BM 970

REF: 8047675

BM 970

2012

Datum uvedení na trh: 2012

Mám problém

Posilovací lavice je příliš hlučná

Šrouby jsou uvolněné
          =>Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte
 
Nedostatečné promazání
           =>V případě potřeby promažte všechny spoje a mechanismus pro pohyb závaží silikonovým sprejem 

Mám potíže při zdvihání zátěže

Problém týkající se montáže
           =>Zkontrolujte, zda kladky nejsou příliš utaženy
           =>Zkontrolujte, že se kabely nevyvlékly z drážky na kladce 
           =>Podle pokynů v návodu zkontrolujte správnou polohu kabelů 

Kabely se kroutí

Problém týkající se montáže
           =>Natáhněte kabely na rovné místo na podlaze tak, aby ležely v co nejrovnější poloze.  Pak je znovu instalujte, aniž byste je překroutili 
 

Zobrazovací jednotka nesvítí

Baterie nejsou správně umístěny
           =>Zkontrolujte umístění +/- baterií
Baterie jsou vybité
           =>Vyměňte stávající baterie za nové 

Měřící jednotka svítí, ale nereaguje

Propojovací kabely jsou špatně zapojené
 
Problém umístění snímač – mechanismus závaží
           =>Zkontrolujte, že snímač je správně umístěn v horní části podpěry a je otočen směrem k magnetu
           =>Zkontrolujte, že magnet se pohybuje před snímačem, tak jak je uvedeno níže 

Mechanismus závaží neleží na pryžovém díle (máte dojem, že kabel je příliš krátký)

Ploché destičky nosiče kladky jsou špatně umístěny
           =>Dejte nosič kladky do správné polohy. Šrouby musejí být na obou koncích, jak je uvedeno níže. 

Mám potíže při provádění cviku 24 „quadriceps“

Šrouby jsou příliš utaženy
          =>Pokud jsou šrouby příliš utaženy, povolte je 

Chybějící nebo poškozené díly

Vyhledejte číslo dílu a klikněte na„ NE“
 

 
 
 
 
 

BM 970

Návody a software