tepové frekvence.

TETOVÁNÍ:
Pokud máte v oblasti hodinek tetování, může dojít k chybám měření tepové frekvence.

POUŽITÍ VE VODĚ:
Hodinky neměří správně tepovou frekvenci při ponoření do vody.

DALŠÍ DŮVODY:
Průtok krve na levé a pravé ruce se může lišit. Pokud máte pochybnosti o výsledcích na jedné ruce, zkuste porovnat s výsledky z druhé ruky.

2. Tepová frekvence není přesná
3. Údaje o spánku nejsou přesné

Pro spánek je stejně jako pro počítání kroků důležité nosit výrobek správně na zápěstí, abyste získali dobré výsledky měření.
Produkt poté analyzuje pohyby vašich paží, aby zjistil, zda jste vzhůru, v lehkém nebo hlubokém spánku.
Měří po nejméně 3 hodinách spánku.

Software a aplikace

1. Jak hodinky aktualizovat?

Lze je aktualizovat pomocí aplikace Veryfitpro.
Jakmile bude k dispozici nová aktualizace, aplikace vám navrhne aktualizaci. Poté v záložce Přístroj klikněte na Aktualizovat.
Stahování aktualizace trvá mezi 30 minutami a 1 hodinou. Po dokončení vám hodinky oznámí, že je aktualizace k dispozici. Klikněte na START pro pokračování. Výrobek se znovu spustí. Všechna nastavení zůstanou po této operaci zachována.

2. Proč mi nefunguje synchronizace?

Synchronizace může někdy selhat. Doporučujeme operaci několikrát zopakovat. V závislosti na generaci telefonu může synchronizace trvat déle.

3. Proč se mi po synchronizaci aktivity zobrazují pouze údaje o kaloriích (bez vzdálenosti nebo kroků)?

Je možné, že několik minut potrvá, než se synchronizovaná data zobrazí. To může souviset s problémy v síti.
Pokud problém přetrvává, zkuste restartovat telefon a odinstalovat a znovu nainstalovat aplikaci.

4. Dotyková obrazovka správně nefunguje?

Pokud máte problémy s dotykovou obrazovkou, zkuste produkt aktualizovat.

5. Nezobrazují se notifikace ani hodinky nevibrují.

Ujistěte se, že jste aplikaci udělili oprávnění k přístupu do nastavení telefonu a že jste v systému Android zakázali úsporný režim, aby aplikace Veryfitpro APP mohla běžet na pozadí.

Také se ujistěte, že jsou hodinky trvale připojeny k telefonu.

6. Jak zlepšit čas a přesnost detekce GPS?

Přihlaste se do aplikace a na kartě Přístroj klikněte na aktualizaci AGPS.

7. Jak vyřešit problém s připojením?

- Zkontrolujte, zda je výrobek správně spárován (ikona v pravém horním rohu hodinek nebliká)
- Zkuste párování zrušit a poté výrobek znovu spárovat.
- Hodinky musí být v blízkosti telefonu.
- Ujistěte se, že jste aplikaci udělili oprávnění k přístupu do nastavení telefonu a že jste v systému Android zakázali úsporný režim, aby aplikace Veryfitpro APP mohla běžet na pozadí.
- Ujistěte se, že GPS na telefonu je aktivována.
- Chcete-li výrobek připojit, zkontrolujte, zda se po připojení rozsvítí obrazovka hodinek.
- Ujistěte se, že hodinky jsou nabité alespoň na 10 %.

Údržba

Doporučujeme opláchnout hodinky v čisté nebo mírně mýdlové vodě, protože pot, chlór nebo slaná voda mohou časem znehodnotit materiály, jako je řemínek. Poté hodinky otřete a osušte hadříkem.

DŮLEŽITÉ:
Hodinky nevystavujte:
- Magnetům, protože hodinky obsahují magnetometr, který se může poškodit.  
- Slunci, protože dlouhodobé vystavení slunci může mít různé následky, například ztrátu barvy nebo zhoršení životnosti baterie.
- Chemickým výrobkům, protože jsou agresivní (výrobky pro domácnost, kosmetika atd.).
Hodinky nejsou vhodné pro děti (požití baterie může být smrtelné).

Oprava

U tohoto produktu lze provést následující opravy:

Výměna řemínku

Řemínek hodinek lze vyměnit bez nářadí stisknutím západky osičky řemínku.

Pokud chcete řemínek znovu nasadit, vložte osičku do otvoru hodinek, stiskněte západku a řemínek vložte mezi 2 rohy hodinek. Uvolněte západku a lehce řemínkem zahýbejte, zda dobře drží.

Oprava
Životnost produktu

Nefunkční výrobek, který nelze opravit vyhoďte do kontejneru na elektroodpad.

Náhradní díly

Seznam náhradních dílů pro výrobek CW700 HR:

- USB nabíjecí kabel
Kód: 8769779

- Řemínek:
Kód: 8733085 (černý), 8733083 (růžový).

Podívejte se na dostupnost náhradních dílů na decathlon.cz

BONISM ID205G SMART WATCH
Náhradní díly

USB nabíjecí kabel

Kód: 8733086

Náhradní díly

Černý řemínek

Kód: 8733085

Návod

  • Pokud potřebujete návod, klikněte na Stáhnout

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

  • Pokud potřebujete návod, klikněte na Stáhnout