AV 570

REF: 8043924

AV 570

2007

Datum uvedení na trh: 2007

Mám problém

Na zobrazovací jednotce není patrný žádný údaj nebo jsou údaje špatně čitelné

Zobrazení je špatně vidět nebo není vůbec viditelné
 
 
           =>Vybité baterie
 
Vyměňte stávající baterie za nové

Zobrazovací jednotka se rozsvítí, ale nezobrazí se žádné informace

Přístroj je pod napětím, ale na zobrazovací jednotce nejsou žádné informace
 
 
           =>Jednotka je špatně zapojena 
Zkontrolujte všechny propojovací kabely zobrazovací jednotky

Veslařský trenažér je příliš hlučný

Při používání dělá trenažér velký hluk
 
 
           =>Šrouby nejsou dotaženy
Dotáhněte všechny viditelné šrouby
           =>Mechanismus není promazán a vozík skřípe
Promažte spoje a kolejničku vozíku silikonovým sprejem

Chybějící nebo poškozené díly

Klikněte na „NE“

Návody a software