BC900 GPS

REF: 8487158

CYKLOPOČÍTAČ S GPS BC900

2020

1. První použití

1.1 Jak nainstalovat cyklopočítač na kolo?

Zvolte objímku odpovídající průměru řídítek a nainstalujte držák:

velikost S u řídítek o průměru 25,4 mm

velikost L u řídítek o průměru 31,8 mm

bez objímky u řídítek o průměru 35 mm

Cyklopočítač na držák upevněte tak, jak je uvedeno na obrázku. Pro vysunutí cyklopočítače nejdříve zmáčkněte páčku na držáku a následně jej vysuňte směrem nahoru. 

BC900 GPS
1.2 Kompatibilita s „dashboard system“

Chcete cyklopočítač BC900 s GPS zcela integrovat do vašeho kola? Cyklopočítač byl vyvinut tak, aby byl kompatibilní se systémem „Dashboard System“, kterými jsou vybaveny představce některých modelů silničních kol TRIBAN či VAN RYSEL. 

Máte-li některý z těchto modelů, pak stačí nainstalovat nástavec na představec a nasadit na něj cyklopočítač:

BC900 GPS
1.3 Jak používat tlačítka na cyklopočítači?

1- Návrat / Okruhy.

2- Podsvícení.

3- Pohyb v menu směrem doleva / Zmenšení hodnot.

4- Krátké stlačení = potvrdit/spustit/pozastavit/ukončit aktivitu. Dlouhé stlačení= zapnout/vypnout.

5- Pohyb v menu směrem doprava/ Zvětšení hodnot.

BC900 GPS
1.4 Začátky s cyklopočítačem bc900 s gps.

Cyklopočítač s GPS BC900 lze nastavit dvěma způsoby:

- prostřednictvím aplikace „Decathlon Connect“ (doporučujeme).

- ručně.

Cyklopočítač GPS BC900 je tzv. „chytrým“ cyklopočítačem, proto vám doporučujeme propojit s aplikací Decathlon Connect, která vám umožní naplno využívat všech funkcí tohoto výrobku. Dále pak bude váš cyklopočítač pravidelně aktualizován (stáhne nové funkce a opraví chyby softwaru). 

1- Nastavení pomocí Decathlon Connect:

- Stáhněte si aplikaci Decathlon Connect na Google Play (Android) či App Store (Apple).

Obr. I

Pokud již máte aplikaci Decathlon Connect nainstalovanou na smartphonu, přidejte v jejím nastavení další výrobek zmáčknutí na „+“.

- Otevřete aplikaci a vytvořte si účet, či se připojte, pokud již máte účet na Decathlon Connect (či Decathlon Coach).

- Zvolte cyklopočítač GPS BC900 a řiďte se pokyny.

Obr. II

- Pro zapnutí cyklopočítače stiskněte po dobu 2 vteřin tlačítko „zapnout“.

Obr. III

- Pro spuštění vyhledávání stiskněte znovu toto tlačítko. Nezapomeňte mít spuštěnou funkci Bluetooth na svém smartphonu.

Obr. IV

- Aplikace bude požadovat šestimístný kód uvedený na cyklopočítači, zadejte jej.

- Vyčkejte na potvrzení aplikace, že byl cyklopočítač řádně připojen.

2. Ruční nastavení:

- Pro zapnutí cyklopočítače stiskněte po dobu 2 vteřin tlačítko „zapnout“.

- Pro přechod do ručního nastavení zmáčkněte „šipku doprava“.

Obr. V

- Pomocí tlačítek vpravo/vlevo a potvrdit zvolte požadovaná nastavení a potvrďte je.

- Cyklopočítač je nyní připravený k používání. 

- Přesto vám doporučujeme cyklopočítač připojit a synchronizovat s aplikací Decathlon Connect. Budete tak moci stahovat nové aktualizace a využívat veškerých funkcí výrobku, např. zobrazení trasy na mapě či analýzy tréninkových dat.

Návod, jak připojit cyklopočítač, naleznete v bodě  2.1 Jak připojit BC900 ke smartphonu? 

 

BC 900 GPS
1.5 Hlavní menu cyklopočítače gps bc900.

Disponuje 4 hlavními menu:

Start: pro spuštění aktivity.

Tréninky: historie předchozích tréninků.

Rekordy: historie vašich rekordů.

Nastavení: veškeré nastavení.

BC900 GPS
1.6 Jak zvolit jazyk cyklopočítače?

Jazyk menu cyklopočítače nastavíte v „nastavení “ > „obecné “ > „jazyk“

1.7 Jak upravit zobrazované hodnoty na displeji při aktivitě?

Každý preferuje jiné zobrazení hodnot při sportu. Proto jsou hodnoty zobrazované na displeji GPS BC900 100% uzpůsobitelné. Na každém displeji je zobrazeno 1 až 5 hodnot.

Nastavení displejů provedete v aplikaci Decathlon Connect (snazší postup) či přímo v menu cyklopočítače v Nastavení > Displeje.

Pro nastavení displejů přes aplikaci Decathlon Connect

- Zapněte cyklopočítač.

- V menu nastavení aplikace Decathlon Connect zvolte cyklopočítač BC900 a následně „displej“.

- Počkejte na ověření stávajícího nastavení displejů.

- Nyní můžete displeje přidávat i odebírat, zvolit počet hodnot i informace k zobrazení na jednotlivých polích.

- Pro odeslání nového nastavení do cyklopočítače (musí být zapnutý), stiskněte na tlačítko uložit.

- Počkejte na změnu nastavení

BC900 GPS
1.8 Jak spustit aktivitu?

V menu „start“ zmáčkněte tlačítko „zapnout“, abyste spustili vyhledávání GPS signálu.

Jakmile je signál nalezen, zobrazí se displej aktivity s blikajícími hodnotami. Pro spuštění tréninku znovu zmáčkněte tlačítko „zapnout“.

Pro snadné nalezení GPS signálu vám doporučujeme být na volném prostranství (bez budov, stromů apod. ) s stát na místě.

BC900 GPS
1.9 Jak spustit „indoor“ aktivitu (domácí trenažér)?

Pokud si přejete cyklopočítač používat doma s domácím trenažérem, stiskněte při vyhledávání GPS signálu na tlačítko „zapnout“.

1.10 Jak při sportovní aktivitě cyklopočítač pozastavit?

Cyklopočítač se automaticky pozastaví, pokud se zastavíte. Jakmile se znovu rozjedete, začne cyklopočítač znovu snímat.

Funkci automatického pozastavení můžete vypnout v menu nastavení > obecné > pauza > vypnout.

Cyklopočítač můžete navíc i při jízdě pozastavit manuálně. Stačí pouze stisknout tlačítko pauzy. Pro opětovné spuštění stačí na tlačítko zmáčknout znovu.

1.11 Jak zastavit a uložit trénink? 

Pokud si přejete zastavit trénink, stiskněte na tlačítko „start/stop“, zvolte „stop“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Nyní můžete zvolit, zda trénink uložíte, či nikoliv.

Pokud jej uložíte, můžete si jej prohlédnout v menu „tréninky“

Pro zobrazení trasy na mapě a detailnější analýzu tréninku cyklopočítač sesynchronizujte s aplikací Decathlon Connect. 

Pozor, synchronizace může probíhat od několika vteřin po několik minut, mějte GPS BC900 a smaragdový blízko u sebe.

BC 900 GPS
1.12 Jak měřit mezičasy (okruhy)?

Dle výchozího nastavení měří cyklopočítač mezičas každých 5 km. Během aktivity se tak každých 5 km zobrazí mezičas. 

V menu nastavení > obecné > okruhy můžete tuto funkci vypnout (zvolení možnosti „manuálního nastavení).

Ve stejném menu také můžete zvolit, zda chcete automatické mezičasy v závislosti na vzdálenosti či čase, a upravit tak intervaly.

I když je cyklopočítač nastavený na automatické měření mezičasů, můžete mezičasy přidat manuálně stisknutím na tlačítko „lap“. To je velmi praktické, pokud chcete změřit například dobu při výjezdu do kopce.

Pro analýzu mezičasů sesynchronizujte cyklopočítač s aplikací Decathlon Connect. Okruhy zobrazíte v menu Training, zvolte trénink a poté zmáčkněte „okruhy“.

1.13 Jak používat podsvícení?

Pro aktivaci podsvícení stiskněte tlačítko „podsvícení“. Displej bude podsvícený po dobu 5 vteřin. Z důvodu úspory životnosti baterie není možné mít podsvícení aktivováno po celou dobu.

2. Softwary a aplikace

Cyklopočítač BC900 je tzv. „chytrým“ cyklopočítačem, který se synchronizuje s vaším smartphonem prostřednictvím Bluetooth Smart a umožňuje zobrazení tras, analýzu tréninků a uložení historie a statistik. 

Abyste uspořili čas, po nějž probíhá synchronizace, doporučujeme vám cyklopočítač synchronizujte po každém tréninku. 

2.1 Jak propojit cyklopočítač gps bc900 se smartphonem?

Zpravidla jste cyklopočítač se smartphonem připojili při prvním spuštění výrobku. Pokud tomu tak není, postupujte následovně:

- Do smartphonu si stáhněte aplikaci „Decathlon Connect“

- Jděte do „nastavení“ a zmáčkněte „+“

- Z nabídky vyberte cyklopočítač GPS BC900

- Na cyklopočítači GPS BC900 jděte do nastavení > připojit

- Pro spuštění vyhledávání se řiďte pokyny na smartphonu a zadejte aktivační kód (na smartphonu si nezapomeňte spustit funkci Bluetooth!)

2.2 Jak přenést data z gps bc900 do smartphonu?

Pokud se vám podařilo propojit přístroj se smartphonem, stačí spustit aplikaci Decathlon Connect a vybrat „synchronizovat s přístrojem“ v aplikaci. 

Ujistěte se, že se cyklopočítač nachází v blízkosti smartphonu, že máte zapnutý Bluetooth a že je smaragdový připojený k internetu. 

Synchronizace tréninků se spustí automaticky. Až do konce přenosu dat mějte cyklopočítač v blízkosti smartphonu. 

2.3 Proč trvá občas přenos dat déle?

Čas přenosu závisí na několika faktorech:

- počet tréninků a jejich délka.

- přítomnost/nepřítomnost údajů ze snímačů.

- model vašeho smartphonu a operační systém (ios/Android).

Pro zajištění absolutní přesnosti zaznamenává cyklopočítač GPS BC900 GPS body každou vteřinu. Je logické, že u dlouhých tréninků trvá přenos déle. 

Proto vám doporučujeme synchronizovat po každém tréninku, aby nedocházelo k přenosu několika tréninků současně.

2.4 Jak synchronizovat se strava, apple health či s dalšími aplikacemi?

Údaje z BC900 můžete automaticky posílat do aplikací typu Strava či Apple Health přes aplikaci DECATHLON CONNECT.

Proto musíte pravidelně zasílat přes Bluetooth údaje do DECATHLON CONNECT. Údaje budou následně automaticky zaslány do těchto aplikací.

Při prvním použití musíte nejprve propojit svůj účet DECATHLON s těmito aplikacemi (záložka nastavení / propojit mé účty).

3. Aktualizace softwaru cyklopočítače (firmwaru)

3.1 Jak aktualizovat software cyklopočítače (firmware)?

Pro zajištění vyššího uživatelského pohodlí, zavedení nových funkcí a opravy chyb v softwaru vám nabízíme pravidelné aktualizace.

O možnostech aktualizací jste informování v aplikaci. Pro spuštění aktualizace:

1. Ujistěte se, že je cyklopočítač v blízkosti smartphonu a že máte zapnutý Bluetooth.

2. Otevřete aplikace a jděte do „Nastavení“

3. Zvolte cyklopočítač BC900

4. Zvolte „Dostupné aktualizace“Automaticky se spustí přenos souboru s aktualizací. Při přenosu aktualizace můžete aplikaci zavřít. Pozor, aktualizace může zabrat až 1 hodinu. 

5. Jakmile dojde k přenosu aktualizace do cyklopočítače, přístroj uvede, že je aktualizace připravená. Pro její spuštění zmáčkněte na START.

Cyklopočítač se restartuje. Vaše tréninky, uzpůsobení i nastavení bude zachováno.

Pozor, aktualizace může trvat dlouho v závislosti na vašem operačním systému a smartphonu (až 1 hodinu). Po celou dobu stahování mějte smaragdový v blízkosti cyklopočítače GPS BC900.

3.2 Je možné provést aktualizaci firmwaru přes usb kabel?

K doplnění...

4. Používání se snímači

4.1 Jaké snímače jsou kompatibilní s cyklopočítačem gps bc900?

Cyklopočítač GPS BC900 je vybaven technologiemi ANT+ a Bluetooth Smart. Všechny snímače rychlosti, tempa, tepové frekvence a výkonu používající tyto technologie jsou kompatibilní s cyklopočítačem GPS BC900 bez ohledu na to, jaké jsou značky. 

Pokud snímač používá obě technologie, cyklopočítač BC900 se automaticky připojí přes ANT+.

4.2 Jak připojit snímače rychlosti, tempa, tepové frekvence a výkonu k cyklopočítači?

Cyklopočítač BC900 je kompatibilní se všemi snímači rychlosti, tempa, tepové frekvence a výkonu, které využívají technologie připojení ANT+ a/nebo Bluetooth Smart. 

Při prvním použití je nezbytné tyto snímače spárovat. 

Jděte do Nastavení > Snímače, následně zvolte typ snímače a pro spuštění vyhledávání potvrďte pomocí OK. Pozor, aby cyklopočítač našel snímač, musí být snímač aktivní. To znamená, že je třeba navlhčit a umístit na tělo kardio pás a hýbat snímači tempa rychlosti a výkonu. 

Jakmile je snímač nalezen, potvrďte jej tlačítkem OK. Pokud cyklopočítač nalezne několik snímačů, vyberte ten správný a výběr potvrďte

Pokud přístroj nenalezne snímač, zkontrolujte, zda má snímač nabitou baterii, je zapnutý a opakujte vyhledávání. 

Jakmile dojde k připojení, můžete nastavit cílové zóny. 

U snímače rychlosti je třeba také nastavit velikost kola. Nejdříve zadejte průměr kola a pak šířku pláště. Tyto údaje naleznete na bočnici pláště. Pokud velikost kola není v seznamu, zvolte JINÉ a zadejte obvod kola v mm. 

BC 900 GPS
4.3 Jak stanovit cílovou zónu pro tepovou frekvenci, tempo či výkon?

Pro tepovou frekvenci, tempo či výkon je možné stanovit cílové zóny, které budou viditelné na displeji při aktivitě.

Stačí jít v menu do Nastavení > Cíle a zvolit cíl, který chcete nastavit. 

U tepové frekvence máte možnost nastavení v BPM (beats per minute), %HR (% maximální tepové frekvence) či %HRR (HRR = Heart Rate Reserve, tedy rozdílem mezi maximální tepovou frekvencí a tepem při odpočinku). Poslední způsob využívá Karvorenův vzorec pro výpočet tréninkové tepové frekvence. 

Tempo je nastavené v RPM (rotations per minute).

U výkonu můžete cíl nastavit ve Wattech či v % FTP. FTP (Functional Threshold Power) představuje maximální výkon, který udržíte po dobu 60 minut.

Pro stanovení FTP se 20 min rozehřejte, pa po dobu 20 minut jeďte, co nejrychleji to půjde . Ke stanovení FTP vynásobíte průměrný výkon z těchto 20 minut 0,95. Ke změření můžete využít funkci „okruh“.

Tlačítky „On“ a „Off“ u upozornění můžete zapnout, či vypnout zvukové upozornění na opuštění cílové zóny. 

Pro správné zobrazení zón nastavte displeje odpovídajícím polem „zóna“.

Pomůže vám k tomu bod: 1.7 Jak upravit zobrazované hodnoty na displeji při aktivitě?

5. Přesnost cyklopočítače

5.1 Jak zlepšit rychlost signálu gps?

Kvalitu příjmu satelitního signálu ovlivňuje prostředí a pohyb.

Pro snazší příjem signálu, je při jeho vyhledávání doporučeno:

1. Stát na otevřeném prostranství daleko od budov a stromů.

2. Ještě nevyjíždět.

BC900 GPS
5.2 Jak je měřena nadmořská výška?

Cyklopočítač BC900 díky GPS technologii měří okamžitou nadmořskou výšku i pozitivní a negativní převýšení.

Jakmile stahujete údaje do aplikace, systém přepočítá reálnou nadmořskou výšku na základě trasy a map. Je tedy možné, že mezi údajem na přístroji a smartphonem bude odchylka.

Měření pomocí GPS signálu je méně spolehlivé než pomocí integrovaného tlakoměru.

Pokud vaše trasa vede přes několik mírných převýšení, bude nepřesnost výraznější než při strmém výjezdu a prudkém sjezdu.

 

Stáhněte si aplikaci decathlon connect!

logo-android
logo-ios

Stručný návod

  • návod-obrázek

    Potřebujete návod k použití? Stáhněte si je zde.

Osvědčení o souladu

  • návod-obrázek

    Potřebujete osvědčení o souladu výrobku? Stáhněte si je zde.