BM 530

REF: 8288744

BM 530

2015

Datum uvedení na trh: 2015

Mám problém

Mám potíže při zdvihání zátěže

Problém týkající se montáže
           =>Zkontrolujte, zda kladky nejsou příliš utaženy
           =>Zkontrolujte, že se kabely nevyvlékly z drážky na kladce 
           =>Podle pokynů v návodu zkontrolujte správnou polohu kabelů 

Posilovací lavice je příliš hlučná

Šrouby jsou uvolněné
          =>Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte
 
Nedostatečné promazání
           =>V případě potřeby promažte všechny spoje a mechanismus pro pohyb závaží silikonovým sprejem 

Chybějící nebo poškozené díly

Klikněte ne „NE“

Kabely se kroutí

Problém týkající se montáže
           =>Natáhněte kabely na rovné místo na podlaze tak, aby ležely v co nejrovnější poloze.  Pak je znovu instalujte, aniž byste je překroutili 
 

Návody a software