BM 100

REF: 8333640

BM 100

2016

Datum uvedení na trh: 2016

Mám problém

Posilovací lavice je příliš hlučná

Šrouby jsou uvolněné
          =>Všechny viditelné šrouby znovu utáhněte
 
Nedostatečné promazání
           =>V případě potřeby promažte všechny spoje a mechanismus pro pohyb závaží silikonovým sprejem 

Mám potíže při zdvihání zátěže

Problém týkající se montáže
           =>Zkontrolujte, zda kladky nejsou příliš utaženy
           =>Zkontrolujte, že se kabely nevyvlékly z drážky na kladce 
           =>Podle pokynů v návodu zkontrolujte správnou polohu kabelů 

Chybějící nebo poškozené díly

Klikněte ne „NE“

Návody a software