BONISM B1 smart watch

REF: 8653982

BONISM B1 smart watch

2020

První použití

1. Jak stáhnout aplikaci?

1.1. Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci VeryFitPro.

1.2. Uživatelé Android mohou stáhnout aplikaci z Google Play.

1.3. Uživatelé iOS mohou stáhnout aplikaci z App Store.

2. Jakou verzi aplikace stáhnout?

2.1. Vždy si stáhněte nejnovější verzi aplikace.

2.2. Verze Android 4.4 a vyšší a iOS 8.0 a vyšší.

3. Jak hodinky zapnout?

Před prvním použitím připojte jeden konec magnetického nabíjecího kabelu k magnetickému nabíjecímu bodu hodinek a druhý konec připojte k USB a hodinky nabijte.

4. Jak spárovat hodinky s telefonem?

4.1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci VeryFitPro a aktivujte funkci Bluetooth na telefonu.

4.2. Zapněte hodinky v blízkosti mobilního telefonu a otevřete aplikaci. Vyberte Zařízení a poté možnost Spárovat hodinky. Z nalezených zařízení vyberte BONISM B1.

5. Jak nastavit jazyk a čas?

5.1. V nastavení telefonu: Jazyk v hodinkách odpovídá jazyku nastaveném ve vašem telefonu.

5.2. Nastavení v aplikaci: V aplikaci VeryFitPro vyberte možnost Zařízení -> Plus -> Jazyk zařízení a vyberte jazyk pro hodinky.

5.3. Nastavení hodin: Po spárování hodinek s telefonem bude na hodinkách automaticky čas, který je na telefonu.

6. Jak hodinky nabíjet?

Před prvním použitím připojte jeden konec magnetického nabíjecího kabelu k magnetickému nabíjecímu bodu hodinek a druhý konec připojte k USB a hodinky nabijte.

Za běžných okolností budou hodinky nabité za 2,5 hodiny.

7. Musí být hodinky před nabíjením zcela vybité?

7.1. Jakmile jsou hodinky zcela vybité, automaticky zastaví a data se ztratí.

7.2. Pokud jsou hodinky vybité a dlouho se nenabíjely, nemusí se zapnout. Doporučujeme hodinky nabíjet, jakmile je baterie slabá.

8. Jak zjistit zbývající procento baterie?

8.1. Na zapnuté obrazovce můžete v pravém horním rohu zkontrolovat zbývající procento baterie.

8.2. V aplikaci vyberte Zařízení a zkontrolujte procento nabití baterie.

9. Jak synchronizovat hodinky s aplikací?

Aktivujte Bluetooth na telefonu, otevřete aplikaci VeryFitPro a proveďte synchronizaci hodinek s telefonem. Obnovte stránku a hodinky se automaticky synchronizují s aplikací.

10. Jak zadat a upravit osobní informace?

V aplikaci VeryFitPro vyberte možnost Uživatel -> Osobní informace a proveďte úpravy.

11. Jak použít funkci upozornění na volání?

11.1. Pokud máte hodinky spárované s telefonem, jděte do aplikace VeryFitPro, vyberte možnost Zařízení, aktivujte povolení pro upozornění na hovor a synchronizujte s hodinkami. Poté nastavte dobu, po které vás hodinky upozorní na příchozí hovor. Přednastavená doba jsou 3 s.

11.2. Aktivujte v mobilním telefonu povolení k přístupu k oznámení, aplikace VeryFitPro musí mít oprávnění pro příchozí hovory, textové zprávy a kontakty.

11.3. Ujistěte se, že v telefonu je aktivovaná funkce Bluetooth a že je aplikace VeryFitPro spuštěna na pozadí.

11.4. Pokud máte na telefonu příchozí hovor, na hodinkách uvidíte jméno volajícího a hodinky zavibrují. Pokud nemáte číslo uložené, zobrazí se pouze číslo. Pomocí hodinek můžete hovor ukončit, ale nelze pomocí nich na hovor odpovědět nebo jejich prostřednictvím telefonovat.

12. Jak použít upozornění na zprávy?

12.1. V aplikaci VeryFitPro vyberte možnost Zařízení -> Notifikace -> Povolit notifikace -> aktivujte oprávnění pro aplikace, ze kterých chcete dostávat oznámení (kalendář, e-mail, SMS, facebook, WeChat, QQ, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Facebook Messenger, Line, Viber, Skype, Kakao Talk, Vkontakte). Po dokončení nastavení se budou notifikace z aplikací zobrazovat.

12.2. Upozornění WhatsApp: Pokud máte upozornění aktivované, zobrazí se vám zpráva na displeji hodinek a hodinky zavibrují. Stejné je to v případě dalších aplikací: SMS, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook Messenger, Line, Viber, Skype, Kakao Talk, Vkontakte. Při použití této funkce neaktivujte režim Nerušit a pokud váš účet některé z aplikací je připojen k počítači, tabletu apod., je potřeba jej odpojit.

12.3. Nastavení telefonu: Nastavení -> povolení notifikací -> povolit notifikace pro aplikaci VeryFitPro a Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook Messenger, Line, Viber, Skype, Kakao Talk, Vkontakte -> povolte v aplikaci VeryFitPro, aby se zprávy z telefonu zobrazovaly i na hodinkách prostřednictvím funkce Bluetooth. Současně přejděte do nastavení aplikací v telefonu nebo do nabídky správy napájení, povolte, aby aplikace VeryFitPro a všechny tyto aplikace běžely na pozadí a nebyly automaticky deaktivovány.

12.4. Nastavení aplikace: Povolte hodinkám příjem informací. V aplikaci neaktivujte režim nerušit.

13. Jak funguje dotykový displej?

Hodinky mají dotykovou obrazovku. Stiskněte postranní tlačítko a aktivujte displej, poté přejeďte prstem směrem zleva doprava nebo shora dolů a přejděte do menu.

14. Jak poznám, že jsem splnil/a svůj denní cíl?

Nastavte si cílový počet kroků a měřte si svou denní aktivitu.
Jakmile nastavený cíl splníte, na displeji hodinek se objeví ikona medaile a hodinky zavibrují.

15. Jak aktivitu uložit?

Po skončení aktivity ji jednoduše ukončíte stisknutím postranního tlačítka.
Máte možnost aktivitu uložit (stisknutím možnosti ano) nebo pokračovat (stisknutím možnosti ne).
Pokud zvolíte možnost ano, aktivita se uloží.

16. Jaká rychlost se zobrazuje během mé aktivity?

Rychlost zobrazená během aktivity je rychlost v reálném čase. Rychlost zobrazená v souhrnu je průměrná rychlost pro danou aktivitu.

17. Jsou hodinky vodotěsné? Lze se v nich sprchovat?

Hodinky jsou vodotěsné a lze se v nich sprchovat, ale teplota vody nesmí překročit 40 °C. Pokud je voda příliš horká, pronikající pára může zničit elektronické součástky uvnitř.

18. Jak dlouho hodinky vydrží na jedno nabití?

Na jedno nabití běžně vydrží 7 až 10 dní. Výdrž baterie však závisí na zbývající baterii hodinek, jasu obrazovky a aktuálním používání (používání upozornění na hovory a oznámení zpráv zkracuje výdrž baterie). Výdrž se může lišit v závislosti na režimu.

19. Jaký je dosah připojení Bluetooth?

Dosah připojení Bluetooth se liší v závislosti na modelu telefonu. Obvykle je dosah připojení Bluetooth do 10 metrů za předpokladu, že v místnosti nejsou překážky. 
V případě překážek se může dosah snížit.

Přesnost

1. Je přesnost osobních údajů důležitá?

1.1. Účet si zaregistrujte pod vaším osobním e-mailem: Pokud máte registrovaný účet, můžete synchronizovat data s cloudem. I po změně telefonu lze data ukládat a exportovat z registrovaného účtu.

1.2. Kalorie: Spálené kalorie se vypočítávají na základě údajů o vaší osobní výšce a hmotnosti. Pokud jsou vaše výška a hmotnost zadány nesprávně, vypočtené kalorie budou nepřesné. Zadejte tedy správně své osobní údaje (výška, hmotnost, pohlaví).

2. Nepřesný údaj ohledně kroků

2.1. Funkce počítání kroků se spustí až po provedení 10 po sobě jdoucích kroků. To proto, aby se vyloučily krátké jednorázové pohyby, které uděláte během dne, a aby se měřily pouze skutečné pohyby při chůzi. Pohyb ruky v kapse může způsobit, že počet vypočítaných kroků bude nižší než počet kroků naměřených.
2.2. Zadejte přesné údaje o svém pohlaví, věku, výšce a hmotnosti. Nepřesné údaje ovlivní výpočet algoritmu snímače zrychlení, což vede k nepřesnému počítání kroků, nesprávné vzdálenosti a nepřesné spotřebě kalorií.
2.3. Údaje z krokoměru se získávají pro analýzu údajů o zrychlení ve třech směrech. Je nutné zajistit, aby se hodinky během cvičení na zápěstí nepohybovaly (doleva, doprava, nahoru a dolů).
2.4. Kromě toho ovlivňuje počet kroků také držení paží, délka kroku, vodorovnost povrchu, stoupání a klesání.
2.5. Kroky se mohou počítat i pokud se vaše tělo pohybuje během spánku (otočení na bok během spánku, probuzení uprostřed noci a usnutí) nebo během jízdy autem kvůli nerovnému a hrbolatému povrchu.

3. Nepřesné údaje tepové frekvence

Hodinky používají k měření srdečního tepu metodu fotoelektrického přenosu. V podstatě jde o to, že snímač hodinek v kontaktu s vaší pokožkou vysílá paprsek světla, který dopadá na pokožku a měří odražené/přenesené světlo. Protože krev pohlcuje světlo určité vlnové délky, při každém pumpování krve se tato vlnová délka ve velkém množství absorbuje, což umožňuje určit srdeční frekvenci. Protože se při zjišťování tepové frekvence používá fotopletysmografie (PPG), přesnost a konzistence testu souvisí s faktory, jako je pohlaví, věk, výška, hmotnost, počasí, barva pleti a zdravotní stav, VO2 max, takže výsledky testu mohou ovlivnit faktory, jako je pot na zápěstí nebo barva pleti (neschopnost dobře absorbovat světlo), povětrnostní podmínky a úroveň vlhkosti.

3.1. Nesprávné nošení hodinek má také vliv na měření tepové frekvence. Hodinky je třeba nosit správně a neměly by se na zápěstí otáčet ani pohybovat.

3.2. Správné měření: Držte ruku rovně, uvolněte se a zůstaňte v klidu a ujistěte se, že jsou hodinky blízko vaší ruky. Upozorňujeme, že při správném nošení mohou signál srdeční frekvence ovlivnit i individuální rozdíly, jako je barva pleti, vlasy, tetování a jizvy.

3.3. Elektroluminiscenční místo hodinek musí být v blízkosti kůže (svalu), aby nedocházelo k výrazné změně polohy během cvičení (řemínek mírně utáhněte, abyste dosáhli dostatečné těsnosti). Pokud je řemínek příliš volný, ovlivní to výsledky testu (aby nedocházelo k úniku světla, změně polohy pokožky při odrazu světla atd.)

3.4. Elektroluminiscenční poloha hodinek nesmí být v blízkosti vyčnívajících kostí zápěstí, jinak by hodinky nemusely správně přijímat červené světlo odražené od cévy, což by ovlivnilo výsledek testu.

4. Jak jsou hodinky přesné?

Počet kroků, vzdálenost a rychlost se vypočítávají pomocí akcelerometru (elektronická součástka). Algoritmy, které jsme vyvinuli, jsou přesné na 95 %. Tyto algoritmy jsou spolehlivé pro 80 % uživatelů. Je tedy možné, že budete mít přesnost nižší než 95 %. Při rychlé chůzi (7 km/h nebo rychleji) je algoritmus přesnější, pokud chodec drží ruce pokrčené v pravém úhlu.

5. Nepřesné údaje o spánku

Spánek monitorují 3D senzory a snímače srdečního tepu uvnitř hodinek. Snímač dokáže rozpoznat jemný pohyb lidské ruky a určit, zda je lidské tělo v aktivním stavu, nebo ve stavu klidného spánku. Během spánku je zaznamenávána frekvence pohybu ruky uživatele, aby bylo možné analyzovat, zda se uživatel nachází ve stavu hlubokého nebo lehkého spánku, a analyzovat tak kvalitu spánku a poskytovat návrhy týkající se spánku. 

5.1. Hodinky si nasaďte během spánku, aplikace nebude generovat údaje o spánku, pokud je nebudete mít nasazené.

5.2. Údaje o spánku zaznamenané hodinkami se začnou zaznamenávat 30 minut po ulehnutí do postele. Spánek se dělí na hluboký, lehký a bdělý a končí, když se posadíte. Údaje o spánku budou ovlivněny, pokud vstanete a znovu usnete.

5.3. Údaje o spánku budou zaznamenány poté, co jste v noci spali déle než 3 hodiny.

6. Lze hodinky používat i na rotopedu?

V případě rotopedu je měření nepřesné.

Software a aplikace

1. Musím mít telefon a hodinky stále propojené?

Není to nutné. Bluetooth můžete deaktivovat. Pokud poté chcete hodinky synchronizovat, aktivujte Bluetooth a aplikaci VeryFitPro.
Doporučujeme provádět synchronizaci alespoň jednou týdně, aby nedošlo ke ztrátě dat.

2. Jak hodinky aktualizovat?

Hodinky lze aktualizovat pomocí aplikace Veryfitpro.
Aplikace se vás zeptá, zda si přejete produkt aktualizovat, až bude k dispozici nová verze firmwaru. Otevřete aplikaci VeryFitPro a vyberte Zařízení -> Aktualizace firmwaru -> vyberte možnost Dostupné aktualizace, přenos aktualizačního souboru se spustí.
Akce může trvat 30 minut až hodinu. Po přenesení aktualizace do hodinek vás hodinky informují, že je aktualizace připravena. Aktualizaci zahájíte stisknutím tlačítka START. Hodinky se restartují. Aktivity, nastavení a osobní parametry budou zachovány.

3. Proč nejsou údaje o vzdálenosti a rychlosti synchronizovány, zatímco kalorie po cvičení ano?

5.1. Zkontrolujte znovu za 5 až 10 minut. Někdy může být synchronizace dat pomalá kvůli chybě sítě.

5.2. Restartujte telefon. Tento problém může někdy způsobit slabý signál GPS z telefonu.

5.3. Odinstalujte aplikaci a znovu ji nainstalujte. Problém může být způsoben chybou v aplikaci.

5.4. Když uživatel zahájí cvičení pomocí hodinek, nelze shromažďovat údaje o vzdálenosti, protože hodinky nemají integrovaný čip GPS.

4. Proč selhává dotyková funkce hodinek nebo dochází k přeskakování obrazovky?

6.1. Může to být způsobeno chybou softwaru. Doporučujeme aktualizovat na nejnovější verzi.

6.2. Displej může být vadný.

5. Funkce upozornění na příchozí hovor je aktivována. Proč hodinky nevibrují při příchozím hovoru?

7.1. Zkontrolujte, zda je v telefonu aktivována funkce Bluetooth a zda je telefon připojen k hodinkám.

7.2. Párování Bluetooth musí být povoleno v nastavení systému iOS. Pro ostatní systémy zkontrolujte, zda je aplikace spuštěna na pozadí. Pokud je aplikace ukončena kvůli uzamčené obrazovce a není spuštěna na pozadí, hodinky nebudou přijímat oznámení.

6. Proč se mi na hodinkách neukazují zprávy z WhatsApp, Facebooku a dalších sociálních sítí?

8.1. Povolte upozornění SMS, povolte v aplikaci oprávnění pro WhatsApp, Facebook a synchronizujte ji s hodinkami. Párování Bluetooth musí být povoleno v nastavení systému iOS.  Proces aplikace na pozadí nelze ukončit, když je telefon v klidovém stavu a nepoužívá se.

8.2. K aplikacím WhatsApp a Facebook se nelze připojit na počítači a v telefonu současně. Pokud je povolen režim Nerušit, nebudete moci přijímat oznámení z aplikací WhatsApp a Facebook.

8.3. Hodinky musí být vždy připojeny k telefonu a Bluetooth musí být trvale aktivováno.

8.4. Když je obrazovka některých telefonů se systémem Android uzamčena, proces aplikace VeryFitPro přestane běžet na pozadí telefonu, což znamená, že uživatel nemůže přijímat oznámení. Je nutné povolit, aby aplikace běžela na pozadí, když je provedeno nastavení uzamčení obrazovky telefonu.

7. Připojení Bluetooth nefunguje

9.1. Zkontrolujte, zda nejsou hodinky připojeny k jiným mobilním telefonům.
9.2. Pokud jste připojeni k jiným mobilním telefonům, musíte před párováním odpojit hodinky od příslušného mobilního telefonu nebo opustit dosah Bluetooth.
9.3. Při připojování dbejte na to, aby se mobilní telefon a hodinky nacházely v efektivním dosahu připojení Bluetooth (7 m, pokud nejsou žádné překážky). 
9.4. Zkontrolujte, zda je v telefonu aktivována funkce GPS a zda je povolena funkce Bluetooth.
9.5. Zkontrolujte, zda je při vyhledávání zařízení Bluetooth v aplikaci aktivována obrazovka hodinek. Když je obrazovka zapnutá, Bluetooth hodinek bude vysílat signál po dobu 30 sekund a hodinky se do 30 sekund znovu připojí.
9.6. Při nízkém stavu baterie hodinky včas nabijte. Funkce Bluetooth se deaktivuje, když je úroveň nabití baterie nižší než 10 %.
9.7. Umožněte aplikaci běžet na pozadí mobilního telefonu a zajistěte, aby ji systém mobilního telefonu nezabíjel.
9.8. Ujistěte se, že máte nejnovější verzi aplikace.  
9.9. Deaktivujte antivirový software nainstalovaný v telefonu a zjistěte, zda lze problém vyřešit.
9.10. Pokud dojde k problému s připojením Bluetooth, restartujte hodinky a mobilní telefon a zkuste se připojit znovu.
9.11. Zkuste připojit hodinky k jinému mobilnímu telefonu. 

BONISM B1 smart watch

Údržba

Doporučujeme opláchnout hodinky v čisté nebo mírně mýdlové vodě, protože pot, chlór nebo slaná voda mohou časem znehodnotit materiály, jako je řemínek. Poté hodinky otřete a osušte hadříkem.

DŮLEŽITÉ:
Hodinky nevystavujte:
- Magnetům, protože hodinky obsahují magnetometr, který se může poškodit.  
- Slunci, protože dlouhodobé vystavení slunci může mít různé následky, například ztrátu barvy nebo zhoršení životnosti baterie.
- Chemickým výrobkům, protože jsou agresivní (výrobky pro domácnost, kosmetika atd.).
Hodinky nejsou vhodné pro děti (požití baterie může být smrtelné).

Oprava

U tohoto produktu lze provést následující opravy:

Výměna řemínku

Řemínek hodinek lze vyměnit bez nářadí stisknutím západky osičky řemínku.

Pokud chcete řemínek znovu nasadit, vložte osičku do otvoru hodinek, stiskněte západku a řemínek vložte mezi 2 rohy hodinek. Uvolněte západku a lehce řemínkem zahýbejte, zda dobře drží.

BONISM B1 smart watch
Životnost produktu

Nefunkční výrobek, který nelze opravit vyhoďte do kontejneru na elektroodpad.

Náhradní díly

Seznam náhradních dílů pro výrobek CW700 HR:

- Nabíjecí kabel
Kód: 8733086

- Řemínek:
Kódy: 8733085 (černý),

Podívejte se na dostupnost náhradních dílů na decathlon.cz

BONISM B1 smart watch
BONISM B1 smart watch
Náhradní díly

Nabíjecí kabel

Kód: 8733086

Náhradní díly

Černý řemínek

Kód: 8733085

Návod

  • Návod stáhnete kliknutím na tlačítko níže.

Prohlášení o shodě

  • Návod stáhnete kliknutím na tlačítko níže.